Število rezultatov iskanja: 577

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (3)
Acrocephalus (6)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (2)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (7)
Akademija MM (9)
Alkohol in rak (1)
Angeljček (37)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (20)
Ars et humanitas (1)
Ars mathematica contemporanea (1)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (4)
Časopis za kritiko znanosti (9)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (1)
Dialogi (2)
Didakta (3)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (20)
Dve domovini (4)
Elektrotehniški vestnik (2)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (1)
Geografski vestnik (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Hacquetia (1)
Hmeljarski bilten (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Izzivi prihodnosti (1)
Javnost (Ljubljana) (11)
Jezik in slovstvo (1)
Kajenje in rak pri ženskah (1)
Kinesiologia Slovenica (2)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (10)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kovine zlitine tehnologije (4)
Kula (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (5)
Managing global transitions (3)
Matematika v šoli (2)
Materiali in tehnologije (36)
Medicinski razgledi (4)
Mednarodno inovativno poslovanje (3)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Natura Sloveniae (4)
Obzornik zdravstvene nege (16)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (6)
Organizacija znanja (1)
Pedagoška obzorja (2)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Podjetje in delo (1)
Proteus (7)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (37)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Revija za zdravstvene vede (2)
Sanitarno inženirstvo (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenka (1)
Slovenski gospodar (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (35)
Socialno delo (4)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (3)
Studia Historica Slovenica (1)
Svet ptic (9)
Šolsko polje (3)
Šolsko svetovalno delo (12)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (16)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Učiteljski tovariš (4)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (4)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (5)
Vertec (1871) (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (9)
Vzgoja in izobraževanje (6)
Zdravniški vestnik (18)
Zdravstveno varstvo (15)
Zgodnje odkrivanje raka - izzivi za prihodnost (1)
Zgodovina za vse (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Didakta (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (9)
Društvo Medicinski razgledi (4)
Društvo psihologov Slovenije (37)
Društvo za marketing Slovenije (9)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (15)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (11)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (39)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (6)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Lexpera d. o. o. (1)
Medijski partner d.o.o. (9)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (42)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (103)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Pedagoška obzorja (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (7)
Prirodoslovno društvo Slovenije (7)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (20)
Slovensko zdravniško društvo (18)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (8)
University of Primorska Press (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (9)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod RS za šolstvo (20)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (16)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Združenje za socialno pedagogiko (34)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Založnik
A. Klemen (1)
A. Kuhelj (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (2)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Brat Frančišek (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
D. Topolšek (1)
Didakta (3)
Doba Epis (3)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (9)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (57)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (9)
Družba Jezusova (9)
Državna založba Slovenije (1)
DZS (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evalit (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (11)
Faculty of management (3)
Fakulteta za družbene vede (20)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (5)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (14)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Frančiškanski družinski center (1)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (1)
I. Brenčič (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (40)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (11)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Ipsos (2)
IPSOS (17)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
J. Kerčmar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Jožef Blaznik (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Konzorcij Edinosti (1)
Lexpera (1)
Marketing magazin (9)
Medicinski razgledi (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (5)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (6)
N. Durjava (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (15)
Nova revija (2)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
P. Erjavec (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (3)
Pomurje Cancer Society (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (7)
S. Brus (1)
samozal. (2)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Welding Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (7)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (20)
Slovensko sociološko društvo (20)
Slovensko zdravniško društvo (18)
Societá storica del Litorale (5)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Škuc (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (9)
T. Lukman (1)
T. Španić (1)
Tehniška založba Slovenije (2)
Teološka fakulteta (1)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (1)
ToKnowPress (1)
Turistica (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Visoka zdravstvena šola (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (20)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (1)
Zbornica zdravstvene nege (16)
Združenje za socialno pedagogiko (35)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (3)
Železarna Jesenice (4)
Železarna Ravne (4)
Železarna Štore (4)
Išči med rezultati (577)