Število rezultatov iskanja: 1382

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (13)
Academica turistica (17)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (11)
Acta geographica Slovenica (19)
Acta silvae et ligni (1)
Advances in production engineering and management (1)
Akademija MM (8)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (25)
AS. Andragoška spoznanja (16)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (7)
Časopis za kritiko znanosti (12)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (78)
Didakta (26)
Documenta Praehistorica (1)
Domači odzivi na globalne izzive (1)
Družboslovne razprave (3)
Dynamic relationships management journal (2)
Economic and business review (7)
Elektrotehniški vestnik (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (12)
Geografija v šoli (8)
Geografski obzornik (17)
Geografski vestnik (41)
Geographica Slovenica (4)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (6)
Gozdarski vestnik (12)
Gradbeni vestnik (4)
IB revija (Ljubljana) (22)
Igra ustvarjalnosti (6)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (2)
Javna uprava (2)
Journal of energy technology (2)
Kakovostna starost (1)
Kemija v šoli in družbi (1)
Knjižnica (2)
Les (Ljubljana) (2)
Lex localis (3)
Lexonomica (1)
Management (2)
Managing global transitions (5)
Materiali in tehnologije (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (19)
Metodološki zvezki (1)
Naše gospodarstvo (11)
Organizacija (Kranj) (15)
Pedagoška obzorja (5)
Perfectus AC (2)
Planinski vestnik (2)
Podjetje in delo (4)
Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. (2)
Pravnik (1)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Res novae (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (6)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za geografijo (37)
Revija za univerzalno odličnost (1)
RMZ-materials and geoenvironment (5)
Slovenski čebelar (2)
Strojniški vestnik (1)
Svet ptic (2)
Šolska knjižnica (1)
Šolska kronika (3)
Šport (Ljubljana) (2)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (18)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Trdoživ (454)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (22)
Urbani izziv. Posebna izdaja (16)
Varstvo narave (15)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Vzgoja in izobraževanje (16)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zgodovina v šoli (1)
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (44)
Botanično društvo Slovenije (454)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Didakta (26)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (19)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (13)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo za marketing Slovenije (8)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (454)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (454)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Geološki zavod Slovenije (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (454)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Lexpera d. o. o. (1)
Medijski partner d.o.o. (8)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (5)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (454)
Narodna in univerzitetna knjižnica (214)
Pedagoška obzorja (5)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (2)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (454)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (454)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo (454)
Slovensko sociološko društvo (3)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (12)
University of Primorska Press (17)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (31)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (80)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (16)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (15)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (37)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (3)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (22)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (38)
Zavod RS za šolstvo (26)
Zavod RS za varstvo narave (15)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
ZRC SAZU (33)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografov Slovenije (58)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (12)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Vsebina
Založnik
= Biotechnical Centre Naklo, Secondary School (1)
= ZRC Publishing (1)
A. Ferreira (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Audibook (1)
B & B, Višja strokovna šola (1)
Banka Slovenije (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (2)
Biteks (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
D. Medvešček (1)
Didakta (26)
DigitPen (1)
DOBA Business School (1)
Doba Epis (19)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Društvo Amnesty International Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (13)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (5)
Društvo DOVES FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo ekonomistov Maribor (11)
Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje (2)
Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (2)
Društvo za krepitev zavesti in zdravja Vetrnica (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Družba Jezusova (4)
Družina (1)
EDUvision (5)
Ekonomska fakulteta (8)
Ekonomski center Maribor (11)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (11)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (3)
Faculty of management (5)
Fakulteta za arhitekturo (31)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (6)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Fakulteta za industrijski inženiring (5)
Fakulteta za management (9)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (10)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za upravo (1)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Filozofska fakulteta (37)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (4)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (1)
GEAart (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (6)
Geološki zavod Slovenije (4)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (1)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (6)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GV Založba (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (1)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Innsbruck : Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (4)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (4)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za javno upravo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (5)
Inštitut za trajnostni razvoj (6)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
K. Ostruh (1)
Kemijski inštitut (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Kulturni center (1)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (3)
Lek (2)
Lexpera (3)
Ljubljana School of Business (1)
Ljubljana: Slovenska turistična organizacija (1)
Ljudska univerza (2)
M. Simoneti (1)
Marketing magazin (8)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (1)
Mestna knjižnica (10)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (2)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (2)
Ministry of the Environment and spatial planning (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (3)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environment Agency (1)
Moderna organizacija (16)
N. Bogataj (1)
N. Šprah (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Nigrad (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (78)
Osnovna šola (1)
P. Grošelj (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (5)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (3)
Permanent secretariat of the Alpine Convention (1)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (2)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Prometna šola, Višja prometna šola (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (2)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
RIS Dvorec (2)
S. Bonča (1)
S. Mujkić (1)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
samozal. (1)
samozal. B. Rudolf (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (2)
Sekretariat ARGE ALP (1)
SEM Institute for Climate Change (4)
SEM, Institute for Climate Change (4)
SICENTER Center za socialne indikatorje (1)
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč (2)
Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (1)
Slovenian academy of management (2)
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (2)
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG) (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (36)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo et al. (10)
Slovensko odonatološko društvo etc. (444)
Slovensko sociološko društvo (3)
Societá storica del Litorale (7)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (5)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Šola za ravnatelje (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (5)
Študentska založba (7)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Turistica (6)
Umanotera (3)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (5)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (3)
UMco (1)
University (1)
University of Maribor Press (10)
University of Primorska Press (12)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (38)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
Visoka šola za politične vede (8)
Visoka šola za poslovne vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (5)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založba ZRC (36)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod IRC (3)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Mednarodni center za trajnostni razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (22)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (25)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (15)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (25)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
ZRC Publishing (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (6)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (56)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (8)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Išči med rezultati (1382)