Število rezultatov iskanja: 11443

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (14)
Acta chimica slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Angeljček (50)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arhivi (5)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (2)
CEPS journal (7)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Didakta (120)
Dogovori (31)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (1)
Geologija (1)
Glasba v šoli in vrtcu (289)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (35)
Jezik in slovstvo (6)
Kakovostna starost (1)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (1)
Kronika slovenskih mest (1)
Ljubljanski zvon (5)
Matematika v šoli (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Naša komuna - delegatska priloga (15)
Naša komuna (Ljubljana) (35)
Naša skupnost (Grosuplje) (8)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (9)
Naša skupnost (Ljubljana) (44)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (2)
Pedagoška obzorja (6)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (5)
Publikacija (Vrtec Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice) (5)
Revija za elementarno izobraževanje (16)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
Sanitarno inženirstvo (4)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (4)
Slovenščina v šoli (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (5)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (39)
Strojniški vestnik (1)
Strokovna srečanja, posveti in tematske delavnice za ravnatelje (1)
Šolska kronika (7)
Šolsko polje (5)
Šolsko svetovalno delo (22)
Šport (Ljubljana) (4)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (9)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (25)
Vertec (1871) (10241)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (27)
Vrtec : supplement to Napredek (50)
Vzgoja (Ljubljana) (31)
Vzgoja in izobraževanje (25)
Zbor občanov (52)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (7)
Železne niti (2)
Leto izida
1831 (1)
1854 (1)
1861 (1)
1864 (1)
1865 (1)
1866 (1)
1868 (1)
1869 (2)
1870 (5)
1871 (140)
1872 (142)
1873 (179)
1874 (154)
1875 (154)
1876 (154)
1877 (161)
1878 (191)
1879 (164)
1880 (166)
1881 (148)
1882 (142)
1883 (143)
1884 (149)
1885 (153)
1886 (140)
1887 (153)
1888 (131)
1889 (181)
1890 (162)
1891 (170)
1891/1892 (1)
1892 (165)
1892/1893 (1)
1893 (163)
1893/1984 (1)
1894 (150)
1894/1895 (1)
1895 (153)
1895/1896 (1)
1896 (137)
1896/1897 (1)
1897 (146)
1897/1898 (1)
1898 (147)
1898/1899 (1)
1899 (117)
1899/1900 (1)
1900 (125)
1900/1901 (1)
1901 (135)
1901/1902 (1)
1902 (127)
1902/1903 (1)
1903 (171)
1903/1904 (1)
1904 (140)
1904/1905 (1)
1905 (141)
1905/1906 (1)
1906 (136)
1906/1907 (1)
1907 (116)
1907/1908 (1)
1908 (104)
1908/1909 (1)
1909 (121)
1909/1910 (1)
1910 (111)
1910/1911 (1)
1911 (114)
1912 (109)
1913 (116)
1914 (126)
1915 (134)
1916 (110)
1917 (113)
1918 (91)
1919 (107)
1920 (91)
1920-1933 (1)
1921 (107)
1922 (114)
1923 (103)
1924 (99)
1925 (61)
1925/1926 (65)
1926 (42)
1927 (106)
1928 (65)
1928/1929 (113)
1929 (63)
1929/1930 (1)
1930 (86)
1930/1931 (130)
1931 (9)
1931/1932 (138)
1932 (10)
1932/1933 (125)
1933 (16)
1933/1934 (123)
1934 (59)
1934/1935 (20)
1935 (93)
1935/1936 (125)
1936 (14)
1936/1937 (135)
1937 (20)
1937/1938 (134)
1938 (21)
1938/1939 (185)
1939 (134)
1940 (251)
1941 (120)
1941/1942 (172)
1942 (10)
1942/1943 (127)
1943 (9)
1943/1944 (127)
1944 (10)
1944/1945 (26)
1945 (2)
1957 (1)
1970 (3)
1971 (7)
1972 (6)
1973 (12)
1974 (13)
1975 (6)
1976 (16)
1977 (7)
1978 (8)
1979 (17)
1980 (11)
1981 (18)
1982 (16)
1983 (21)
1984 (10)
1985 (18)
1986 (9)
1987 (8)
1988 (5)
1989 (2)
1990 (2)
1991 (1)
1992 (3)
1993 (7)
1994 (14)
1995 (1)
1996 (2)
1997 (3)
1998 (2)
1999 (3)
2000 (3)
2001 (5)
2002 (5)
2003 (1)
2004 (4)
2005 (1)
2006 (11)
2007 (5)
2008 (10)
2009 (15)
2010 (14)
2011 (16)
2012 (75)
2012/2013 (1)
2013 (98)
2014 (90)
2015 (68)
2016 (107)
2017 (125)
2018 (92)
2019 (42)
2020 (5)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (120)
Društvo arhitektov Ljubljana (14)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (31)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (7)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Mariborska knjižnica (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (10522)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (234)
Osnovna šola Dolenjske Toplice (5)
Pedagoška obzorja (6)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (28)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (17)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (339)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (39)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Vsebina
Založnik
(1)
1A internet (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (2)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Columbia broadcasting system (1)
Dashöfer (1)
Didakta (120)
Društvo arhitektov (14)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (8)
Društvo DOVES FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (31)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Družba Jezusova (31)
Državna zaloga šolskih knjig in učil (1)
Fakulteta za arhitekturo (6)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za telesno kulturo (4)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Geološki zavod (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Lila (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (4)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (9)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
IPSOS (1)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (786)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (9)
Jožef Blaznik (3)
kamnotis Rozalije Eger (1)
Kapelski kvartet (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
KFD (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konzorcij Edinosti (1)
Kulturno društvo (1)
Kulturno-turistično društvo (1)
L. Schwentner (2)
Leila (2)
Mariborska knjižnica (2)
Mestna občina (1)
Mimik (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (52)
OK SZDL Ljubljana Center (31)
Oktet Škofije (1)
Osnovna šola (1)
OŠ Dolenjske Toplice (5)
P. Erjavec (1)
Pedagoška fakulteta (26)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (6)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (6)
Pizzicato (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Radio-Tednik (1)
RIS Dvorec (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
samozal. I. Kiferle (1)
samozaložba (1)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Haupt - schule bei den W. W. E. E. F. F. Ursulinerinnen zu Laibach (1)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinerinnen zu Laibach (3)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinnen zu Laibach (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (53)
Slavistično društvo Slovenije (6)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska fundacija za UNICEF (1)
Slovenska svobodomiselna podporna zveza (50)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (8)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
SVIZ Slovenija (1)
Šifco Music (1)
Šola za ravnatelje (56)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (4)
Tiskovna zadruga (5)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (20)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Vrtec Galjevica (3)
Vrtec Trnovo (11)
založnica Jera Rihar (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (345)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
Združenje za socialno pedagogiko (5)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zlati zvoki (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (39)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Ženski pevski zbor KD KŽ KZ (1)
Išči med rezultati (11443)