Število rezultatov iskanja: 232

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Šercelj (1)
A. Vončina (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (50)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (21)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Filozofska fakulteta (2)
G. Fidej (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (5)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (12)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
K. Eler (1)
K. Zabret (1)
L. Kutnar (1)
Muzejsko društvo (1)
Nacionalen park (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (21)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (18)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko geološko društvo (5)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Societá storica del Litorale (21)
T. Pucher-Petković (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (12)
V. Stupar (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (21)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (21)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (77)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (8)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Išči med rezultati (232)