Število rezultatov iskanja: 320

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (15)
Biteks d.o.o. (1)
Botanično društvo Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (10)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (16)
Društvo radiologije in onkologije (5)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (2)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (7)
Mariborska knjižnica (1)
Mladinska knjiga (2)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (35)
Onkološki inštitut Ljubljana (41)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (5)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (6)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko odonatološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (20)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (45)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (46)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
ZRC SAZU (2)
Založnik
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (1)
A. Lazar (1)
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Association of Radiology and Oncology (5)
Audibook (1)
B. Drinovec (1)
Biotehniška fakulteta (7)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (1)
Biteks d.o.o. (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (3)
distribucija Projekt Geji v boju s HIV (1)
Doba Epis (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fenomenološko društvo etc. (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Goga (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (7)
J. Kmetec (1)
J. Plut (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Katedra za onkologijo (1)
Kemijski inštitut (4)
Kmetijski inštitut Slovenije (4)
Kulturni center (1)
L. Fajs (1)
L. Šimenc (1)
M. Ambrožič (1)
M. Jelen (1)
M. Likar (1)
M. Mozetič (1)
M. Petek (1)
M. Rupar (1)
M. Štrukelj (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (16)
Ministrstvo za obrambo (1)
Ministrstvo za zdravje (2)
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (4)
Mladinska knjiga (3)
N. Mehle (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
Nova revija (4)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (27)
Onkološki inštitut Ljubljana (11)
P. Raspor Lainšček (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (5)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. P. Suhodolčan (1)
samozal. U. Hrovat (2)
Sekcija za internistično onkologijo (1)
Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino pri SZD (1)
Slovene Welding Society (43)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (6)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko odonatološko društvo etc. (2)
Slovensko zdravniško društvo (20)
ŠKUC (1)
Študentska založba (1)
T. Stare (1)
Teološka fakulteta (1)
U. Čepin (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Uroš Hrovat (1)
Veterinarska fakulteta (42)
Visoka šola za politične vede (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (8)
Združenje za radioterapijo in onkologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu (2)
Združenje za žilne bolezni, Slovensko zdravniško društvo (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (10)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (7)
Ž. Ramšak (1)