Število rezultatov iskanja: 98

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Študentska založba (17)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Biotehniška fakulteta (11)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (3)
Institut Jožef Stefan (2)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
M. Zupin (1)
Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Obzorja (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Študentska založba (17)
T. Zadražnik (1)
Teološka fakulteta (1)
Z. Kolenc (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Išči med rezultati (98)