Število rezultatov iskanja: 417

Časopisje in članki - naslov
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta medico-biotechnica (6)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (7)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Bogoslovni vestnik (19)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (1)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Dialogi (1)
Didakta (5)
Dojke - okras ženske in njena bolečina (1)
Druga šola pljučnega raka (1)
Dve domovini (1)
Edinost in dialog (1)
Farmacevtski vestnik (24)
Filozofski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (9)
Informatica Medica Slovenica (1)
Kaj mora medicinska sestra vedeti o sistemskem zdravljenju raka in zdravstveni negi? : zbornik predavanj (3)
Kakovostna starost (10)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (1)
LAHA (Online ed.) (2)
Materiali in tehnologije (1)
Med bolnišnico in domom (1)
Medicinski razgledi (8)
Muzikološki zbornik (3)
Obzornik zdravstvene nege (12)
Onkologija (Ljubljana) (8)
Onkološki vikend (17)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (1)
Pacientke z rakom dojk - trendi in novosti (1)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (1)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (2)
Proteus (1)
Prva šola pljučnega raka (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (35)
Radiology and oncology (Ljubljana) (7)
Rak v nosečnosti (2)
Raziskave in razprave (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (56)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Sevanja in rak (1)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (17)
Socialno delo (14)
Sodobna pedagogika (1)
Starost in rak (1)
Šolsko svetovalno delo (3)
Šport (Ljubljana) (1)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Vzgoja (Ljubljana) (5)
Vzgoja in izobraževanje (3)
Z dokazi v prakso - obvladovanje simptomov v onkološki zdravstveni negi (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (17)
Zdravstveno varstvo (3)
Ženske in ginekološki raki (2)
Ženske, moški in rak (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (15)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo Medicinski razgledi (8)
Društvo psihologov Slovenije (35)
Društvo radiologije in onkologije (7)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (10)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (66)
Onkološki inštitut Ljubljana (58)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (24)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (17)
Študentska založba (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (56)
Zavod RS za šolstvo (7)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (12)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (9)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (16)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Založnik
A. Fifolt (1)
Akademija Arhimed (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
BIA Separations (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (6)
Didakta (5)
dLib distributer (1)
Društva onkoloških bolnikov (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (8)
Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (42)
Društvo študentov medicine Slovenije (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Družba Jezusova (5)
Družina (11)
Državni program Zora - Onkološki inštitut (1)
Eno (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za socialno delo (14)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
I. Vivod-Rajh (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institute of Oncology (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (10)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (39)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (3)
Kancerološko združenje SZD (12)
Kemijski inštitut (1)
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Krka (2)
LAHA, Laser and Health Academy (2)
Lek farmacevtska družba d.d. (1)
Medicinska fakulteta (6)
Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo (1)
Medicinski razgledi (8)
Medicinski simulacijski center, Univerzitetni klinični center (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
Obzorja (1)
Onkološki inštitut (32)
Onkološki inštitut etc. (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (8)
Onkološki inštitut, Državni program Zora (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Plus rešitve (1)
Pravna fakulteta (1)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Sekcija internistične onkologije SZD (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Sekcija za internistično onkologijo pri SZD (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (6)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (24)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko genetsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (18)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska založba (7)
T. Lukman (1)
Teološka fakulteta (8)
Transcendentalni svet (3)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (4)
Univerzitetni klinični center, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin etc. (1)
Univerzitetni klinični center, Področje za zdravstveno nego in oskrbo (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (6)
v samozal. (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (7)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene nege (12)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Zdravilišče Radenska Slat. (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (3)
Združenje za senologijo Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (17)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (16)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Išči med rezultati (417)