Število rezultatov iskanja: 276

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (9)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (21)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (5)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (61)
Pedagoška obzorja (1)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (18)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Statistični urad Republike Slovenije (23)
Študentska založba (18)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (65)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (21)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (3)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (21)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (62)
Gospodarski vestnik (5)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (9)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (5)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
LDS (2)
Mariborska knjižnica (1)
Nova revija (21)
Obzorja (8)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (20)
Slovensko filozofsko društvo (20)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Statistični urad Republike Slovenije (23)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (20)
Teološka fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba ZRC (3)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (276)