Število rezultatov iskanja: 286

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Anthropos (Ljubljana) (11)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (4)
Arheološki vestnik (1)
CEPS journal (8)
Časopis za kritiko znanosti (9)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delo in varnost (4)
Družboslovne razprave (3)
Elektrotehniški vestnik (8)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (4)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (52)
Geografski vestnik (1)
Geologija (5)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (7)
Gradbeni vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (4)
Informatica Medica Slovenica (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Kakovostna starost (2)
Knjižnica (2)
Management (1)
Matematika v šoli (1)
Medicinski razgledi (6)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Muzikološki zbornik (1)
Naše gospodarstvo (3)
Otrok in knjiga (3)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Primerjalna književnost (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (18)
Rehabilitacija (Ljubljana) (8)
Revija za geografijo (3)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (3)
Slavistična revija (2)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (1)
Strojniški vestnik (12)
Šolsko polje (3)
Tekstilec (4)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (1)
Uporabna informatika (1)
Urbani izziv (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (5)
Ventil (Ljubljana) (4)
Vestnik za tuje jezike (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (4)
Zdravstveno varstvo (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (6)
Društvo psihologov Slovenije (18)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (8)
Geološki zavod Slovenije (6)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Mariborska knjižnica (3)
Medijski partner d.o.o. (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (25)
Pedagoška obzorja (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko arheološko društvo (4)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (8)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (8)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (9)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (50)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (7)
Vsebina
Založnik
(1)
A. Kermauner (1)
A. Kobler (1)
A. Oslizlo (1)
A. Verlič (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (6)
Biotehniška fakulteta (2)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
D. Grigillo (1)
Doba Epis (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (29)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (3)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Geološki zavod (4)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (7)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
IPSOS (1)
K. Zakšek (1)
M. Triglav Čekada (1)
Mariborska knjižnica (3)
Marketing magazin (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (6)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (5)
N. Verdel (1)
Nova revija (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
P. Drobež (1)
P. Lamovec (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (1)
S. Slana (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (11)
Slovensko geološko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Societá storica del Litorale (6)
Splošno združenje tekstilne industrije (4)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (9)
T. Veljanovski (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Založba ZRC (7)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (52)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (8)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (4)
Ž. Kokalj (1)
Išči med rezultati (286)