Število rezultatov iskanja: 2873

Časopisje in članki - naslov
2. šola o sarkomih (6)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (4)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (77)
Acta medico-biotechnica (41)
Aktualno! (8)
Alkohol in rak (2)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arhivi (3)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (18)
Book of abstracts (1)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (11)
Časopis za kritiko znanosti (12)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (6)
Diagnostika v onkologiji (1)
Didakta (3)
Dogovori (4)
Dojke - okras ženske in njena bolečina (1)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (1)
Druga šola pljučnega raka (14)
Endoskopska revija (43)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (8)
Farmacevtski vestnik (204)
Farmakon (Ljubljana) (15)
Fizioterapija (Ljubljana) (5)
Gea (Ljubljana) (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Igra ustvarjalnosti (1)
Image analysis and stereology (1)
Informatica Medica Slovenica (4)
Izbrana poglavja iz ginekološke onkologije (6)
Izzivi prihodnosti (1)
Izzivi v multidisciplinarni obravnavi bolnikov z rakom sečnega mehurja, prostate, ledvic in mod : zbornik (1)
Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba (3)
Kakovostna starost (2)
Kemija v šoli in družbi (2)
Kmetijske in rokodelske novice (5)
Knjižnica (1)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (2)
Kronika (Ljubljana) (2)
Kula (Ljubljana) (1)
LAHA (Online ed.) (44)
Maligni melanom (2)
Maligni tumorji testisa (3)
Malignomi krvotvornega in limfatičnega tkiva (3)
Med bolnišnico in domom (3)
Medicine, law & society (2)
Medicinski razgledi (245)
Metodološki zvezki (1)
Napredovali rak - dodajmo življenje dnevom (1)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Novosti v sistemskem zdravljenju in pri zdravljenju kronične bolečine (8)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2011 (2)
Obzornik zdravstvene nege (43)
Onkologija (Ljubljana) (280)
Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (5)
Onkološki vikend (145)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (3)
Pacientke z rakom dojk - trendi in novosti (4)
Planinski vestnik (1)
Pljučni rak (2)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (20)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (14)
Pravnik (1)
Preventivni pregledi dojk in edukacija žena (2)
Proteus (11)
Prva šola pljučnega raka (5)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (8)
Radiology and oncology (Ljubljana) (201)
Rak glave in vratu (1)
Rak jajčnikov (5)
Rak materničnega telesa (9)
Rak materničnega vratu (13)
Rak mod (5)
Rak na črevesju (4)
Rak prebavil (2)
Rak pri otrocih in mladostnikih (2)
Rak rodil (5)
Rak sečnega mehurja (2)
Rak uroloških in reproduktivnih organov (5)
Rak v nosečnosti (13)
Rak zunanjega spolovila (6)
Razpotja (2)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (66)
Sevanja in rak (2)
Slovenian veterinary research (21)
Slovenski čebelar (16)
Slovenski gospodar (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (15)
Standardi onkološke zdravstvene nege (3)
Starost in rak (2)
Šola raka dojk 2016 (5)
Šola raka dojk 2019 (8)
Šola raka prostate (8)
Šolsko svetovalno delo (1)
Štajerc (2)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (7)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Tretja šola pljučnega raka (13)
Tumorji v otroški dobi (5)
Učiteljski tovariš (2)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (3)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Urgentna stanja v onkologiji in hormonsko zdravljenje raka dojk (15)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vloga genetike pri nastanku, zdravljenju in preprečevanju raka (10)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Z dokazi v prakso - obvladovanje simptomov v onkološki zdravstveni negi (3)
Zbor občanov (4)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 1 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 3 (3)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 4 (5)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (3)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 9 (3)
Zdravniški vestnik (639)
Zdravstveno varstvo (32)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (1)
Ženske in ginekološki raki (9)
Ženske, moški in rak (6)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (38)
Čebelarska zveza Slovenije (16)
Didakta (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (245)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo radiologije in onkologije (201)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (32)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (44)
Mestna knjižnica Ljubljana (16)
Mladinska knjiga (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (378)
Onkološki inštitut Ljubljana (852)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (11)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (219)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (639)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (43)
Študentska založba (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (21)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (41)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (66)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (6)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (43)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (5)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (77)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
1A internet (1)
A. Županič (1)
Adriatikus (3)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Bird publisher (1)
Bird Publisher (3)
Biteks (2)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (201)
Danuba, Barbara Pust Velikanje (1)
Department of Abdominal Surgery, University Medical Centre (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (7)
Devayani yoga & dance lifestyle (3)
Didakta (3)
Društva onkoloških bolnikov (4)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (5)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo študentov medicine Slovenije (3)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (4)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (2)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (4)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (3)
Eno (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (15)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
FIHO (2)
Glaxo (18)
Glaxo Wellcome (3)
Iarmr (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Local Self-Government (1)
Institute of Oncology (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (62)
Inštitut RS za rehabilitacijo (11)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (31)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
J. Blasnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson (1)
Josip Cholewa Foundation (1)
Jožef Blaznik (5)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (7)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (90)
Kancerološko združenje SZD (14)
Karl Linhart (2)
Katedra za onkologijo (4)
Katedra za onkologijo, Sekcija za internistično onkologijo (1)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Klinički bolnički centar Ljubljana, Klinika za pedijatriju, Djelatnost za plućne bolesti, Centar za cističnu fibrozu djece i mladeži (1)
Klinika (1)
Krka (26)
LAHA, Laser and Health Academy (44)
Lek (2)
M. Bizjak (1)
M. Hafner (1)
Medicinska fakulteta (42)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za onkologijo (2)
Medicinski razgledi (245)
Medija Marketing (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mladinska knjiga (4)
Moksha (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (8)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
National Institute of Public Health (1)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
Očesna klinika, Univerzitetni klinični center (1)
OK SZDL Bežigrad (4)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
Onkološki inštitut (473)
Onkološki inštitut etc. (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (15)
Pediatrična klinika, Služba za pljučne bolezni (1)
Pivec (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Portucalense University Infante D. Henrique (1)
Pravna fakulteta (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (11)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
S. Bogićević (1)
samozal. (2)
samozal. Unipar (1)
samozaložba (2)
Sanje (1)
Schering-Plough CE (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Scientific Institute of Public Health (1)
Sekcija internistične onkologije SZD (17)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (50)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (21)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (11)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (21)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (7)
Sekcija za internistično onkologijo (1)
Sekcija za internistično onkologijo SZD (9)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za onkološko kirurgijo pri SZD (7)
Sekcija za protimikrobno zdravljenje pri Slovenskem zdravniškem društvu (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slovene Welding Society (70)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (201)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (219)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko osteološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (690)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija internistične onkologije (3)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za hipertenzijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za internistično onkologijo (2)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (4)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (21)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (14)
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L (1)
Societá storica del Litorale (1)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (1)
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
Škuc (1)
Študentska založba (12)
T. Selič Kurinčič (1)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Trapez Media (5)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (4)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (1)
Univerzitetni klinični center (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (23)
Univerzitetni klinični center Maribor (2)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (1)
Univerzitetni klinični center, Področje za zdravstveno nego in oskrbo (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Veterinarska fakulteta (21)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod Angelisa (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod IRC (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (4)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornica zdravstvene nege (43)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (15)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (16)
Zdravniška zbornica Slovenije (6)
Zdravniško društvo Slovenije (14)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (4)
Zdravstveni odsek za Slovenijo (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Združenje urologov Slovenije (1)
Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško društvo (3)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (11)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo (2)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (12)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (46)
Združenje za senologijo Slovenskega zdravniškega društva (6)
Združenje za senologijo SZD (9)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
ZENECA International (6)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (16)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (127)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Življenje in svet (1)
Išči med rezultati (2873)