Število rezultatov iskanja: 430

Založnik
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Društvo arhitektov (4)
Državna založba Slovenije (2)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Filozofska fakulteta (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (23)
Jožef Blaznik (4)
Katoliško tiskovno društvo (8)
Kinematografi (1)
Konzorcij (3)
LDS (2)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (2)
Naše delo (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
OK SZDL Bežigrad (35)
OK SZDL Ljubljana Center (46)
Pravna fakulteta (1)
S. Fras (1)
samozal. društva (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (30)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
SO (5)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (13)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (5)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (50)
Visoka šola za politične vede (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (3)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (430)