Število rezultatov iskanja: 270

Založnik
(2)
Addenda (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Corona (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve (11)
Družba Jezusova (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (11)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (52)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
gaj (1)
Gospodarski vestnik (4)
GV Revije (14)
Helidon (4)
Institute for Ethnic Studies (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (4)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (3)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (6)
Jožef Blaznik (6)
Jugoton (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Klub Revus (11)
LEXPERA (2)
Mandarina (2)
Matica Slovenska (1)
Muzejsko društvo (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
neznan (1)
Občina Ljubljana-Šiška (2)
Obzorja (4)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (13)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (14)
Radio- Tednik (1)
RTV (2)
samozal. F. Juvan (1)
samozal. M. Hren (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (14)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SO (1)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska založba (16)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (4)
Tiskovna zadruga (6)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Uradni list Republike Slovenije (12)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Zavod IRC (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Zlati zvoki (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (5)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (270)