Število rezultatov iskanja: 2141

Časopisje in članki - naslov
"Skupaj odstiramo tančice upanja" : zbornik (1)
AB. Arhitektov bilten (1)
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (27)
Acta biologica Slovenica (4)
Acta carsologica (26)
Acta chimica slovenica (7)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (4)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta geotechnica Slovenica (11)
Acta Histriae (2)
Acta hydrotechnica (20)
Acta medico-biotechnica (7)
Acta neophilologica (1)
Acta silvae et ligni (6)
Akademija MM (3)
Aktualno! (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (7)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (13)
Arheološki vestnik (5)
Arhivi (14)
AS. Andragoška spoznanja (7)
Atlanti (9)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (2)
Bogoslovni vestnik (3)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (1)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (1)
CEPS journal (5)
Časopis za kritiko znanosti (9)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (11)
Delavci in delodajalci (3)
Delo in varnost (11)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Didakta (10)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (7)
Druga šola pljučnega raka (1)
Družboslovne razprave (4)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (44)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Endoskopska revija (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Farmacevtski vestnik (63)
Filozofski vestnik (1)
Fizika v šoli (5)
Fizioterapija (Ljubljana) (6)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (47)
Geografija v šoli (3)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (10)
Geografski zbornik (1)
Geologija (23)
Glasba v šoli in vrtcu (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gozdarski vestnik (13)
Gradbeni vestnik (19)
Hacquetia (1)
Hmeljar (Žalec) (4)
Hmeljarski bilten (18)
IB revija (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informacije MIDEM (57)
Informatica (Ljubljana) (8)
Informatica Medica Slovenica (18)
Javna tribuna - Delegatska priloga (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javno zdravje (2)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (11)
Jezikoslovni zapiski (2)
Journal of energy technology (17)
Kaj mora medicinska sestra vedeti o sistemskem zdravljenju raka in zdravstveni negi? : zbornik predavanj (1)
Kajenje in rak (6)
Kajenje in rak pri ženskah (1)
Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba (1)
Kakovostna starost (7)
Kemija v šoli in družbi (9)
Kinesiologia Slovenica (3)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (33)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kovine zlitine tehnologije (29)
Kronika (Ljubljana) (2)
Kula (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (23)
Lexonomica (7)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (2)
Livarski vestnik (4)
Ljubljanski zvon (5)
Loški razgledi (2)
Management (4)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (2)
Matematika v šoli (13)
Materiali in tehnologije (162)
Medicinski razgledi (15)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna - delegatska priloga (5)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Grosuplje) (3)
Naša skupnost (Jugoslavija) (19)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (11)
Natura Sloveniae (3)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (23)
Onkologija (Ljubljana) (12)
Onkološki vikend (3)
Organizacija (Kranj) (22)
Organizacija znanja (3)
Pedagoška obzorja (1)
Planinski vestnik (3)
Podjetje in delo (19)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (1)
Pravni letopis (2)
Pravnik (4)
Presek (5)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (4)
Proteus (6)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (25)
Rak prebavil (1)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (45)
Retrospektive (1)
Revija za elementarno izobraževanje (12)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Revija za zdravstvene vede (5)
Revus (Ljubljana) (4)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (4)
RMZ-materials and geoenvironment (36)
Sevanja in rak (1)
Slavistična revija (3)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (10)
Slovenski gospodar (16)
Slovenščina 2.0 (6)
Slovenščina v šoli (10)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (8)
Socialno delo (9)
Sodobna pedagogika (3)
Sodobnost (1963) (5)
Strojniški vestnik (53)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (4)
Šolsko svetovalno delo (2)
Šport (Ljubljana) (5)
Štajerc (2)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (1)
Tekstilec (17)
Teorija in praksa (16)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (7)
Uporabna informatika (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (25)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (8)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Vakuumist (18)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvo narave (6)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (4)
Ventil (Ljubljana) (29)
Vestnik za tuje jezike (4)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vojaška zgodovina (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (12)
Zbor občanov (7)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 4 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 7 (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (12)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (87)
Zdravstveno varstvo (31)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovinski časopis (1)
Železarski zbornik (34)
Ženske in ginekološki raki (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (14)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (100)
Biteks d.o.o. (6)
Čebelarska zveza Slovenije (10)
Didakta (10)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (6)
Društvo Medicinski razgledi (15)
Društvo psihologov Slovenije (25)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (2)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (18)
Elektrotehniška zveza Slovenije (44)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (1)
Geološki zavod Slovenije (20)
Gozdarski inštitut Slovenije (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (7)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (23)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (177)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (31)
IUS SOFTWARE d.o.o. (27)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (9)
Mestna knjižnica Ljubljana (55)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (331)
Onkološki inštitut Ljubljana (42)
Osnovna šola Majde Vrhovnik (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (6)
SIB d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (13)
Slovensko društvo Informatika (35)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (18)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (63)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (7)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (87)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za projektni management (4)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (57)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (5)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (6)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (53)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (44)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (83)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (53)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (17)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (22)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (12)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (7)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (5)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (45)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
Zavod RS za šolstvo (51)
Zavod RS za varstvo narave (6)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (11)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (23)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (6)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (4)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (36)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (18)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (19)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (45)
Zveza geografov Slovenije (13)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (13)
Zveza lesarjev Slovenije (23)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Vsebina
Založnik
(2)
A. Kuhar (1)
A. Maslo (1)
A. Rončević (1)
A. Šorgo (2)
A. Švab Lenarčič (1)
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Andragoški center Slovenije (2)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (8)
Arhivsko društvo Slovenije (14)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (53)
B. Breznik (1)
B. Grašič (1)
B. Hudobivnik (1)
B. Wagner (1)
B. Žagar (1)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (1)
Biotehniška fakulteta (27)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (12)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniški center Naklo (1)
Biteks (9)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (1)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (2)
Center vojaških šol (1)
Centralna tehniška knjižnica (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
D. Antolinc (1)
D. Hrastnik (1)
D. Šemrov (1)
D. Šubic (1)
D. Voglar (1)
Dashöfer (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (1)
Didakta (10)
dLib distributer (3)
Doba Epis (2)
Dopisna delavska univerza (1)
DOZ, zaščitna služba (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo biopsihologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (11)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (6)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo informacijski center Legebitra (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (6)
Društvo psihologov Slovenije (27)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (18)
Družba Jezusova (1)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (5)
Državni izpitni center (5)
Državni sekretariat za notranje zadeve LRS (1)
E. Hadžiahmetović (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (3)
Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča (1)
Ekonomski center Maribor (11)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (11)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (30)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (1)
Eno (1)
ERICO Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
F. Kink (1)
F. Vučajnk (1)
Faculty of management (2)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za energetiko (17)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (21)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (11)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za logistiko (5)
Fakulteta za management (5)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za socialno delo (9)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (13)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (3)
Fakulteta za telesno kulturo (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (4)
FIHO (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (13)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
G. Taljan (1)
G. Trtnik (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geodetski inštitut Slovenije (2)
Geološki zavod (15)
Geološki zavod Slovenije (3)
Geološki zavod, Ljubljana (5)
Gospodarski vestnik (14)
Gozdarski inštitut Slovenije (4)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (6)
GV Revije (4)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (2)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (1)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (2)
IGMAT Inštitut za gradbene materiale, d.d. (1)
Institut "Jožef Stefan" (2)
Institut Jožef Stefan (17)
Institut 'Jožef Stefan' (5)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (7)
Inštitut Logik (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (28)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (14)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (12)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (19)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (8)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (192)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (4)
Inštitut za metalne konstrukcije (1)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (36)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (30)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
International Institute for Archival Science (1)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
IZUM (1)
J. Fridl (1)
J. Lapuh Bele (1)
J. Rudolf Milic (1)
J. Triglav (1)
J. Žibert (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (7)
Jožef Blaznik (1)
K. Cvek (1)
K. Košmrlj (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (2)
Kancerološko združenje SZD (1)
Karl Linhart (2)
Katoliško tiskovno društvo (7)
Kemijski inštitut (11)
Klub Revus (3)
Kmečki glas (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (7)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (1)
Kopo (1)
L. Očko (1)
L. Šturm (1)
LDS (2)
Lek farmacevtska družba d.d. (2)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
LEXPERA (3)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (2)
Ljubljana: Miška (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljudska univerza (2)
M. Debeljak (1)
M. Femc (1)
M. Klemenčič (1)
M. Košir (1)
M. Krofič Žel (1)
M. Langus (1)
M. Mahnič (1)
M. Ovsenik (1)
M. Šalej (1)
M. Zule (1)
Marketing magazin (3)
Medicinska fakulteta (8)
Medicinski razgledi (15)
Medijski partner (1)
Metalurški inštitut el at. (34)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Miška (4)
Moderna organizacija (22)
Moje sanje (1)
MORANA RTD d.o.o., družba za raziskovanje, proizvodnjo, trgovino in storitve (1)
Movit NA Mladina (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
N. Klopčar (1)
N. Kodre (1)
N. Kristanič (1)
N. Penko Seidl (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (6)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (13)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (2)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (36)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
Naše delo (1)
National Education Institute Slovenia (1)
National Institute of Public Health (1)
National School for Leadership in Education (1)
NUK (1)
Občinski odbor SZDL (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (11)
OK SZDL Bežigrad (7)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Onkološki inštitut (25)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (5)
OPTACORE d.o.o. Optična vlakna (1)
Osnovna šola 8 talcev (1)
P. Cotič (1)
P. Drobež (1)
P. Grošelj (1)
P. Južnič (1)
P. Lamovec (1)
P. Oražem (1)
P. Ritoša (1)
P. Rogina Skvarč (1)
Pedagoška fakulteta (16)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (2)
Pia (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pokrajinski arhiv (1)
Pravna fakulteta (9)
Pravna praksa (4)
Prirodoslovno društvo Slovenije (6)
PromoVita (1)
R. Marsetič (1)
Razvojno izobraževalni center (1)
Reforma (1)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (1)
S. Debevc (1)
S. Gamse (1)
S. Kumše (1)
S. Starček (1)
samozal. M. Kovačič (1)
Sanje (2)
SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike d.o.o. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupina Primera, celovite kadrovske rešitve (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (14)
Slovene Welding Society (3)
Slovenian Society of Biopsychologists (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (36)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (3)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (4)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (35)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (18)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (63)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (18)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (5)
Slovensko kemijsko društvo (7)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko toksikološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (88)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (4)
SMAK printtisk (1)
SO (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (19)
Societá storica del Litorale (9)
Splošno združenje tekstilne industrije (17)
Springer (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Statistično društvo Slovenije (4)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (16)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (57)
Šola za ravnatelje (3)
Štrancar.com (5)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (6)
T. Lukman (1)
T. Pristovnik (1)
T. Šturm (1)
T. Živec (1)
Tehniški šolski center (1)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (16)
Tiskovna zadruga (5)
Trapez Media (4)
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (6)
U. Ranfl (1)
Umanotera (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
Univerza (3)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (12)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (30)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (5)
Univerza v Novi Gorici (6)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (6)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (4)
Univerzitetni klinični center Maribor (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (10)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Uradni list Republike Slovenije (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V. Vodopivec (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za zdravstvo (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (1)
Založba FE (2)
Založba UL FRI (3)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Antona Martina Slomška (2)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (2)
Zavod IRC (2)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (3)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (52)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (16)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (4)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zavod SR Slovenije za statistiko (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (7)
Zavod za kulturo (1)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zavod za šolstvo SR Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene nege (23)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
zbral, tiskal in založil Dragotin Hribar (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravstvena fakulteta (3)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (18)
Združenje DrogArt (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (8)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (2)
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
ZRS Bistra (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (33)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (19)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (23)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (4)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (14)
Zveza geodetov Slovenije (47)
Zveza geografskih društev Slovenije (13)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (7)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (17)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (11)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (53)
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Ž. Kokalj (1)
Železarna Jesenice (29)
Železarna Ravne (29)
Železarna Štore (29)
Išči med rezultati (2141)