Število rezultatov iskanja: 766

Časopisje in članki - oblika
Izvor
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (15)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (324)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (23)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Mariborska knjižnica (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (123)
Nova revija (16)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije - Anglunipe (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (7)
Slovensko etnološko društvo (19)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (7)
Študentska založba (76)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (38)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (17)
ZRC SAZU (13)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Založnik
Beletrina (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (15)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo psihologov Slovenije (16)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (8)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (324)
Fakulteta za družbene vede (8)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (5)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (100)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Goga (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (23)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (1)
Kult.co, društvo kulturologov (2)
LDS (2)
Mariborska knjižnica (2)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nova revija (17)
Obzorja (5)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
RIC (1)
Romsko društvo Anglunipe (1)
Ruslica (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (13)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (19)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (15)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (7)
Societá storica del Litorale (13)
Sophia (3)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Študentska založba (77)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Visoka šola za politične vede (5)
Založba /*cf (1)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (20)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (766)