Število rezultatov iskanja: 748

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta carsologica (16)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (8)
Acta medico-biotechnica (2)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropos (Ljubljana) (5)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Dialogi (1)
Dogovori (7)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (1)
Geologija (13)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (2)
Kakovostna starost (462)
Kmetijske in rokodelske novice (10)
Knjižnica (1)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (3)
Medicinski razgledi (1)
Monitor ISH (1)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (7)
Nerazvrščeno - članki (1)
Novi akordi (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik zdravstvene nege (6)
Onkološki vikend (1)
Otrok in knjiga (1)
Planinski vestnik (1)
Pravnik (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (5)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za geografijo (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (2)
Slavistična revija (1)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenka (2)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (21)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (20)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (4)
Svet ptic (2)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (3)
Štajerc (3)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (4)
Učiteljski tovariš (2)
Urbani izziv (1)
Vertec (1871) (4)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (20)
Zdravstveno varstvo (5)
Zvonček (Ljubljana) (5)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Botanično društvo Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Geološki zavod Slovenije (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (462)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (29)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (109)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (20)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (8)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (16)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (5)
Eno (1)
Etnografski muzej (2)
F. Aparnik (1)
Fakulteta za socialno delo (20)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za telesno kulturo (3)
Filozofska fakulteta (2)
Geološki zavod (3)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (10)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
H. Hibšer (2)
Institut Jožef Stefan (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (462)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (5)
J. Giontini (1)
J. Pelikan (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
Jevšenak (1)
Jožef Blaznik (10)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Karl Linhart (3)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Konzorcij Edinosti (2)
L. Schwentner (1)
LDS (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Muzejsko društvo (3)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Ljubljana Center (7)
Onkološki inštitut (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (2)
Pedagoška fakulteta (4)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Posavski muzej (1)
samozal. pisatelj (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (7)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Welding Society (7)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (16)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (10)
Slovensko zdravniško društvo (20)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societá storica del Litorale (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Tiskarna sv. Cirila (21)
Tiskovna zadruga (1)
Trbovlje, S. Weiss (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka zdravstvena šola (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (3)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Dostop
Išči med rezultati (748)