Število rezultatov iskanja: 268

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (4)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Knjižnica Logatec (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (16)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (37)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (69)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod Ulala (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (33)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (6)
B. Korpar (1)
B. Zoubek (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
D. Grigillo (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (4)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (21)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za upravo (1)
Fr. Vesel (1)
G. Zrim (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gradbeni inštitut ZRMK (1)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (1)
I. Šušteršič (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Žižmond (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (8)
Jožef Blaznik (5)
Katoliško tiskovno društvo (8)
M. Brozovič (1)
M. König (1)
M. Kosič (1)
M. Košir (1)
M. Kreslin (1)
M. Kušar (1)
M. Vugrin (1)
Mestna občina (3)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Obl. organizacija ptt. uslužbencev (1)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (5)
Osnovna šola Tabor (1)
P. Drobež (1)
s. n. (1)
S. n. (2)
S. Trajkovski (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. M. Hren (1)
samozal. M. Slana (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (10)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
SNG Maribor (1)
SO (1)
Societá storica del Litorale (1)
Tiskarna sv. Cirila (4)
Umanotera (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (33)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Išči med rezultati (268)