Število rezultatov iskanja: 861

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Čebelarska zveza Slovenije (7)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (10)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (29)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (29)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Mariborska knjižnica (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (587)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (87)
Planinska zveza Slovenije (11)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (3)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (14)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (15)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
A. Žagar (1)
Atletska zveza Slovenije, Združenje atletskih sodnikov Slovenije (1)
Beletrina (1)
Biteks (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Didakta (1)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (3)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES FEE Slovenia (8)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo glasbenih pedagogov Primorske (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (10)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (30)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (10)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (13)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (4)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (6)
Fakulteta za telesno kulturo (4)
Gozdno gospodarstvo (1)
GV Revije (1)
Institut Jožef Stefan (8)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Ljubljanska banka (1)
Mariborska knjižnica (3)
Medicinski razgledi (1)
Mladinska knjiga (3)
Muzejsko društvo (1)
Muzikaviva (1)
Naše delo (29)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (1)
OK SZDL Bežigrad (85)
OK SZDL Ljubljana Center (61)
Pedagoška fakulteta (6)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Planinska zveza Slovenije (11)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
samozal. (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (146)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (3)
SO (38)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (6)
Societá storica del Litorale (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Turistica (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (13)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZKOS (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (9)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokuklturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (861)