Število rezultatov iskanja: 501

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (3)
Acta agriculturae Slovenica (35)
Acta carsologica (17)
Acta chimica slovenica (3)
Acta geographica Slovenica (25)
Acta silvae et ligni (7)
Agricultura (Maribor) (3)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Annales. Series historia naturalis (6)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (42)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (3)
Dom in svet (Ljubljana) (6)
Družboslovne razprave (1)
Geodetski vestnik (12)
Geografski obzornik (15)
Geografski vestnik (24)
Geografski zbornik (10)
Geographica Slovenica (3)
Geologija (45)
Gozdarski vestnik (14)
Gradbeni vestnik (2)
Hacquetia (5)
Hmeljar (Žalec) (2)
Hmeljarski bilten (9)
IB revija (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezik in slovstvo (1)
Kemija v šoli in družbi (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (3)
Loški razgledi (4)
Metodološki zvezki (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naša sodobnost (1)
Novi akordi (1)
Revija za geografijo (18)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
RMZ-materials and geoenvironment (18)
Slovenski gospodar (7)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (4)
Strojniški vestnik (2)
Teorija in praksa (1)
Učiteljski tovariš (2)
Urbani izziv (5)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (1)
Zbor občanov (4)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (14)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (17)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Geološki zavod Slovenije (43)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (7)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (11)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (15)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (75)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (71)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (42)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (18)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (19)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
ZRC SAZU (48)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (13)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografov Slovenije (39)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (14)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
(2)
A. Kaurin (1)
A. Lah (1)
A. Vončina (1)
Agencija RS za okolje (1)
Agricultural Institute of Slovenia (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
B. Naglič (1)
Biotehniška fakulteta (35)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (7)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (7)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biteks (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
Columbia graphophone company (1)
D. Kerin (1)
D. Koron (1)
D. Tica (1)
D. Voglar (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (5)
Envit (1)
ENVIT okoljske tehnologije in inženiring d.o.o. (2)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Filozofska fakulteta (18)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
Fr. Vesel (1)
G. Paternolli (1)
Geološki zavod (41)
Geološki zavod Slovenije (2)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Glasbena matica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (4)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (7)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
I. Delač (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (14)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (10)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (18)
J. Furlan (1)
J. Sušin (1)
J. Žižmond (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
Jožef Blaznik (1)
K. Eler (1)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Klub dobrovoljcev (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (3)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Književna družina Luč i. e. Tiskarna Edinost (1)
L. Ausec (1)
L. Kutnar (1)
L. Schwentner (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
M. Ažnik (1)
M. Ferlan (1)
M. Hrovat (1)
M. Jelušič (1)
M. Skudnik (1)
M. Zupan (1)
Melopoja (2)
Mimik (1)
Muzejsko društvo (4)
N. Bezak (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (18)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (42)
OK SZDL Bežigrad (4)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
P. Štrekelj (1)
Prilo'zba 'Düsevnoga líszta' (1)
R. Robek (1)
R. Šiling (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
S. Petan (1)
samozal. (1)
samozal. skladatelj (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
SKZ (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (43)
Slovenska begunska tiskarna (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (43)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (11)
Š. Koren (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (1)
Tiskarna sv. Cirila (7)
Tiskovna zadruga (3)
Universita degli studi di Torino (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (14)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
V. Gregorič (1)
V. Petkovska (1)
V. Zupanc (1)
Založba ZRC (36)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (10)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (14)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografskih društev Slovenije (39)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (501)