Število rezultatov iskanja: 4765

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta Histriae (8)
Advances in business related scientific research journal (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (10)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (1)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (13)
Arheološki vestnik (10)
Arhivi (5)
Ars et humanitas (2)
Azijske in afriške študije (2)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (4)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Delo (1907) (3)
Delo in varnost (1)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Dogovori (30)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (1)
Dynamic relationships management journal (2)
Economic and business review (11)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (1)
Geografski vestnik (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (11)
Gospodarska gibanja (6)
Gozdarski vestnik (8)
IB revija (Ljubljana) (12)
Informatica (Ljubljana) (4)
Instrumentum (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Javna tribuna - Delegatska priloga (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (15)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (1)
Jugoslovanska borza (80)
Kmetijske in rokodelske novice (23)
Kronika (Ljubljana) (30)
Les (Ljubljana) (2)
Lex localis (1)
Lexonomica (12)
Ljubljanski zvon (6)
Loški razgledi (3)
Mali trgovec (103)
Management (3)
Managing global transitions (12)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Naša komuna - delegatska priloga (8)
Naša komuna (Ljubljana) (67)
Naša skupnost (Grosuplje) (6)
Naša skupnost (Jugoslavija) (39)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (28)
Naše delo (Ptuj) (4)
Naše gospodarstvo (24)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (11)
Podjetje in delo (5)
Pomurska obzorja (1)
Pravni letopis (2)
Pravnik (3)
Presek (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Projektna mreža Slovenije (1)
Ptujski list (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (3)
Retrospektive (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za geografijo (3)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (37)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (1)
Slovenski gospodar (162)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (3)
Splošni prometni vestnik (35)
Statistične informacije. 20. Trgovina (Ljubljana) (154)
Statistične informacije. 24. Zunanja trgovina (Ljubljana) (25)
Statistično gradivo LR Slovenije (2)
Statistično gradivo SR Slovenije (8)
Studia Historica Slovenica (3)
Teorija in praksa (16)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Trgovski list (3443)
Trgovsko-obrtno-industrijski letnik (1)
Učiteljski tovariš (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (6)
Vertec (1871) (1)
Vzgoja (Ljubljana) (12)
Zbor občanov (23)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zgodovina za vse (7)
Zgodovinski časopis (5)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (12)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo za marketing Slovenije (10)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
GEA College (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (5)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (5)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (6)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (10)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mestna knjižnica Kranj (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (234)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3966)
Osrednja knjižnica Celje (4)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (5)
Petrol d.d. (2)
Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (228)
Študentska založba (3)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (15)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (24)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (6)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (12)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (14)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo Celje (7)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (12)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (8)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Založnik
(2)
= University Press, Faculty of Arts (1)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Arthea (1)
Banka Slovenije (2)
Biotehniška fakulteta (1)
Bruylant (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
chez François Fournier ... & Antoine Urbain (1)
chez Grangé ... et Cl. J. Baptiste Bauche ... (1)
D. Hribar (3)
D. Kotnik (1)
Delo (1)
Didakta (1)
DMFA-založništvo (1)
Doba Epis (2)
Društvo ekonomistov Maribor (24)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (12)
Družba Jezusova (12)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (3)
DZS, založništvo in trgovina (1)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
Edukator (1)
Ekonomska fakulteta (11)
Ekonomski center Maribor (24)
Ekonomski institut Pravne fakultete (6)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (24)
Emona (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of management (12)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu (1)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (10)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Feliks Pozne, trgovina, Oplotnica (1)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (4)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
I. Voje (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (1)
in der Mayrischen Druckerey (3)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
IUS SOFTWARE (4)
Ivan Bukovnik (1)
Ivan Trelc (1)
J. Müller (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jožef Blaznik (23)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Kompas MTS (1)
Konzorcij (80)
Konzorcij Malega lista (103)
Konzorcij Trgovskega lista (3443)
KUD Sodobnost International (1)
LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. (1)
Lexpera (2)
Marketing magazin (10)
Medijski partner (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Medobčinska gospodarska zbornica (1)
Mercator (1)
Merkur (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (6)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (3)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (11)
MORANA RTD d.o.o., družba za raziskovanje, proizvodnjo, trgovino in storitve (1)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Naše delo (4)
natisnjena v' Egerzhni poglavarski natiskavnizi (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Odsek za planiranje (1)
Odvetnik Marko Stupica, odvetniška pisarna (1)
OK SZDL Bežigrad (23)
OK SZDL Ljubljana Center (30)
Okrajni ljudski odbor (1)
Perutnina Ptuj reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Petrol (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Pravna fakulteta (1)
printed and sold by James Phillips, George Yard ... (1)
printed by J. Nichols, for T. Cadell ... (1)
printed for W. Lowndes ... (1)
Progres (1)
Prometna pisarna K. Troha (35)
Protect (1)
Providio (7)
samozal. P. Knez (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
Selbstverlage (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (32)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian academy of management (2)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenijales trgovina (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (6)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (39)
Societá storica del Litorale (13)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (219)
SZDL Ljubljana-Šiška (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (3)
T. Lubarda (1)
T. Slovenija (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Tiskarna sv. Cirila (162)
Tiskovna zadruga (8)
Trgovinska zbornica Slovenije (3)
Trgovska in obrtniška zbornica za Kranjsko (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (12)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Uprava 'Letnika' (1)
Urad Ljubljanskega velikega semnja (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (4)
Uredništvo Adresarja in drugih strokovnih knjig za Dravsko banovino (1)
Visoka pravna šola (1)
Visoka šola za politične vede (6)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
VISPORT, družba za raziskovanje, razvoj in trženje gibalne dejavnosti, trgovina in storitve, d.o.o. (1)
Zal. Jos. Šošter (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (6)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (10)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (8)
Zavod za gospodarski razvoj (1)
Zavod za pravično trgovino, 3MUHE (1)
Zbornica za trgovino, obrt in industrijo (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo Celje (7)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (12)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (7)
Zveza društev pravnikov Slovenije (3)
Zveza ekonomistov Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (18)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zvezna trgovina (8)
Išči med rezultati (4765)