Število rezultatov iskanja: 690

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Didakta (14)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (122)
Pedagoška obzorja (8)
Slavistično društvo Slovenije (52)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (55)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (64)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (21)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (21)
Zavod RS za šolstvo (22)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (246)
ZRC SAZU (5)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
A. Zorman (1)
Academia, Višja strokovna šola (1)
Andragoški center Slovenije (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Didakta (14)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (3)
Državna založba Slovenije (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (2)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Istituto sloveno di ricerche (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Katoliško tiskovno društvo (1)
L. Rakovec (1)
Mariborska knjižnica (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
Obzorja (2)
Pedagoška fakulteta (30)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (14)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (6)
Pedagoška obzorja (8)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Slavistično društvo Slovenije (77)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovene Society Informatika (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (13)
Slovensko društvo za angleške študije (21)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (5)
Šola za ravnatelje (1)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Študentska založba (1)
The Faculty of Logistics (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (9)
Turistica (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University Press, Faculty of Arts (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Višja strokovna šola Academia (3)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (20)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (30)
Zavod Republike za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (6)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (312)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (22)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (690)