Število rezultatov iskanja: 4057

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (1)
Acta Histriae (2)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (2)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Arhivi (16)
Better, worse, average (3)
Bilten Statističnega društva Slovenije (3)
Bizeljski glas (8)
Boljši, slabši, povprečni (3)
CANSTAT statistical bulletin (5)
Cerkveni glasnik za Tržiško župnijo (1924) (191)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (76)
Development report (16)
Didakta (1)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Economic issues (12)
Ekonomski izzivi (12)
Ekonomsko ogledalo (125)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
IB revija (Ljubljana) (269)
Javna tribuna - Delegatska priloga (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kmetijske in rokodelske novice (5)
Knjižnica (1)
Kranjski zvon (Kranj) (139)
Kronika (Ljubljana) (6)
Lexonomica (1)
Ljubljanski zvon (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Mesečni statistični pregled Republike Slovenije (63)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (3)
Naša sodobnost (1)
Naše gospodarstvo (1)
National statistics in Slovenia. Annual report (2)
Oratorijski cajtng (12)
Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji (106)
Poročilo - Statistični urad Republike Slovenije (1)
Poročilo o razvoju (16)
Pravni letopis (1)
Ptujski list (1)
Regije v številkah (3)
Regions in figures (3)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (730)
Slovenian economic mirror (117)
Slovenija v številkah (11)
Slovenske občine v številkah (1)
Slovenske regije v številkah (9)
Slovenski gospodar (13)
Social overview (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialni razgledi (3)
Statistične informacije (Informacijska družba) (8)
Statistične informacije (Transport) (43)
Statistične informacije (Turizem) (56)
Statistične informacije. 10. Kultura in šport (16)
Statistične informacije. 12. Socialna varnost (14)
Statistične informacije. 13. Kriminaliteta (4)
Statistične informacije. 14. Poslovni subjekti (23)
Statistične informacije. 15. Kmetijstvo in ribištvo (Ljubljana) (97)
Statistične informacije. 16. Gozdarstvo in lov (Ljubljana) (3)
Statistične informacije. 17. Rudarstvo in predelovalne dejavnosti (Ljubljana) (82)
Statistične informacije. 18. Energetika (7)
Statistične informacije. 19. Gradbeništvo (Ljubljana) (102)
Statistične informacije. 2. Upravna teritorialna razdelitev (14)
Statistične informacije. 20. Trgovina (Ljubljana) (154)
Statistične informacije. 21. Gostinstvo in turizem (Ljubljana) (45)
Statistične informacije. 22. Transport in komunikacije (Ljubljana) (35)
Statistične informacije. 23. Raziskovanje in razvoj, znanost in tehnologija (9)
Statistične informacije. 24. Zunanja trgovina (Ljubljana) (25)
Statistične informacije. 25. Obrt (2)
Statistične informacije. 27. Okolje (18)
Statistične informacije. 3. Nacionalni računi (28)
Statistične informacije. 4. Cene (Ljubljana) (170)
Statistične informacije. 5. Prebivalstvo (24)
Statistične informacije. 6. Volitve (1)
Statistične informacije. 7. Trg dela (Ljubljana) (210)
Statistične informacije. 8. Življenjska raven (10)
Statistične informacije. 9. Izobraževanje (60)
Statistični letopis (20)
Statistični letopis Republike Slovenije (4)
Statistični letopis SR Slovenije (28)
Statistični portret Slovenije v EU (9)
Statistično gradivo LR Slovenije (209)
Statistično gradivo SR Slovenije (268)
Stat'o'book (Engl. print ed.) (5)
Statopis (Slov. spletna izd.) (5)
Štajerc (2)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (2)
Uprava (Ljubljana) (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zgodovinski časopis (1)
Zvon Marije Pomočnice na Rakovniku (13)
Železne niti (1)
Založnik
(1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (16)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Didakta (1)
Doba Epis (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (1)
Državni izpitni center (1)
Ekonomski center (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za upravo (1)
Foto oddelek Tiskovnega urada Predsedstva narodne vlade Slovenije (1)
Fr. Vesel (1)
GV (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (2)
IMAD (1)
Institute of Macroeconomic Analysis and Development (112)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (3)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jakopičev paviljon (1)
Jožef Blaznik (5)
Karl Linhart (2)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Krajevna skupnost (8)
KS (1)
Mestni gradbeni urad (1)
Mestni župni urad (139)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje (1)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (2)
Mirovni inštitut (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Pravna fakulteta (1)
Rezultati raziskovanj (1)
Savezni zavod za statistiku (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (3)
Societá storica del Litorale (1)
Statistical Office of Republic of Slovenia (1)
Statistical office of the Republic of Slovenia (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (17)
Statistični Odsek Mlo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2051)
Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci (1)
Statistični urad RS (2)
Statistično društvo Slovenije (10)
Tiskarna sv. Cirila (13)
Tiskovna zadruga (4)
UMAR (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Urad Ljubljanskega velikega sejma (1)
Urad Ljubljanskega velikega semnja (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (57)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (26)
Urad RS za mladino (1)
Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Zavod LR Slovenije za statistiko (24)
Zavod R Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (449)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (385)
Zavod RS za statistiko (4)
Zavod SR Slovenije za statistiko (433)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Železne dveri, Turistično društvo (2)
Župni urad (1)
Župni urad Tržič (191)
Župnijski urad (7)
Župnijski urad Rakovnik (13)
Župnijski urad Šentrupert (12)
Župnijski urad v Puščavi (1)
Išči med rezultati (4057)