Število rezultatov iskanja: 95

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Didakta (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo radiologije in onkologije (8)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Association of Radiology and Oncology (8)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Didakta (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družba Jezusova (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za javno upravo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
International Institute for Archival Science (2)
Marketing magazin (2)
Medicinski razgledi (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Moderna organizacija (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Pravna fakulteta (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza ekonomistov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Išči med rezultati (95)