Število rezultatov iskanja: 2452

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (5)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (3)
Acta medico-biotechnica (3)
Anali PAZU HD (1)
Angeljček (11)
Annales kinesiologiae (Koper) (14)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropological notebooks (6)
Anthropos (Ljubljana) (10)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (4)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (7)
Bogoslovni vestnik (1)
Communio (Ljubljana) (2)
Časopis za kritiko znanosti (27)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavci in delodajalci (2)
Delo in varnost (248)
Dialogi (1)
Didakta (10)
Dogovori (11)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (11)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Družboslovne razprave (12)
Državni presejalni programi za raka (2)
Duševno zdravje v skupnosti (2)
Dve domovini (2)
Elektrotehniški vestnik (1)
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (9)
Evgenika (19)
Farmacevtski vestnik (8)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (2)
Geografski vestnik (2)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (6)
Gozdarski vestnik (6)
Gradbeni vestnik (8)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informacije MIDEM (2)
Informatica Medica Slovenica (12)
Izzivi prihodnosti (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (15)
Javno zdravje (49)
Javnost (Ljubljana) (1)
Kaj sporoča prenovljeni evropski kodeks proti raku (2)
Kajenje in rak (1)
Kajenje in rak pri ženskah (1)
Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba (16)
Kakovostna starost (20)
Kemija v šoli in družbi (1)
Kemikalije v okolju in rak (9)
Kmetijske in rokodelske novice (7)
Knjižnica (2)
Kronika (Ljubljana) (3)
LAHA (Online ed.) (108)
Letno poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (7)
Lexonomica (1)
Ljubljanski zvon (3)
Medicine, law & society (4)
Medicinski razgledi (10)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Moje zdravje (26)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (14)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (18)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (3)
Neželeni učinki pridruženi cepljenju v Sloveniji (4)
Novi akordi (1)
Novice za zdravje (1)
Obzornik zdravstvene nege (63)
Onkološki vikend (4)
Organizacija (Kranj) (1)
Pacientke z rakom dojk - trendi in novosti (1)
Partizanski zdravstveni vestnik (8)
Pedagoška obzorja (2)
Podjetje in delo (4)
Podnebne spremembe in zdravje v Sloveniji (1)
Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola (1)
Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji (2)
Pravni letopis (1)
Prehrana in rak (5)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (21)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Rak prebavil (10)
Rak v nosečnosti (2)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (8)
Rehabilitacija (Ljubljana) (11)
Retrospektive (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za zdravstvene vede (12)
Revus (Ljubljana) (6)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Sanitarno inženirstvo (6)
Savina Atai (7)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (3)
Sevanja in rak (1)
Slovenian veterinary research (2)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (9)
Slovenski gospodar (7)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (14)
Socialno delo (69)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Strojniški vestnik (1)
Šent (Ljubljana) (6)
Šolsko polje (1)
Šolsko svetovalno delo (12)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerc (2)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (20)
Učiteljski tovariš (9)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (2)
Urbani izziv (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vertec (1871) (6)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vzgoja (Ljubljana) (8)
Za srce (Ljubljana) (11)
Zbor občanov (15)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (1)
Zdravje za vse (Spletna izd.) (36)
Zdravniški vestnik (150)
Zdravstveno varstvo (546)
Zgodovina za vse (1)
Zlata jesen (1)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Železne niti (1)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (65)
Biteks d.o.o. (1)
Center UROL (1)
Čebelarska zveza Slovenije (9)
Didakta (10)
Dnevnik (26)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo humanistov Goriške (8)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (8)
Društvo Medicinski razgledi (10)
Društvo psihologov Slovenije (21)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (11)
Družina d.o.o. (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Faceforce d.o.o. (7)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (5)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (20)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (6)
Inštitut za varovanje zdravja RS (561)
IUS SOFTWARE d.o.o. (10)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (108)
Mestna knjižnica Ljubljana (97)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (56)
Narodna in univerzitetna knjižnica (627)
Onkološki inštitut Ljubljana (78)
Pedagoška obzorja (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (12)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko farmacevtsko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (32)
Slovensko združenje za duševno zdravje - ŠENT (8)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (26)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (17)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (33)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (7)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (5)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (12)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (11)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Večer (1)
Zavod RS za šolstvo (13)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (248)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (36)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (63)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (14)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (8)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
A. L. P. Peca (3)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (1)
Adriatikus (1)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Akademija Arhimed (3)
Alea (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Alma Mater Press (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (2)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Andragoški center Slovenije (1)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (1)
Arhel (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Ašvata (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Bird Publisher (1)
Biteks (1)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (1)
Cankarjeva založba (1)
Center UROL (1)
Center za krepitev zdravja Kranj, OZG OE ZD (1)
Center za krepitev zdravja Kranj, OZG OE ZD Kranj (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Corona (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Didakta (11)
Dnevnik (26)
Doba Epis (3)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (3)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje (1)
Društvo humanistov Goriške (8)
Društvo Ibis (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (8)
Društvo Potentia (1)
Društvo psihologov Slovenije (31)
Društvo Salezijanski mladinski center (1)
Društvo študentov medicine Slovenije (1)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (11)
Družba Jezusova (8)
Družba sv. Mohora (1)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Emona, mesna industrija Zalog (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faceforce (7)
Faculty of Architecture (2)
Faculty of Health Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (12)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (69)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (15)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (3)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (2)
FIHO (11)
Fr. A. Urbánek (1)
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (1)
Glasbena matica (1)
Glasbena zložba Miro Klinc (1)
Goriška matica (5)
Gospodarski vestnik (1)
Gradski komitet za zdravstvo (1)
GV Revije (6)
Helidon (6)
Hmezad Agrina Mega (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Vrečar (1)
Institut Jožef Stefan (6)
Institut 'Jožef Stefan' (4)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (20)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (8)
Inštitut RS za rehabilitacijo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja (7)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (566)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Center za zdravstveno ekologijo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (36)
IRSR (1)
IVZ RS (1)
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (8)
J.U.U.-Sekcija za dravsko banovino (1)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Jožef Blaznik (7)
Jugoslavenski odbor za borbu protiv hipertenzije (1)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Jugoslovanski odbor za boj proti hipertenziji (1)
Jugoslovenski odbor za borba protiv hipertenzijata (1)
Jugoslovenski odbor za borbu protiv hipertenzije (1)
K. A. Lestan (1)
K. Bitenc (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (4)
Karl Linhart (2)
Katedra za javno zdravje Medicinske fakultete (1)
Katedra za javno zdravje, Medicinska fakulteta (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Kemijski inštitut (3)
Kleinmayr & B. (1)
Klub Revus (6)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konus (1)
Konzorcij Edinosti (1)
Krka (1)
Krščanska kulturna zveza (1)
Kulturno-umetniško društvo Šavrinske púpe (1)
L. Schwentner (1)
LAHA, Akademija za laserje in zdravje (10)
LAHA, Laser and Health Academy (98)
Lek (2)
LEXPERA (1)
Logos (1)
M. Ambrožič (1)
M. Gregorič (1)
M. Majhen (1)
M. Omerzu (1)
Mavrica (1)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinski razgledi (10)
Medijski partner (1)
Medobčinska komisija za zdravstveno vzgojo, ZCC TOZD Center za socialno medicino in higieno (1)
Menart Records (1)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (1)
Ministrstvo za zdravje (7)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (2)
Mladinska knjiga (3)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (1)
Moderna organizacija (1)
Moksha (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
N. Ogris (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (4)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (203)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (4)
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota (2)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (9)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Naše delo (2)
National Institute of Public Health (2)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (2)
natisnil ino na prodaj ima Janes Leon (1)
Nelson (1)
NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Obalna sindikalna organizacija - KS 90 (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (15)
OK SZDL Ljubljana Center (11)
Onkološki institut Ljubljana (1)
Onkološki inštitut (29)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (7)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (1)
P. Štrekelj (1)
pečatano pismeni' Kral. Univers. Peštansk. (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (2)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Pioneer (1)
Pioneer Records (1)
Prah izobraževalni center (1)
Pravna fakulteta (5)
Pravna praksa (6)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (2)
RC IKTS (1)
Rdeči križ Slovenije (2)
RIC (2)
RIS Dvorec (2)
RTB (1)
RTV (6)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (4)
Ruslica (1)
s. n. (1)
Salesalute Slovenija (1)
samozal. pisatelj (1)
samozaložba (2)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Scientific Institute of Public Health (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (4)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (21)
Skupština grada (1)
SKZP - Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (1)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (12)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko farmacevtsko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo (176)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za ustne bolezni, parodontologijo in stomatološko implantologijo (1)
Slovensko združenje za duševno zdravje (6)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (4)
Splošna bolnišnica Celje (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Stopar - IT (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
SZO (1)
ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (25)
T. Soršak (1)
Teološka fakulteta (2)
The National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
Tiskarna sv. Cirila (7)
Tiskovna zadruga (3)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
typis Josephi Thaddaei Mayr ... (1)
Udruženenje distrofičara Hrvatske (1)
UMco (1)
Umni, zavod za ustvarjalne rešitve s pomočjo mnenj (1)
University of Primorska Press (7)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (8)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (2)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (5)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (14)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (13)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (9)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (4)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (30)
Uradni list Republike Slovenije (6)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Večer (1)
Veterinarska fakulteta (2)
Visoka šola za politične vede (5)
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (2)
VVO - Tončke Mokorelove (1)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Založba kaset in plošč RTV Slovenija (1)
Založba Univerze na Primorskem (7)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod APGA (2)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod IRC (2)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (40)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (29)
Zavod Psihofiza (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (13)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (145)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (103)
Zavod za socialno medicino in higieno Gorenjske (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (28)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (15)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (4)
Zavod za zdravstveno varstvo, TOZD socialna medicina in higiena (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornica zdravstvene nege (63)
ZC TOZD Zavod za socialno medicino in higieno - komisija za zdravstveno vzgojo (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravstvena fakulteta (3)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (12)
Zdravstveni dom Ljubljana (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (2)
Združenje za socialno pedagogiko (14)
Združenje žensk v zobozdravstvu Slovenije - Društvo WDS (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
ZKP RTV Ljubljana (1)
Zlati zvoki (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (9)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (8)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (59)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (7)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (2452)