Število rezultatov iskanja: 2155

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (3)
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (27)
Acta carsologica (24)
Acta chimica slovenica (4)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (5)
Acta ecclesiastica Sloveniae (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta geographica Slovenica (8)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (32)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta neophilologica (1)
Acta silvae et ligni (106)
Agricultura (Maribor) (2)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Analiza (Ljubljana) (1)
Angeljček (4)
Annales. Series historia et sociologia (24)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (13)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (11)
Arhivi (37)
Ars et humanitas (1)
Ars mathematica contemporanea (1)
AS. Andragoška spoznanja (11)
Asian studies (1)
Atlanti (2)
Bogoslovni vestnik (48)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (1)
Communio (Ljubljana) (9)
Časopis za kritiko znanosti (6)
Časopis za zgodovino in narodopisje (5)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (21)
Delo in varnost (3)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Dialogi (3)
Didakta (4)
Dileme (1)
Documenta Praehistorica (3)
Dogovori (3)
Dojke - okras ženske in njena bolečina (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Dom in svet (Ljubljana) (33)
Domači prijatelj (Celovec) (48)
Domoljub (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (13)
Dve domovini (12)
Edinost in dialog (13)
Elektrotehniški vestnik (15)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (2)
Fizika v šoli (1)
Folia biologica et geologica (2)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (7)
Geografija v šoli (8)
Geografski obzornik (11)
Geografski vestnik (20)
Geografski zbornik (1)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (30)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gozdarski vestnik (28)
Gradbeni vestnik (10)
Hacquetia (3)
Hladnikia (2)
IB revija (Ljubljana) (6)
Igra ustvarjalnosti (3)
Informacije MIDEM (6)
Informatica (Ljubljana) (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
Izzivi prihodnosti (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (24)
Javna uprava (2)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (31)
Jezikoslovni zapiski (12)
Journal of energy technology (16)
Kajenje in rak pri ženskah (1)
Kakovostna starost (5)
Kaplje (Idrija) (1)
Kemija v šoli in družbi (2)
Kemikalije v okolju in rak (1)
Keria (Ljubljana) (8)
Kmetijske in rokodelske novice (9)
Knjižnica (62)
Kovine zlitine tehnologije (4)
Kronika (Ljubljana) (41)
Kronika slovenskih mest (2)
LAHA (Online ed.) (1)
Lex localis (1)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (5)
Literatura (Ljubljana) (11)
Ljubljanski zvon (36)
Loški razgledi (11)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (4)
Materiali in tehnologije (4)
Medicinski razgledi (4)
Mednarodna revija za javno upravo (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (6)
Metodološki zvezki (2)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (2)
Narodna sloga (2)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (5)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (5)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (6)
Naša skupnost (Ljubljana) (46)
Naša sodobnost (6)
Naše gospodarstvo (6)
Novi akordi (1)
Novi svet (Ljubljana) (3)
Obzornik zdravstvene nege (6)
Okužbe in rak (1)
Onkologija (Ljubljana) (13)
Onkološki vikend (17)
Organizacija (Kranj) (13)
Organizacija znanja (8)
Otrok in knjiga (2)
Pedagoška obzorja (3)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (35)
Podjetje in delo (1)
Poligrafi (5)
Pravni letopis (2)
Pravnik (4)
Prehrana in rak (2)
Preventivni pregledi dojk in edukacija žena (1)
Primerjalna književnost (7)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (2)
Proteus (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (5)
Radiology and oncology (Ljubljana) (4)
Rak mod (1)
Rak pri moškem (1)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (14)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Res novae (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (9)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Revija za zdravstvene vede (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (9)
RMZ-materials and geoenvironment (10)
Sanitarno inženirstvo (2)
Slavia Centralis (8)
Slavistična revija (9)
Slovenian veterinary research (2)
Slovenski čebelar (4)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski gospodar (24)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina 2.0 (3)
Slovenščina v šoli (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (23)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (13)
Stati inu obstati (6)
Strojniški vestnik (13)
Studia Historica Slovenica (3)
Studia mythologica Slavica (4)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet ptic (2)
Šolska kronika (6)
Štajerc (11)
Tekstilec (3)
Teorija in praksa (24)
Traditiones (Ljubljana) (8)
Učiteljski tovariš (11)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (2)
Varstvo narave (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (5)
Ventil (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (9)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zadovoljna, celovito urejena medicinska sestra (1)
Zbor občanov (3)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (1)
Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (17)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (8)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (8)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovina v šoli (18)
Zgodovina za vse (8)
Zgodovinski časopis (40)
Zgodovinski zapisi (1)
Zvonček (Ljubljana) (23)
Železarski zbornik (2)
Železne niti (3)
Leto izida
1513 (1)
1520 (1)
1550 (1)
1551 (1)
1557 (1)
1561 (2)
1562 (5)
1563 (1)
1567 (2)
1575 (1)
1576 (1)
1577 (3)
1680 (1)
1680-1750 (1)
1688 (1)
1690-1716 (1)
1700 (1)
1701-1800 (1)
1710 (1)
1713 (1)
1742 (1)
1744 (1)
1757 (1)
1758-1761 (1)
1768 (1)
1771 (1)
1786 (1)
1787 (1)
1790 (1)
1792 (1)
1800-1900 (4)
1808 (1)
1817 (1)
1818 (1)
1827 (1)
1833 (1)
1834 (1)
1837 (2)
1839 (1)
1843 (1)
1846 (3)
1847 (1)
1850 (1)
1855 (1)
1857 (2)
1859 (1)
1859-1863 (1)
1864 (1)
1865 (1)
1867 (1)
1868 (1)
1869 (1)
1873 (2)
1874 (3)
1875 (3)
1877 (1)
1878 (1)
1880 (2)
1880-1918 (1)
1881 (2)
1882 (1)
1883 (2)
1885 (1)
1888 (1)
1889 (3)
1890 (5)
1891 (1)
1892 (2)
1893 (2)
1895 (3)
1896 (1)
1897 (27)
1898 (27)
1899 (2)
19?? (5)
1900 (1)
1901 (2)
1902 (9)
1903 (7)
1904 (1)
1904/1914 (1)
1905 (4)
1906 (2)
1907 (6)
1908 (2)
1909 (1)
1910 (4)
1911 (4)
1912 (2)
1913 (3)
1916 (2)
1917 (3)
1919 (4)
1920 (5)
1921 (3)
1922 (2)
1923 (4)
1924 (5)
1925 (3)
1925-1935 (1)
1925-1940 (1)
1926 (6)
1927/1928 (1)
1928 (3)
1929 (9)
193? (2)
1930 (11)
1931 (7)
1931/1932 (1)
1932 (4)
1932/1933 (2)
1933 (3)
1934 (3)
1935 (1)
1936 (2)
1937 (4)
1938 (2)
1939 (2)
1940 (4)
1943 (1)
1944 (1)
1946 (1)
1947 (1)
1952 (1)
1954 (1)
1955 (6)
1956 (2)
1957 (3)
1958 (3)
1959 (2)
196? (1)
1962 (2)
1964 (3)
1965 (1)
1966 (3)
1967 (5)
1968 (2)
1968-1969 (2)
1969 (2)
1970 (2)
1971 (2)
1972 (4)
1973 (6)
1974 (11)
1975 (6)
1976 (6)
1977 (9)
1978 (8)
1979 (17)
1980 (14)
1981 (9)
1982 (3)
1983 (5)
1984 (4)
1985 (4)
1986 (4)
1987 (15)
1988 (5)
1989 (9)
1990 (18)
1991 (12)
1992 (19)
1993 (20)
1994 (20)
1995 (20)
1996 (31)
1997 (32)
1998 (36)
1999 (33)
2000 (24)
2001 (23)
2002 (25)
2003 (34)
2004 (34)
2005 (36)
2006 (48)
2007 (58)
2008 (55)
2008-2009 (1)
2009 (51)
2010 (64)
2011 (69)
2012 (100)
2012- (1)
2012-2014 (1)
2013 (116)
2014 (103)
2015 (101)
2016 (99)
2017 (105)
2018 (91)
2019 (77)
2020 (63)
2021 (35)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (37)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (17)
Botanično društvo Slovenije (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (5)
Čebelarska zveza Slovenije (4)
Didakta (4)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (6)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (4)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo radiologije in onkologije (4)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (1)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Družina d.o.o. (9)
Elektrotehniška zveza Slovenije (15)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Frančiškanski samostan v Novem mestu (1)
Geološki zavod Slovenije (28)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (106)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (6)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (14)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (8)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (2)
Knjižnica Ivana Potrča (15)
Knjižnica Ivana Tavčarja (7)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (9)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (13)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (1)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (145)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (11)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (724)
Onkološki inštitut Ljubljana (45)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pedagoška obzorja (3)
Planinska zveza Slovenije (35)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (5)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko sociološko društvo (13)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (8)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Statistični urad Republike Slovenije (9)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (6)
Škofijski arhiv Koper (3)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (6)
Študijski center za narodno spravo (1)
University of Primorska Press (3)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (37)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (48)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (33)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (22)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (62)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (16)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (13)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (17)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (7)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (32)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (5)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo Celje (8)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (25)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
ZRC SAZU (71)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (5)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (36)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (10)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografov Slovenije (31)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (28)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (71)
Vsebina
Založnik
(1)
[s. n.] (3)
A. Hölder (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Andragoški center Slovenije (7)
Annales ZRS (1)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
apresso Gio. Giorgio Mayr (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (37)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (9)
Association of Radiology and Oncology (4)
ATS Od me-je (1)
B. Dolenc (1)
Beletrina (2)
bey Matthias Sischowitz ... (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehniška fakulteta (27)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (123)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (120)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (4)
Biotehniška šola (3)
Biteks (2)
Borzen (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Botanično društvo Slovenije (1)
Cankarjeva založba (1)
Capitulum cathedrale Labacense (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (5)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (25)
Corona (1)
Croatia film (1)
Didakta (4)
dLib distributer (1)
Doba Epis (6)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES, program Ekošola kot način življenja (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo ekonomistov Maribor (6)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (18)
Društvo Slovencev Triglav (1)
Društvo Slovenska sekcija IEEE (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo ŠKUC (1)
Društvo Vodna agencija (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju (1)
Društvo Zaživi življenje (2)
Družba Jezusova (2)
Družina (44)
Državna založba Slovenije (21)
durch Alexander und Samuel Weissenhorn Gebrüder (2)
durch Jernei Skuryaniz i. e. Ulrich Morhart (1)
DZS (25)
E. Bulić (1)
Edinost (1)
Eger (1)
Ekonomski center Maribor (6)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Elektrotehniška zveza Slovenije (12)
Energetska zbornica Slovenije (EZS) (1)
Eno (20)
Episcopalis ordinariatus (1)
Etnografski muzej (3)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
ex officina Ioannis Manlij (1)
ex officina Iohannis Manlij (1)
excudebat Egidius Aquila (1)
F. Kistner (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (3)
Faculty of management (4)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (16)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za energetiko (16)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za industrijski inženiring (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za socialno delo (24)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (23)
Fakulteta za strojništvo (3)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (7)
Filozofska fakulteta (9)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (8)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (4)
Fondacija 'Docent dr. J. Cholewa' (1)
foto Vengar (1)
foto Venger (1)
G. Einspieler (48)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (1)
gedruckt bey Leopold Eger .. (1)
Genija (1)
Geodetska uprava S.o. (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod Ljubljana (2)
Geološki zavod Slovenije (29)
Georg Gruppenbach (1)
Glaxo (1)
Glaxo Wellcome (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (14)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (106)
Gradbeni inštitut ZRMK (1)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
Güssing Energy Technologies (3)
H. Gerig (1)
I. Kavčič (1)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Ign. Merk, Stampadore (1)
impensis ... Iacobi Taurelii &c. (1)
impensis ... Joannis Rynman in officina ... Henrici Gran ... Hagenaw impressus (1)
in aedibus Thomae Anshelmi ... (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Institute for Ethnic Studies (5)
Institute for Slovene Emigration Research (10)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (5)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (13)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za javno upravo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (15)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (10)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (15)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (12)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (2)
IZUM (1)
J. Schindler (1)
J. Špicar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (11)
Jakopičev paviljon (1)
Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson (1)
Johann Friderich Eger (1)
Jožef Blaznik (9)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jürjovške ljudske pevke (1)
K. Kesar (1)
K. Sabotič (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (3)
Kancerološko združenje SZD (1)
Karl Linhart (11)
Kasaški klub (1)
Katoliško tiskovno društvo (33)
KD Valentin Žumer (1)
Kemijski inštitut (1)
Kinema (2)
Kinematografi (2)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konzorcij (2)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Krka (9)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (4)
L. Očko (1)
L. Schwentner (1)
LAHA, Laser and Health Academy (1)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
LDS (11)
Lexpera (1)
Linguarus (1)
Ljudske pevke (2)
M. Kolar, Ljubljana (1)
M. Škerjanec (1)
Mandarina (2)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (1)
Medicinski razgledi (4)
Megaton Records (1)
Melopoja (1)
Mestna občina (2)
Metalurški inštitut el at. (2)
Metulj (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (5)
Ministrstvo za obrambo (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Mladinska knjiga (3)
Moderna organizacija (13)
Mohorjeva založba (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzejsko društvo (11)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
na pródaj per Adam Henríku Hónu ... (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hohn ... (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
Naravoslovnotehniška fakulteta (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
natisnil Janes Leon (1)
natisnil Joshef Blasnik (2)
natisnila Rosalia Eger (1)
natisnila Rosalja Eger (1)
natisnjene per Joshefu Sasenbergu (1)
natisnjeno per Rosalii Eger (1)
Nova obzorja (1)
Nova revija (4)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Občina Ljubljana-Šiška (4)
Obzorja (7)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (21)
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta (1)
Ognjišče (1)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Onkološki inštitut (5)
Onkološki inštitut Ljubljana (13)
Osnovna šola Marije Vere (1)
P. Grošelj (1)
Papirnica Vera Remec (1)
Pedagoška fakulteta (6)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (1)
per Annae Elisabethae Raichhardtouke, uvedove (1)
per Sebastianum Henricpetri ... (1)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (35)
Play Records (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
RTV (4)
s. n. (7)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
Salezijanski inspektorat (1)
samozal. (5)
samozal. GorKerKavč (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. M. Hren (1)
samozal. M. Kamnik (1)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (25)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (52)
skusi Ioannesa Mandelza (1)
skusi Josepha Thadea Mayerja ... (1)
Slavistično društvo Slovenije (40)
Slori (1)
Slov. kršč. soc. zveza za Koroško (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Society Informatika (1)
Slovene Welding Society (5)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (53)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki in filmski muzej (2)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski šolski muzej (6)
Slovenski znanstveni inštitut (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (7)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (13)
Slovensko genetsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko kulturno gospodarska zveza (1)
Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko sociološko društvo (13)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (8)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
SNG Maribor (1)
SO (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (5)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (25)
Splošno združenje tekstilne industrije (3)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (2)
stampani vu násztavi plem. Trattner-Karolyivoj (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (6)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (9)
SZDL Ljubljana-Šiška (2)
Š. Sanabor (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (6)
Študijski center za narodno spravo (1)
Teološka fakulteta (27)
Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve (1)
Tiskarna sv. Cirila (24)
Tiskovna zadruga (37)
Turistica (3)
typis Joan Fried. Kleinmayr ... (1)
typis Joannis Georgij Mayr ... (1)
typis, Adami Frid. Reichhard ... (1)
Ulrich Morhart (9)
Umanotera (2)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Maribor Press (9)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
V. Bešter (1)
V. Gregorič (1)
V. Mujbegović (1)
V. Vodopivec (1)
V. Zgonik (1)
Vesna film (5)
Veterinarska fakulteta (2)
Viharnik (3)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
Vitra, center za uravnotežen razvoj (1)
Vladavina Kraljestva (2)
Vladavina Kraljestva, zavod za družbeni napredek (1)
W. Braumüller (1)
Založba /*cf. (1)
Založba knjižnice Naprej! (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (32)
Založba ZRC, ZRC SAZU (13)
Zavod IRC (6)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (6)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (18)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (18)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod RS za zaštitu prirode (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
Zavod za gozdove Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zbornica kliničnih psihologov Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
ZENECA International (2)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (8)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (3)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (25)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (32)
Zlati zvoki (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (35)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (25)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (3)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (62)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (10)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (20)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (31)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (8)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (3)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (8)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (11)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (49)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (31)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (4)
Železarna Ravne (4)
Železarna Štore (4)
Ženska sekcija Jadranske straže (1)
Ženski učiteljski pevski zbor (1)
Išči med rezultati (2155)