Število rezultatov iskanja: 396

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (3)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta hydrotechnica (1)
Acta linguistica asiatica (2)
Agricultura (Maribor) (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (8)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Asian studies (1)
Atlanti (2)
Blejske delavnice iz fizike (5)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Delo in varnost (18)
Dialogi (1)
Didakta (1)
Dogovori (6)
Družboslovne razprave (1)
Elektrotehniški vestnik (5)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Endoskopska revija (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (8)
Geographica Slovenica (1)
Gozdarski vestnik (4)
Gradbeni vestnik (4)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informacije MIDEM (10)
Informatica (Ljubljana) (5)
Javna tribuna - Delegatska priloga (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (8)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (10)
Knjižnica (54)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (5)
Management (4)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (2)
Materiali in tehnologije (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Metodološki zvezki (2)
Naša komuna - delegatska priloga (5)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (11)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik zdravstvene nege (6)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (5)
Organizacija znanja (11)
Otrok in knjiga (2)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (3)
Pravnik (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (5)
Radiology and oncology (Ljubljana) (4)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Slavistična revija (6)
Slovenski jezik (1997) (2)
Social overview (2)
Socialno delo (8)
Sodobna pedagogika (3)
Strojniški vestnik (8)
Šolsko polje (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (11)
Uprava (Ljubljana) (5)
Urbani izziv (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (2)
Ventil (Ljubljana) (3)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbor občanov (5)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zdravniški vestnik (6)
Zdravstveno varstvo (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (8)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (5)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo radiologije in onkologije (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (5)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (11)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Mariborska knjižnica (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (45)
Narodna in univerzitetna knjižnica (70)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
SIB d.o.o. (2)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (10)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (3)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (6)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (18)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (15)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (25)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (8)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (8)
B. Kolar (1)
B. Pesan (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (4)
Didakta (1)
DMFA, založništvo (5)
Doba Epis (2)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (6)
Fakulteta za socialno delo (8)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (5)
Gospodarski vestnik (3)
GZS CPU (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut Logik (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (3)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (10)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (2)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
J. Kamenik (1)
Kopo (1)
Mariborska knjižnica (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Miška (1)
Moderna organizacija (5)
N. Košnik (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (7)
Naše delo (2)
Obzorja (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (6)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoški inštitut (1)
Pia (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina ob��ine Ljubljana Moste-Polje (11)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (4)
Societá storica del Litorale (2)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (10)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (3)
Tehniški šolski center (1)
Turistica (1)
UMAR (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (3)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (9)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (9)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (55)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (8)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (396)