Število rezultatov iskanja: 223

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Didakta (2)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (136)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
ZRC SAZU (8)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (4)
Založnik
Academia, Višja strokovna šola (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Didakta (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2)
DZS (2)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Geološki zavod (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Marketing magazin (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (16)
Moderna organizacija (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Rokus Klett (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (41)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (12)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
Societá storica del Litorale (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Študentska založba (1)
The Faculty of Logistics (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Višja strokovna šola Academia (3)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (28)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod RS za šolstvo (33)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (17)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (223)