Število rezultatov iskanja: 310

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (35)
Acta biologica Slovenica (3)
Acta chimica slovenica (2)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (3)
Acta hydrotechnica (1)
Acta medico-biotechnica (3)
Anthropos (Ljubljana) (11)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Bogoslovni vestnik (3)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Delo in varnost (23)
Didakta (6)
Dogovori (1)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (5)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Hmeljarski bilten (8)
Informacije MIDEM (1)
Javnost (Ljubljana) (2)
Kronika (Ljubljana) (2)
Management (3)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (16)
Organizacija (Kranj) (1)
Pedagoška obzorja (3)
Planinski vestnik (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (27)
Radiology and oncology (Ljubljana) (4)
Raziskave in razprave (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Sanitarno inženirstvo (2)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (6)
Socialno delo (5)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (7)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Vakuumist (1)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Zbor občanov (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (4)
Zdravniški vestnik (15)
Zdravstveno varstvo (14)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (6)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (27)
Društvo radiologije in onkologije (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (14)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (40)
Pedagoška obzorja (3)
Planinska zveza Slovenije (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (15)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (52)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (23)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (16)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
ZRC SAZU (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
A. Kaurin (1)
A. Štraser (1)
Akademija Arhimed (1)
Aristej (1)
B. Brajović (1)
B. M. Walter (1)
Biotehniška fakulteta (35)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (1)
Center vojaških šol (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (4)
D. Obrstar (1)
Didakta (6)
Doba Epis (1)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (38)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (4)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (7)
EFT center (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
H. Šeme (1)
I. Lorger (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (8)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (16)
J. Kerčmar (1)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (1)
K. Pirc (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (3)
M. Bohar Topolovec (1)
M. Krofič Žel (1)
M. Zakošek Pipan (1)
M. Zupin (1)
Mariborska literarna družba (1)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinski razgledi (3)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (1)
Moderna organizacija (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (5)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
P. Jančič (1)
Pedagoška fakulteta (6)
Pedagoška obzorja (3)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Psihiatrična klinika Ljubljana (2)
RC IKTS (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
S. Kolbl (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slovene Welding Society (3)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (11)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (15)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
ŠENT (1)
Študentska založba (2)
T. Petelinc (1)
T. Trebušak (1)
T. Zadražnik (1)
U. Tomažin (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (4)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Z. Kolenc (1)
Založba ZRC (3)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (1)
Zavod IRC (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (10)
Zavod SRS za varstvo pri delu (13)
Zbornica zdravstvene nege (16)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (310)