Število rezultatov iskanja: 1431

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (5)
Amfiteater (Ljubljana) (3)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (16)
Arheološki vestnik (1)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Bogoslovni vestnik (11)
Časopis za kritiko znanosti (23)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dejanje (Ljubljana) (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (8)
Didakta (1)
Dogovori (15)
Dom in svet (Ljubljana) (14)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (4)
Edinost in dialog (2)
Filozofski vestnik (8)
Geodetski vestnik (2)
Glas svobode (Ljubljana) (61)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (558)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (14)
Javnost (Ljubljana) (27)
Kakovostna starost (1)
Kaplje (Idrija) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (5)
Knjižnica (3)
Kres (Ljubljana) (14)
Kronika (Ljubljana) (2)
Kronika slovenskih mest (1)
Literatura (Ljubljana) (6)
Ljubljanski zvon (8)
Loški razgledi (2)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (4)
Mlada svoboda (Trst) (2)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (3)
Naša komuna - delegatska priloga (8)
Naša komuna (Ljubljana) (26)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (31)
Naše gospodarstvo (1)
Novi akordi (1)
Novi svet (Ljubljana) (5)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (18)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (1)
Pravni letopis (1)
Pravnik (4)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Problemi. Razprave (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Razpotja (7)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija SRP (Online) (36)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (1)
Slavistična revija (1)
Slovenka (1)
Slovenski gospodar (16)
Slovenski svet (7)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1933) (4)
Sodobnost (1963) (31)
Stati inu obstati (2)
Svoboda (5)
Svoboda (1919) (13)
Svoboda (1929) (90)
Svobodi naproti (1)
Šolsko polje (2)
Teorija in praksa (19)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (35)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (3)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vzajemna svoboda (34)
Zbor občanov (11)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zgodovinski časopis (4)
Zvonček (Ljubljana) (6)
Žirovski občasnik (32)
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (27)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (18)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (5)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (31)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Kranj (30)
Mestna knjižnica Ljubljana (408)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Muzejsko društvo Žiri (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (724)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
Pegaz International d.o.o. (8)
Planinska zveza Slovenije (1)
Revija SRP (36)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (21)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (10)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
(5)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Corona (1)
Delavska izobraževalna zveza Svobode (13)
Didakta (1)
DigitPen (1)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (32)
DPD Svoboda, Plesna sekcija (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo psihologov Slovenije (17)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (11)
Državna založba Slovenije (35)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (27)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (19)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (8)
Foto kino klub Svoboda (1)
Glas svobode (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (3)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Intelyway webmedia (1)
IZUM (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (35)
Jožef Blaznik (5)
Jugoslovanska prosvetna zadruga Svoboda (5)
Jugoslovanski narodni svet (7)
Jugoslovenski Novinski d. d. (Ivan Malinar) (1)
Katoliško tiskovno društvo (14)
Konzorcij (61)
Konzorcij Edinosti (1)
Konzorcij Svobode (34)
Konzorcij 'Svobode' (1)
Konzorcij Svobode Maribor (90)
Koordinacijski odbor za pomoč narodnoosvobodilnim gibanjem in žrtvam agresije pri predsedstvu RK SZDL Slovenije (1)
Krajevna skupnost Žiri (32)
L. Schwentner (1)
LDS (6)
Litera (1)
Mariborska knjižnica (1)
Martin Konda (558)
Mestna občina (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Muzej revolucije (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjžinica (1)
Nova revija (18)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (11)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (11)
OK SZDL Ljubljana Center (15)
PD Svoboda bratov Milavcev (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinski muzej NOB (1)
Pravna fakulteta (1)
Predsedstvo Univezitetne konference ZSMS (1)
Propagandni odsek XV. divizije (1)
Revija SRP (36)
RTV (1)
RTV Ljubljana (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
S.D.I.Z. 'Svoboda' (1)
samozal. B. Ornik (1)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ilirska Bistrica (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (31)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (2)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko filozofsko društvo (16)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (2)
Splošna delavska izobraževalna zveza Svoboda za Slovenijo (14)
Stopar - IT (1)
Svet za šolstvo OLO (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (5)
Študentska založba (18)
Tajništvo za šolstvo, prosveto in kulturo OLO (1)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna Pavliček (1)
Tiskarna sv. Cirila (16)
Tiskarna Trilof (1)
Tiskovna zadruga (8)
TKS Slovenije (1)
Učiteljska Tiskarna (1)
UK ZSMS etc. (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vesna film (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založilo jutro (1)
Založništvo primorskega tiska (2)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Angelisa (1)
Zavod Baja (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
ZKP, RTV (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZTKO (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (1431)