Število rezultatov iskanja: 957

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta Histriae (12)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (17)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (15)
Časopis za kritiko znanosti (13)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (11)
Dialogi (6)
Dogovori (21)
Dom in svet (Ljubljana) (14)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (1)
Edinost in dialog (3)
Elektrotehniški vestnik (3)
Filozofski vestnik (13)
Geodetski vestnik (6)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Handausgabe der Gesetze und Verordnungen für Krain (3)
Hmeljar (Žalec) (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informacije MIDEM (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (10)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (19)
Jezik in slovstvo (2)
Jurij baron Vega in njegov čas (2)
Kakovostna starost (1)
Kaplje (Idrija) (2)
Klik (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (23)
Knjižnica (29)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (2)
Kronika (Ljubljana) (2)
Lexonomica (3)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (10)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (2)
Medicinski razgledi (1)
Monitor ISH (1)
Narodna sloga (1)
Naša komuna - delegatska priloga (7)
Naša komuna - delegatsko gradivo (2)
Naša komuna (Ljubljana) (12)
Naša skupnost (Grosuplje) (7)
Naša skupnost (Jugoslavija) (31)
Naša skupnost (Ljubljana) (42)
Naša sodobnost (2)
Naše delo (Ptuj) (9)
Naše gospodarstvo (1)
Notarski vestnik (1925-1927) (5)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija znanja (4)
Pedagoška obzorja (1)
Planinski vestnik (7)
Podjetje in delo (9)
Pravni letopis (13)
Pravnik (9)
Presek (3)
Primerjalna književnost (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski list (8)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (5)
Res novae (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za javna naročila in javne finance (6)
SAŠ novice (1)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (1)
Slovenka (6)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (81)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (13)
Sodobna pedagogika (5)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (8)
Strojniški vestnik (5)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (3)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerc (5)
Teorija in praksa (12)
Učiteljski tovariš (195)
Uprava (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Vakuumist (1)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (11)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (2)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovinski časopis (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (17)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (5)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (13)
IUS SOFTWARE d.o.o. (18)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (26)
Knjižnica Litija (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Mestna knjižnica Ljubljana (168)
Narodna in univerzitetna knjižnica (487)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (7)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Pro anima, d.o.o. (1)
SIB d.o.o. (6)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (12)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (12)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (20)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (11)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (14)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
(1)
1A internet (1)
A. Reichard in druž. (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (17)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Ašvata (2)
author T. Horvat (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Bird Publisher (9)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Dashöfer (6)
Deželni odbor kranjski (1)
DMFA - založništvo (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Društvo Zaživi življenje (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (12)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (10)
E. Kodrič-Dačić (1)
Eger (1)
Egerjeva tiskarnica (3)
Eger'sche Buchdruckerei (3)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Etnografski muzej (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (13)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (13)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
Gospodarski vestnik (7)
Hiša knjig, Založba KMŠ (1)
I. Lavrač (1)
Ibis (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (7)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za primerjalno pravo (13)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (2)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (195)
Javni zavod za kulturo (1)
Jožef Blaznik (23)
Karl Linhart (5)
Katoliško tiskovno društvo (14)
Kinematografi (1)
Konzorcij (1)
Konzorcij Edinosti (6)
KUD Sodobnost International (1)
LDS (3)
Medicinski razgledi (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (2)
Mladinska knjiga (2)
na prodaj per Adamu Henriku Hohnu, bukvovésu (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naše delo (9)
natisnjena v' Egerzhni poglavarski natiskavnizi (1)
Notarska zbornica Slovenije (5)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (7)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (11)
OK SZDL Ljubljana Center (21)
Osebna rast (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (7)
Pravna fakulteta (5)
Prilo'zba 'Düsevnoga líszta' (1)
Pro Anima (1)
R. Kunič (1)
Radio-Tednik (1)
RTV (1)
Ruslica (1)
s. n. (1)
samozal. (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozaložba (1)
Secondo natura (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (42)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko ljudsko gledališče (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
SO (7)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (31)
stampane z sztroskom i píszkmi Reichard Károla i Szinov (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Svetopisemska družba Slovenije (2)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (13)
Teološka fakulteta (5)
Tiskarna sv. Cirila (81)
Tiskovna zadruga (19)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Uradni list LRS (2)
Uradni list Republike Slovenije (12)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
v' Alojs Wajzinger'ovemi knigíshi (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba Sanje (1)
Založila Katol. Bukvarna (1)
Zavarovalnica Triglav (1)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (8)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (12)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (29)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza društev pravnikov Slovenije (9)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Išči med rezultati (957)