Število rezultatov iskanja: 132

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (5)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (7)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (25)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (15)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Študentska založba (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (25)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Artros, center za ortopedijo in športne poškodbe (1)
B. Filej (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo informacijski center Legebitra (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (1)
Faculty of Health Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za organizacijske študije (5)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za upravo (1)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za celično regenerativno medicino (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (9)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
Katedra za nevrologijo, Medicinska fakulteta (1)
Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, Univerzitetni klinični center (1)
Medicinska fakulteta (1)
Moderna organizacija (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (5)
National Institute of Public Health (1)
Onkološki inštitut (1)
Perutnina Ptuj reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Pravna fakulteta (2)
RSS (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatica (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (15)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Študentska založba (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visoka zdravstvena šola (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Zbornica zdravstvene nege (25)
Zdravstvena fakulteta (3)
Združenje nevrologov Slovenije - Slovensko zdravniško društvo (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Išči med rezultati (132)