Število rezultatov iskanja: 3987

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta Histriae (5)
Advances in business related scientific research journal (6)
Agricultura (Maribor) (2)
Akademija MM (5)
Annales. Series historia et sociologia (10)
Anthropological notebooks (1)
Arheološki vestnik (8)
Arhivi (4)
Ars et humanitas (1)
Azijske in afriške študije (2)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delavci in delodajalci (5)
Documenta Praehistorica (1)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (1)
Economic and business review (5)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (9)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (9)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
International journal of management, knowledge and learning (3)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Javnost (Ljubljana) (4)
Jezik in slovstvo (1)
Kronika (Ljubljana) (23)
Les (Ljubljana) (2)
Lex localis (2)
Lexonomica (3)
Loški razgledi (1)
Mali trgovec (103)
Management (2)
Managing global transitions (13)
Mednarodno inovativno poslovanje (3)
Monitor ISH (1)
Naše gospodarstvo (17)
Organizacija (Kranj) (4)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (3)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Projektna mreža Slovenije (1)
Razpotja (3)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revus (Ljubljana) (3)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (2)
Statistične informacije. 20. Trgovina (Ljubljana) (154)
Statistične informacije. 24. Zunanja trgovina (Ljubljana) (25)
Studia universitatis hereditati (1)
Teorija in praksa (17)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Trgovski list (3443)
Trgovsko-obrtno-industrijski letnik (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zgodovinski časopis (4)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo za marketing Slovenije (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
GEA College (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (5)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Lexpera d. o. o. (2)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (3)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3587)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (5)
Petrol d.d. (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (180)
Študentska založba (3)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (15)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (17)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (9)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (11)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Založnik
= University Press, Faculty of Arts (1)
A. Kunčič (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Banka Slovenije (2)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (10)
D. Kotnik (1)
Doba Epis (3)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (17)
Društvo humanistov Goriške (3)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (1)
Edukator (1)
Ekonomska fakulteta (5)
Ekonomski center Maribor (17)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (17)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
Faculty of management (13)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
GEA College (5)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
GV Revije (1)
H. Povše (1)
I. Voje (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (5)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
IUS SOFTWARE (1)
Ivan Trelc (1)
Képzőmuvészeti Alap Kiadóvállalata (1)
Klub Revus (2)
Konzorcij Malega lista (103)
Konzorcij Trgovskega lista (3443)
Lexpera (2)
M. Ažman (1)
Marketing magazin (5)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Moderna organizacija (4)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Odsek za planiranje (1)
Okrajni ljudski odbor (1)
Petrol (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Pravna fakulteta (2)
Pravna praksa (1)
printed and sold by James Phillips, George Yard ... (1)
printed for A. Strahan, and T. Cadell Jun. and W. Davies ... (1)
printed for Charles Stalker ... (1)
printed for W. Lowndes ... (1)
Progres (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (10)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (10)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (180)
Študentska založba (3)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Trgovinska zbornica Slovenije (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Uprava 'Letnika' (1)
Urad Ljubljanskega velikega semnja (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Uredništvo Adresarja in drugih strokovnih knjig za Dravsko banovino (1)
Visoka šola za politične vede (5)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (6)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (7)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod za gospodarski razvoj (1)
Zbornica za trgovino, obrt in industrijo (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (10)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (3987)