Število rezultatov iskanja: 742

Časopisje in članki - naslov
11. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo : virtualni kongres, 17. november 2021 : zbornik prispevkov (5)
32. onkološki vikend (1)
33. onkološki vikend (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta Histriae (5)
Acta medico-biotechnica (3)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (18)
AS. Andragoška spoznanja (2)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (2)
Dogovori (6)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (10)
Državni program obvladovanja raka (2)
Economic and business review (2)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Farmacevtski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica (Ljubljana) (7)
Informatica Medica Slovenica (24)
Izzivi prihodnosti (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Javno zdravje (3)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (4)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kaj sporoča prenovljeni evropski kodeks proti raku (5)
Kajenje in rak pri ženskah (1)
Kakovostna starost (2)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (1)
Kronika (Ljubljana) (14)
Kronika slovenskih mest (3)
Loški razgledi (3)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Medicine, law & society (8)
Medicinski razgledi (7)
Mednarodna revija za javno upravo (4)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (13)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (2)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik zdravstvene nege (56)
Onkologija (Ljubljana) (4)
Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (1)
Onkološki vikend (9)
Organizacija (Kranj) (15)
Partizanski zdravstveni vestnik (8)
Podjetje in delo (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proteus (4)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Rak materničnega vratu (1)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (1)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (3)
Research in social change (1)
Retrospektive (1)
Revija za univerzalno odličnost (7)
Revija za zdravstvene vede (6)
Skupaj odstiramo tančice upanja : zbornik (1)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (1)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialno delo (11)
Studia Historica Slovenica (2)
Svet ptic (1)
Šport (Ljubljana) (2)
Teorija in praksa (7)
Učiteljski tovariš (36)
Uporabna informatika (Ljubljana) (6)
Uprava (Ljubljana) (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbor občanov (5)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 4 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 7 (1)
Zdravniški vestnik (175)
Zdravstveni statistični letopis Pomurja (1)
Zdravstveno varstvo (35)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (2)
Zgodovinski zapisi (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (18)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Medicinski razgledi (7)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (8)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (26)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Lexpera d. o. o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (38)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (12)
Narodna in univerzitetna knjižnica (288)
Onkološki inštitut Ljubljana (35)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (13)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (24)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (10)
Slovensko zdravniško društvo (57)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (15)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (8)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (6)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (56)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Založnik
A. Morel (1)
Angela Boškin Faculty of Health Care (1)
Apud Iacobum Sarcinam (1)
Arhivsko društvo Slovenije (18)
B. Filej (1)
Bird Publisher (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Covirias (1)
Deželni odbor kranjski (1)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Državna založba Slovenije (1)
E. Dornik (1)
Eduvision (2)
Ekonomska fakulteta (2)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of Health Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (10)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (8)
Fakulteta za socialno delo (11)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (5)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (4)
gedruckt bei Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
Glaxo (1)
Gradski komitet za zdravstvo (1)
Histria Editiones (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Local Self-Government (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (26)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (36)
Jožef Blaznik (3)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (10)
Kancerološko združenje SZD (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kleinmayr & B. (1)
Krka (1)
Lexpera (2)
M. Femc (1)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinski razgledi (7)
Mestna občina (3)
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (1)
Moderna organizacija (15)
Muzejsko društvo (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (15)
Naše delo (1)
National Institute of Public Health (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (6)
Onkološki inštitut (18)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pravna fakulteta (8)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
s. n. (2)
samozal. (1)
samozal. F. Rakuša (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Scientific Institute of Public Health (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (14)
Skupština grada (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Society Informatika (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo Informatica (6)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (24)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (10)
Slovensko zdravniško društvo (182)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (1)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
SO (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (3)
Splošna bolnišnica (8)
Splošna bolnišnica Celje (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (3)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem Visoka šola za zdravstvo Izola (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo (1)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (6)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (2)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (2)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Verlag von Ignaz Alois Kleinmayr (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visoka zdravstvena šola (5)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (18)
Zbornica zdravstvene nege (56)
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA - ZDRAVSTVO d.o.o. (1)
Zdravstvena fakulteta (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD (2)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Zveza ekonomistov Slovenije (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (5)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (742)