Število rezultatov iskanja: 1749

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (3)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (15)
Acta neophilologica (4)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (13)
Anthropological notebooks (7)
Anthropos (Ljubljana) (7)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (4)
Ars et humanitas (6)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Asian studies (2)
Bogoslovni vestnik (10)
Časopis za kritiko znanosti (81)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Delo in varnost (3)
Dialogi (9)
Družboslovne razprave (33)
Dve domovini (21)
Edinost in dialog (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (21)
Filozofski vestnik (3)
Fizioterapija (Ljubljana) (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (11)
IB revija (Ljubljana) (2)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (4)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (3)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kronika (Ljubljana) (8)
Literatura (Ljubljana) (1)
Management (3)
Managing global transitions (1)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (1)
Modni katalogi (1)
Monitor ISH (25)
Muzikološki zbornik (1)
Obzornik zdravstvene nege (15)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (1)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (7)
Problemi. Razprave (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (7)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (6)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Research in social change (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (1)
Slavistična revija (5)
Slovenka (Gorica) (10)
Slovenka (Ljubljana) (5)
Slovenski etnograf (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (8)
Socialno delo (15)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (3)
Stati inu obstati (5)
Statistično gradivo SR Slovenije (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolsko polje (1)
Šport (Ljubljana) (2)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (39)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Uprava (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (2)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zarja (743)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (9)
Zdravstveno varstvo (13)
Zgodovinski časopis (17)
Žena in dom (133)
Ženski svet (244)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (25)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Inštitut za varovanje zdravja RS (13)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1209)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenian Union of America (90)
Slovenski etnografski muzej (18)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (33)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (9)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Študentska založba (67)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (15)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (24)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (10)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (15)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Združenje za socialno pedagogiko (8)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
ZRC SAZU (23)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Založnik
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Beletrina (3)
Biotehniška fakulteta (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
Corona (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Danuba, Barbara Pust Velikanje (1)
Doba Epis (1)
Dots Records (1)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (14)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (2)
Društvo za teoretsko psihoanalizo (1)
Društvo Zaživi življenje (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (11)
Državna založba Slovenije (3)
Eno (1)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (34)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (5)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za socialno delo (15)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (29)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
France Stele Institute of Art History ZRC SAZU (1)
Gnosis (1)
Goga (1)
Gospodarski vestnik (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (17)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (25)
Inštitut Antona Trstenjaka (3)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (21)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (16)
Izida Vita (1)
Jugoton (1)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Konzorcij Slovenke (10)
Konzorcij Ženski svet (244)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
LDS (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljudska univerza (4)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinski razgledi (3)
Mezhdunarodnaya kniga (2)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (4)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (1)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (2)
Ministry of Labour,Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Mladinska knjiga (6)
Moderna organizacija (1)
Nova revija (1)
Obzorja (10)
Partizanska tiskarna (2)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
R. Podkrajšek (128)
Revija SRP (1)
RTV (1)
samozal. (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Welding Society (3)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenian Women's Union of America (743)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenski etnografski muzej (21)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (33)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (9)
Societá storica del Litorale (13)
Sophia (1)
Sožitje Association (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (79)
Teološka fakulteta (1)
TopFit Planet (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Primorska Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Verlag des Verfassers (1)
Vezovišek & Partnerji (1)
Visoka šola za politične vede (10)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Zala (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (10)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (15)
Združenje za socialno pedagogiko (8)
Zgodba.net (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (15)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (24)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC Publishing (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (1749)