Število rezultatov iskanja: 681

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (13)
Academica turistica (Spletna izd.) (13)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (10)
Acta geographica Slovenica (13)
Acta silvae et ligni (1)
Advances in production engineering and management (1)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (21)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (6)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (72)
Didakta (26)
Elektrotehniški vestnik (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (10)
Geografski obzornik (15)
Geografski vestnik (34)
Geographica Slovenica (4)
Geologija (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gozdarski vestnik (5)
Gradbeni vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (22)
Igra ustvarjalnosti (3)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Kakovostna starost (1)
Kemija v šoli in družbi (1)
Les (Ljubljana) (2)
Lexonomica (1)
Management (2)
Managing global transitions (3)
Materiali in tehnologije (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (5)
Metodološki zvezki (1)
Naše gospodarstvo (9)
Organizacija (Kranj) (12)
Pedagoška obzorja (5)
Planinski vestnik (2)
Podjetje in delo (1)
Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. (2)
Pravnik (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za geografijo (35)
RMZ-materials and geoenvironment (4)
Slovenski čebelar (2)
Strojniški vestnik (1)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (3)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (12)
Trdoživ (14)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (20)
Urbani izziv. Posebna izdaja (16)
Varstvo narave (15)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (44)
Botanično društvo Slovenije (14)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Didakta (26)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (5)
Društvo arhitektov Ljubljana (13)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (14)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (14)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Geološki zavod Slovenije (3)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (14)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (5)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (14)
Narodna in univerzitetna knjižnica (136)
Pedagoška obzorja (5)
Planinska zveza Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (14)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (14)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo (14)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (7)
University of Primorska Press (13)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (24)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (73)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (12)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (35)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (22)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (36)
Zavod RS za varstvo narave (15)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
ZRC SAZU (23)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (10)
Zveza geografov Slovenije (49)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Založnik
A. Ferreira (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Biteks (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Didakta (26)
DigitPen (1)
Doba Epis (5)
Društvo arhitektov (13)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (4)
Društvo DOVES FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo ekonomistov Maribor (9)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Družba Jezusova (2)
Družina (1)
EDUvision (2)
Ekonomski center Maribor (9)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (9)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Faculty of management (3)
Fakulteta za arhitekturo (24)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za industrijski inženiring (4)
Fakulteta za management (9)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (10)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (35)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (3)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (1)
GEAart (1)
Geološki zavod (3)
Geološki zavod Slovenije (1)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (1)
Gospodarski vestnik (1)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (6)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (1)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (4)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (4)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
Inštitut za trajnostni razvoj (4)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
K. Ostruh (1)
Kemijski inštitut (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (3)
Lek (2)
Ljudska univerza (2)
M. Simoneti (1)
Marketing magazin (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (1)
Mestna knjižnica (9)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (2)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministry of the Environment and spatial planning (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (3)
Moderna organizacija (13)
N. Bogataj (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Nigrad (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (72)
P. Grošelj (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoška obzorja (5)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pravna fakulteta (2)
Prometna šola, Višja prometna šola (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
RIS Dvorec (1)
S. Bonča (1)
S. Mujkić (1)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
samozal. (1)
samozal. B. Rudolf (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (2)
SEM Institute for Climate Change (4)
SEM, Institute for Climate Change (4)
SICENTER Center za socialne indikatorje (1)
Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (23)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko odonatološko društvo et al. (10)
Slovensko odonatološko društvo etc. (4)
Societá storica del Litorale (6)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Šola za ravnatelje (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
Študentska založba (7)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Turistica (13)
Umanotera (3)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (4)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (3)
University (1)
University of Maribor Press (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (36)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (3)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (27)
Zavod IRC (3)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Mednarodni center za trajnostni razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (22)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (15)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (17)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
ZRC Publishing (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (6)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (10)
Zveza geografskih društev Slovenije (49)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Išči med rezultati (681)