Število rezultatov iskanja: 413

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Akademija MM (4)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (5)
Arhivi (4)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Atlanti (10)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Delavci in delodajalci (1)
Dogovori (3)
Družboslovne razprave (2)
Dynamic relationships management journal (2)
Elektrotehniški vestnik (5)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gradbeni vestnik (1)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (4)
Informatica Medica Slovenica (5)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (4)
Kakovostna starost (2)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (129)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (3)
Les (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (1)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (1)
Naša komuna - delegatska priloga (3)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (8)
Naše gospodarstvo (3)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Organizacija (Kranj) (5)
Organizacija znanja (9)
Podjetje in delo (3)
Presek (1)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (4)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za geografijo (1)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
Slavia Centralis (4)
Slavistična revija (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenščina 2.0 (5)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (26)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (1)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (7)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (6)
Uprava (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Ventil (Ljubljana) (3)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (2)
Zdravstveno varstvo (5)
Železarski zbornik (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo za marketing Slovenije (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (1)
Glasbena šola Domžale (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (9)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Laško (1)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Medijski partner d.o.o. (4)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (10)
Mestna knjižnica Ljubljana (24)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (137)
Osnovna šola Riharda Jakopiča (1)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
SIB d.o.o. (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (10)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (5)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Srednja zdravstvena šola Celje (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (61)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Založnik
A. B. Starman (1)
A. Grčar (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (9)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Centralna tehniška knjižnica (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
D. Zupan Vrenko (1)
dLib distributer (2)
Društvo arhitektov (2)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Družba Jezusova (1)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (5)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za management (5)
Fakulteta za socialno delo (26)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (3)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (4)
G. Vodeb (1)
Gospodarski vestnik (3)
GV založba (1)
I. Grlj (1)
I. Hrovat Mujčinović (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (4)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (3)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (5)
International Institute for Archival Science (1)
K. A. Lestan (1)
K. Šek Škafar (1)
K. Tučič (1)
Knjižnica Jožeta Mazovca (1)
L. Blažič (1)
L. Očko (1)
M. Dovjak (1)
M. Femc (1)
M. Kunaver (1)
M. Planko (1)
M. Razgor (1)
Marketing magazin (4)
Meritum (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (6)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (5)
Moderna organizacija (5)
Muzejsko društvo (1)
N. Kodila-Češnovar (1)
N. Mlakar (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (11)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
S. Debevc (1)
S. Žnidar (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (8)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenian academy of management (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (5)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Societá storica del Litorale (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Š. Sanabor (1)
Študentska založba (2)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Likar (1)
T. Medved (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
V. Vodopivec (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Z. Petermanec (1)
Založba ZRC (3)
Zavod IRC (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (5)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (130)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Išči med rezultati (413)