Število rezultatov iskanja: 1261

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (2)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (5)
Advances in production engineering and management (1)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (3)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (10)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (98)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (3)
Arhivi (10)
AS. Andragoška spoznanja (18)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (5)
Central European Public Administration Review (3)
CEPS journal (15)
Časopis za kritiko znanosti (8)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (31)
Delavci in delodajalci (3)
Delo in varnost (5)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Didakta (34)
Dogovori (43)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (12)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (7)
Dynamic relationships management journal (1)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (3)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Farmacevtski vestnik (8)
Filozofski vestnik (3)
Geodetski vestnik (4)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (6)
Geografski vestnik (9)
Geographica Slovenica (9)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (8)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (3)
IB revija (Ljubljana) (3)
Igra ustvarjalnosti (10)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Informatica Medica Slovenica (3)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
International journal of management, knowledge and learning (5)
Javna tribuna - Delegatska priloga (9)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (36)
Javnost (Ljubljana) (9)
Jezik in slovstvo (5)
Kakovostna starost (9)
Knjižnica (33)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kronika (Ljubljana) (3)
Les (Ljubljana) (1)
Lexonomica (5)
Ljubljanski zvon (16)
Loški razgledi (7)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (3)
Managing global transitions (7)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna revija za javno upravo (8)
Mednarodno inovativno poslovanje (11)
Metodološki zvezki (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (13)
Naša komuna (Ljubljana) (29)
Naša skupnost (Grosuplje) (10)
Naša skupnost (Jugoslavija) (22)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (10)
Naša skupnost (Ljubljana) (40)
Naše delo (Ptuj) (4)
Naše gospodarstvo (10)
Obzornik zdravstvene nege (9)
Onkologija (Ljubljana) (3)
Onkološki vikend (3)
Organizacija (Kranj) (18)
Organizacija znanja (11)
Otrok in knjiga (2)
Pedagoška obzorja (4)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (5)
Podjetje in delo (4)
Pravni letopis (2)
Pravnik (5)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (4)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (5)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (11)
Rehabilitacija (Ljubljana) (6)
Res novae (1)
Research in social change (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (7)
Revija za geografijo (2)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
Revija za univerzalno odličnost (4)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (3)
Slavistična revija (1)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski gospodar (5)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (6)
Socialno delo (21)
Sodobna pedagogika (15)
Sodobnost (1963) (4)
Strojniški vestnik (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko svetovalno delo (6)
Šport (Ljubljana) (2)
Teorija in praksa (47)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (10)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (7)
Urbani izziv (13)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (10)
Ventil (Ljubljana) (7)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (27)
Vzgoja (Ljubljana) (10)
Vzgoja in izobraževanje (15)
Zbor občanov (29)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 4 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 9 (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (2)
Zdravniški vestnik (17)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovinski časopis (5)
Železarski zbornik (1)
Železne niti (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (10)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (11)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Didakta (34)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (11)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (9)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (9)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (9)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (9)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (11)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (5)
Mestna knjižnica Ljubljana (243)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (7)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (307)
Onkološki inštitut Ljubljana (9)
Pedagoška obzorja (4)
Planinska zveza Slovenije (5)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIB d.o.o. (2)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko farmacevtsko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (11)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (17)
Slovensko združenje za projektni management (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (27)
Študentska založba (7)
University of Sheffield (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (13)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (18)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (32)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (19)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (18)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (10)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (5)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (14)
Zavod RS za šolstvo (25)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (9)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (9)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (9)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (15)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (15)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Vsebina
Založnik
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (3)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Annales University Press (1)
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
D. Balažic (1)
Didakta (34)
Doba Epis (11)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (10)
Društvo fotografskih delavcev Slovenije (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo Humanitas (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (10)
Društvo psihologov Slovenije (103)
Društvo za kulturno sodelovanje Slovenije z ZSSR (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (10)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (4)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (10)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (9)
Faculty of management (7)
Fakulteta za arhitekturo (12)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (8)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (10)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za organizacijske študije (4)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (21)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (44)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (3)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (18)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gospodarski vestnik (2)
Gospodarsko razstavišče (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Innsbruck : Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Inštitut Antona Trstenjaka (9)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut RS za rehabilitacijo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (3)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (9)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (10)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje SZD (1)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Katoliško tiskovno društvo (12)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Krka (1)
Kulturni center (1)
Ljubljanska turistična zveza (2)
M. Fonda (1)
M. Nastran (1)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (1)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (5)
MeritUM (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (10)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mladinski svet (1)
Moderna organizacija (19)
Movit (2)
MOVIT (1)
Muzejsko društvo (7)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Naše delo (4)
National Education Institute Slovenia (1)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
Nova revija (1)
Občina Ljubljana-Šiška (2)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (31)
OK SZDL Bežigrad (29)
OK SZDL Ljubljana Center (43)
Onkološki inštitut (8)
Pedagoška fakulteta (13)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (12)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (4)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Planinska zveza Slovenije (5)
Pravna fakulteta (7)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja (1)
R. Klinc (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
RSS (1)
samozal. (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Sekretariat ARGE ALP (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (50)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (1)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenian academy of management (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko farmacevtsko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (98)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (17)
Slovensko Združenje za projektni management (4)
SNG (1)
SNG Maribor (1)
SO (10)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (22)
Societá storica del Litorale (11)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (9)
Š. Samsa (1)
Šola za ravnatelje (29)
Študentska založba (8)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (5)
Tiskovna zadruga (16)
Turistična zveza (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za dru��bene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (14)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Movit (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (23)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (4)
Zavod Voluntariat (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (1)
Zbornica zdravstvene nege (9)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (3)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (22)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
znayduia sie w Wilhelma Bogumiłego Korna, ksiegarni (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (37)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za šolske knjižnice (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (16)
Zveza društev pravnikov Slovenije (5)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (15)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (1261)