Število rezultatov iskanja: 1058

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (12)
Acta chimica slovenica (247)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (4)
Acta Histriae (5)
Acta linguistica asiatica (4)
Acta silvae et ligni (2)
Akademija MM (2)
Anali PAZU HD (2)
Annales. Series historia et sociologia (20)
Annales. Series historia naturalis (3)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (16)
AR. Arhitektura, raziskave (6)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (9)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (6)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (11)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (21)
Dialogi (4)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (3)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (7)
Dve domovini (3)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (4)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Filozofski vestnik (5)
Geodetski vestnik (2)
Geografski vestnik (11)
Geographica Slovenica (2)
Geologija (26)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gozdarski vestnik (8)
Hacquetia (1)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (7)
Image analysis and stereology (8)
Informacije MIDEM (26)
Informatica (Ljubljana) (3)
Javnost (Ljubljana) (4)
Jezik in slovstvo (13)
Jezikoslovni zapiski (5)
Kaplje (Idrija) (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (9)
Kovine zlitine tehnologije (14)
Kronika (Ljubljana) (15)
Les (Ljubljana) (4)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (2)
Loški razgledi (3)
Managing global transitions (6)
Materiali in tehnologije (55)
Medicinski razgledi (5)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (6)
Naša skupnost (Jugoslavija) (5)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Naše gospodarstvo (5)
Obzornik za matematiko in fiziko (2)
Organizacija (Kranj) (6)
Otrok in knjiga (6)
Phainomena (Ljubljana) (3)
Podjetje in delo (2)
Primerjalna književnost (9)
Prispevki za novejšo zgodovino (5)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (27)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (16)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (4)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
RMZ-materials and geoenvironment (8)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (10)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (7)
Statistično gradivo LR Slovenije (3)
Strojniški vestnik (30)
Studia mythologica Slavica (5)
Šolsko polje (2)
Tekstilec (7)
Teorija in praksa (25)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (8)
Vakuumist (6)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (1)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik za tuje jezike (2)
Zbor občanov (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (8)
Zdravniški vestnik (3)
Zgodovinski časopis (13)
Železarski zbornik (5)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (9)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (60)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (5)
Društvo psihologov Slovenije (27)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (8)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (6)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Geološki zavod Slovenije (22)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (61)
Inštitut za narodnostna vprašanja (16)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mariborska knjižnica (6)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (12)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (152)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (247)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (26)
Študentska založba (10)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (31)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (29)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (14)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (7)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (23)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (40)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (11)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (8)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Založnik
A. Kaurin (1)
A. Pollak (1)
A. Zupan (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (1)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (17)
B. Plesničar (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (3)
C. Battelli (1)
Cankarjeva založba (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (16)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (23)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Doba Epis (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo bibliotekarjev Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (43)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (8)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (6)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (7)
E. Košnjek (1)
Ekonomski center Maribor (5)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
F. Pediček (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of management (6)
Fakulteta za arhitekturo (6)
Fakulteta za družbene vede (8)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (25)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
G. Pustovrh (1)
G. Rak (1)
G. Trtnik (1)
Geološki zavod (22)
Geološki zavod, Ljubljana (4)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (2)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (2)
Institut Jožef Stefan (13)
Institut 'Jožef Stefan' (8)
Institute for Ethnic Studies (7)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (7)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (70)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (16)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (8)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
J. Jan (1)
J. Orehek (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kemijski inštitut (8)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (1)
LDS (3)
Lek farmacevtska družba d.d. (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
M. Hajdinjak (1)
M. Koprivšek (1)
Mariborska knjižnica (6)
Marketing magazin (2)
Medicinski razgledi (5)
Metalurški inštitut el at. (5)
Milan Schara (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Moderna organizacija (6)
Muzejsko društvo (3)
N. Verdel (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova revija (3)
NUK (1)
Obzorja (4)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (21)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
P. Legiša (1)
Pedagoška fakulteta (6)
Pedagoški inštitut (2)
Premogovnik Velenje, d.d. (1)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
S. Keren (1)
samozal. (1)
samozaložba (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (23)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slavistično društvo Slovenije (23)
Slovenian Chemical Society (72)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (23)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za angleške študije (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (16)
Slovensko geološko društvo (22)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (4)
Slovensko kemijsko društvo (247)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (5)
Societá storica del Litorale (23)
Splošno združenje tekstilne industrije (7)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (26)
Študentska založba (11)
Tehniška založba Slovenije (1)
Tiskovna zadruga (2)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (5)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (3)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (7)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Novi Gorici (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
V. Kresnik (1)
V. Marinković (1)
V. Rupnik (1)
Visoka šola za management (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Z. Marić (1)
Založba ZRC (9)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (7)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (23)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (23)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (5)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (10)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (11)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (7)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (23)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (15)
Železarna Jesenice (14)
Železarna Ravne (14)
Železarna Štore (14)
Išči med rezultati (1058)