Število rezultatov iskanja: 1230

Časopisje in članki - naslov
2. državna meščanska šola - Ljubljana (5)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheološki vestnik (3)
Arhivi (17)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dogovori (5)
Dom in svet (Ljubljana) (186)
Elektrotehniški vestnik (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (8)
Geografski vestnik (10)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gradbeni vestnik (1)
Hmeljarski bilten (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (13)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (14)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kmetijske in rokodelske novice (79)
Kronika (Ljubljana) (3)
Kronika slovenskih mest (3)
Les (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (69)
Loški razgledi (6)
Materiali in tehnologije (1)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naša sodobnost (10)
Naše gospodarstvo (1)
Natura Sloveniae (1)
Novi svet (Ljubljana) (15)
Odprta kuhinja (286)
Onkološki vikend (2)
Otrok in knjiga (3)
Petkov teden (88)
Planinski vestnik (78)
Primerjalna književnost (3)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (3)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavistična revija (6)
Slovenski etnograf (1)
Sodobnost (1963) (9)
Studia mythologica Slavica (1)
Suzy (2)
Šolska kronika (1)
Študijski vodnik (2)
Študijski vodnik (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije) (3)
Teorija in praksa (1)
Učiteljski tovariš (17)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vertec (1871) (4)
Vestnik za tuje jezike (1)
Zbor občanov (6)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (4)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (3)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Leto izida
1713 (1)
1750 (1)
1752 (1)
1754 (1)
1755 (1)
177? (1)
1773 (1)
1795 (1)
1795-1797 (1)
1797 (1)
1798-1803 (1)
1799 (2)
18?? (2)
1806 (1)
1806/1817 (1)
1809 (2)
1811 (6)
1812 (3)
1814 (1)
1818 (1)
1840 (1)
1842 (2)
1844 (3)
1845 (6)
1847 (1)
1848 (6)
1849 (2)
1851 (1)
1852 (1)
1856 (1)
1857 (6)
1858 (36)
1859 (13)
1860 (2)
1862 (1)
1862-1864 (1)
1865 (2)
1866 (1)
1867 (1)
1868 (1)
1869 (1)
1870 (1)
1872 (1)
1876 (11)
1877 (2)
1878 (1)
1880-1918 (1)
1881 (1)
1882 (1)
1883 (3)
1885 (4)
1887 (4)
1888 (3)
1889 (15)
189? (1)
1890 (2)
1891 (7)
1892 (1)
1893 (5)
1894 (5)
1895 (6)
1896 (3)
1897 (1)
1899 (1)
19-- (1)
19?? (38)
190? (1)
1900 (5)
1901 (4)
1902 (5)
1903 (4)
1903/1904 (1)
1904 (4)
1905 (3)
1906 (1)
1907 (2)
1908 (3)
1908? (1)
1908-1911 (1)
1909 (6)
1910 (4)
1911 (3)
1911-1912 (2)
1912 (5)
1913 (1)
1914 (3)
1915 (1)
1916 (1)
1919 (10)
1920 (12)
1921 (12)
1922 (16)
1923 (10)
1924 (8)
1925 (5)
1926 (2)
1927 (7)
1928 (12)
1929 (20)
1930 (14)
1931 (11)
1932 (10)
1933 (15)
1934 (10)
1935 (11)
1935/1936 (1)
1936 (11)
1936/1937 (1)
1937/1938 (3)
1938 (2)
1938/1939 (1)
1939 (1)
1939/1940 (1)
1940 (2)
1941 (3)
1943 (1)
1944 (8)
1946 (7)
1947 (3)
1948 (1)
1950 (2)
1951 (2)
1952 (1)
1955 (1)
1956 (5)
1957 (3)
1958 (2)
196? (1)
1960 (1)
1960-1990 (1)
1961 (2)
1963 (4)
1965 (3)
1966 (1)
1967 (1)
1970 (2)
1971 (1)
1972 (2)
1973 (2)
1975 (3)
1976 (1)
1977 (6)
1977/1978 (1)
1978 (2)
1979 (2)
1980 (3)
1981 (2)
1982 (2)
1983 (3)
1984 (1)
1985 (1)
1986 (7)
1988 (3)
1989 (53)
1990 (43)
1991 (1)
1992 (8)
1993 (8)
1994 (11)
1994/1995 (1)
1995 (12)
1996 (4)
1997 (13)
1998 (8)
1999 (8)
2000 (5)
2001 (4)
2002 (8)
2003 (5)
2004 (9)
2005 (8)
2006 (12)
2007 (3)
2008 (2)
2009 (4)
2010 (7)
2010/2011 (1)
2011 (9)
2011/2012 (1)
2012 (64)
2013 (13)
2014 (33)
2015 (66)
2016 (67)
2017 (59)
2018 (63)
2019 (13)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (17)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
DELO, d.d. (236)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Medvode (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (9)
Mariborska knjižnica (9)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (3)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (38)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (743)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Planinska zveza Slovenije (78)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (4)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (6)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (6)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (18)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
A. Cvenkel (1)
A. Gaberšček (1)
A. Vončina (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (17)
Avgust Černigoj (1)
B. Brajović (2)
Badeverwaltung (1)
Beletrina (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
Biotehniška fakulteta (3)
C. Reisser''s Söhne (1)
Celjska turistična zveza (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
chez J. Pierre Heubach (1)
dalla Stamperia di Antonio Maldini ... (1)
Delo (376)
der Verfasser (1)
Deutscher und Österreichischer Alpenverein, Section Küstenland (1)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (3)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (35)
DZS (2)
Ed. Janschitz (1)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Etnografski muzej (1)
F. Rasch (1)
Fakulteta za management (2)
Foto Sava (2)
Fr. A. Urbánek (1)
Genija (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gerontološki raziskovalni inštitut (1)
Glasbena matica (3)
Glasbena Matica (1)
Gorenjski muzej (1)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška tiskarna (3)
Gričar & Leskošek (1)
H. Dolenc (1)
H. V. Korn ... (1)
Hinko Badiura (1)
I. Papš (1)
Ig. Kleinmayer & Fed. Bamberg (1)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (5)
im Verlage des Landesverbandes für Fremdenverkehr in Krain (1)
im Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleisses bey St. Anna in der Johannis-Gasse (1)
ima na prodaj Leop. Kremshar (2)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Iv. Tischler (1)
Iv. Tischler fotograf (1)
J. Blaznik (2)
J. Giontini (2)
J. Rudolf Milic (1)
J. Tarmon (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (17)
Janez Friderik Eger (1)
Jožef Blaznik (79)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (1)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (186)
Klub českých turistu (1)
Konzorcij Križa (1)
Krajevna skupnost, Organizacijski odbor za proslavo 200. obletnice (1)
Krka (1)
L. Kralik (1)
L. Woerl (1)
Laibacher Bicycle-Club (1)
Landes-Museum (1)
Leykam (1)
M. Frisch (1)
M. Zupin (1)
Mariborska knjižnica (3)
Matica hrvatska i slovenska (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (3)
Mestna občina (3)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (6)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
na prodaj v' sholah (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
natiskal sa vtroshik pisavzhov, Joseph Skarbina bukvotis, ima na prodaj pisaviz (1)
natisnen per Joa. Fridr. Egerju na Polanah (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnene per Joanesu Rezerju (1)
natisnene per Kleinmajerji skusi saklado Andrea Gassler na tergi Nro. 190 (1)
natisnil in saloshil Joshef Blasnik (2)
natisnil Janes Leon (1)
natisnil Leopold Eger (1)
natisnjena ino se najde per Alóisiju Tushu, bukvárju (1)
O. Fischer (1)
Občina (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (6)
OK SZDL Ljubljana Center (5)
Olepševalno in tujsko prometno društvo (1)
Olepševalno in turistično društvo Celje (1)
Onkološki inštitut (3)
P. Kocjančič (1)
Pedagoška fakulteta (3)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
per Joan. Fr. Eger, natiskavzi (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pivec (1)
Planinska založba (1)
Planinska zveza Slovenije (78)
R. Mlaker (1)
Reichard (4)
samozal. (1)
samozal. F. Stele (1)
samozaložba (2)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
se najde per H.W. Korn bukveprodajavzu (1)
se najde per Wilhel. Heinrihu Kornu (1)
Selbstverlag Gravosa (1)
selfpublished A. Metelko (1)
selfpublished I. Erenda (1)
Självförlag (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (20)
Slov. plan. društvo (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska Sokolska Zveza (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L (1)
Socialna zbornica Slovenije (1)
Societá storica del Litorale (1)
Städtebilder-Verlag K. P. Geuter (1)
Städtenbiler-Verlag (1)
Steinhauser a Novák (1)
Steyrermühl (2)
stiskan per Jan. Fridr. Egerju (1)
Stopar - IT (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Študentska založba (5)
Tehniška založba Slovenije (1)
Teološka fakulteta (1)
The Austrian Lloyd''s (1)
Tiskovna zadruga (69)
Turistica (1)
Turistično olepševalno društvo (1)
Umetniška propaganda (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
v zalogi zdraviščnega opravništva (1)
Verlag Des Landesverbandes Für Fremdenverkehr. (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Z. Kolenc (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRS SAZU (1)
Združenje gorskih vodnikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS (1)
ZRS Bistra (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (18)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza za tujski promet v Sloveniji (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (1230)