Število rezultatov iskanja: 50

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Banka Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biteks (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za socialno delo (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Moderna organizacija (1)
Pravna fakulteta (1)
Providio (7)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (50)