Število rezultatov iskanja: 10779

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (5)
Acrocephalus (4)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta biologica Slovenica (8)
Acta carsologica (5)
Acta chimica slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (10)
Acta Histriae (62)
Acta medico-biotechnica (1)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (2)
Annales. Series historia et sociologia (281)
Annales. Series historia naturalis (6)
Anthropological notebooks (18)
Anthropos (Ljubljana) (60)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Argo (1892-1903) (108)
Arheo (8)
Arheološki vestnik (14)
Arhivi (783)
Ars et humanitas (5)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (1)
Atlanti (31)
Atlanti + (1)
Blätter aus Krain (367)
Bogoslovni vestnik (18)
CEPS journal (1)
Communio (Ljubljana) (4)
Čas (Ljubljana) (224)
Časopis za kritiko znanosti (10)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (146)
De musica disserenda (14)
Dialogi (5)
Dileme (27)
Documenta Praehistorica (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dolenjska prosveta (6)
Družboslovne razprave (10)
Dve domovini (9)
Ecce organvm (27)
Edinost in dialog (2)
Elektrotehniški vestnik (2)
Etnolog (Ljubljana) (22)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (10)
Filozofski vestnik (1)
Fizika v šoli (2)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (27)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (11)
Geografski vestnik (19)
Geografski zbornik (1)
Geologija (5)
Glasba v šoli in vrtcu (12)
Glasbenopedagoški zbornik (Ljubljana) (46)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (31)
Gozdarski vestnik (16)
Gradbeni vestnik (3)
Grafičar (Ljubljana) (1)
Hacquetia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Illyrisches Blatt (1842)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (77)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (11)
Javnost (Ljubljana) (7)
Jezik in slovstvo (292)
Jezikoslovni zapiski (2)
Jurij baron Vega in njegov čas (10)
Kakovostna starost (1)
Kamniški zbornik (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (43)
Kronika (Ljubljana) (1795)
Laibacher Wochenblatt (302)
Les (Ljubljana) (4)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (4)
Loški razgledi (62)
Matematika v šoli (5)
Misel in delo (58)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (236)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (62)
Monitor ISH (14)
Muzikološki zbornik (12)
Na straži (1)
Naša sodobnost (27)
Novi svet (Ljubljana) (11)
Obzornik za matematiko in fiziko (17)
Obzornik zdravstvene nege (7)
Otrok in knjiga (3)
Planinski vestnik (34)
Poligrafi (1)
Pravni letopis (1)
Pravnik (4)
Presek (39)
Primerjalna književnost (6)
Prispevki za novejšo zgodovino (174)
Proteus (33)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (12)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Retrospektive (5)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revus (Ljubljana) (1)
Savinjski zbornik (7)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (3)
Scopolia (16)
Scopolia. Supplementum (3)
Slavica Tergestina (2)
Slavistična revija (128)
Slovenka (11)
Slovenski čebelar (43)
Slovenski etnograf (23)
Slovenski pravnik (1)
Slovenščina v šoli (2)
Socialno delo (8)
Sodobna pedagogika (9)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (125)
Stati inu obstati (5)
Strojniški vestnik (1)
Studia Historica Slovenica (179)
Studia mythologica Slavica (2)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet ptic (9)
Svobodna beseda (Ljubljana) (72)
Svobodna misel (Ljubljana) (2)
Šolska knjižnica (3)
Šolska kronika (12)
Šolsko polje (2)
Šport (Ljubljana) (4)
Teorija in praksa (14)
Traditiones (Ljubljana) (18)
Trdoživ (4)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (36)
Varstvo narave (5)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Veteran (Ljubljana) (28)
Veteran vojne za Slovenijo (14)
Vojaška zgodovina (18)
Vzgoja (Ljubljana) (14)
Vzgoja in izobraževanje (9)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (52)
Zdravniški vestnik (10)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (174)
Zgodovina za vse (142)
Zgodovinski časopis (983)
Zgodovinski zapisi (21)
Zgodovinski zbornik (1888) (76)
Zora (1872) (150)
Železne niti (12)
Leto izida
???? (2)
1352 (1)
1445-1455 (2)
17.09.2015 (1)
1727 (1)
1797 (1)
1804 (43)
1805 (44)
1808 (1)
1814 (7)
1815 (52)
1816 (51)
1817 (53)
1818 (52)
1819 (53)
1820 (52)
1821 (52)
1822 (52)
1823 (52)
1824 (53)
1825 (53)
1826 (52)
1827 (52)
1828 (53)
1829 (53)
1830 (52)
1831 (54)
1832 (53)
1833 (53)
1834 (54)
1835 (53)
1836 (54)
1837 (52)
1838 (53)
1839 (54)
1840 (54)
1841 (52)
1842 (53)
1843 (53)
1844 (53)
1845 (53)
1846 (127)
1847 (116)
1848 (114)
1849 (113)
1850 (8)
1851 (20)
1852 (24)
1852-1854 (1)
1853 (13)
1854 (12)
1855 (12)
1856 (12)
1857 (64)
1858 (12)
1859 (11)
1860 (66)
1861 (64)
1862 (59)
1863 (62)
1864 (63)
1865 (53)
1866 (4)
1868 (1)
1871 (1)
1872 (24)
1873 (24)
1874 (24)
1874-1876 (1)
1875 (24)
1876 (24)
1877 (24)
1877-1879 (1)
1878 (7)
1883 (3)
1888 (4)
1889 (8)
1890 (9)
1891 (8)
1892 (13)
1893 (25)
1894 (23)
1895 (28)
1896 (18)
1897 (31)
1898 (32)
1899 (31)
1900 (22)
1901 (17)
1901-1902 (1)
1902 (10)
1903 (11)
1904 (7)
1905 (8)
1906 (7)
1907 (27)
1908 (28)
1909 (13)
1909-1911 (1)
1910 (9)
1911 (10)
1912 (8)
1913 (2)
1914 (9)
1915 (8)
1916 (8)
1917 (6)
1918 (5)
1919 (4)
1920 (5)
1920/1921 (1)
1920-1940 (1)
1921 (3)
1922 (10)
1923 (10)
1924 (9)
1925 (10)
1926 (8)
1926-1927 (4)
1927 (11)
1928 (19)
1929 (15)
1930 (13)
1930-1931 (2)
1930-1939 (1)
1931 (12)
1932 (10)
1933 (13)
1934 (13)
1935 (22)
1936 (17)
1937 (18)
1937-1939 (4)
1938 (19)
1938-1940 (1)
1939 (20)
1939-1945 (3)
194? (1)
1940 (21)
1941 (11)
1941-2015 (1)
1942 (7)
1943 (4)
1944 (10)
1945 (7)
1945-1995 (1)
1946 (2)
1947 (5)
1948 (6)
1948/1949 (1)
1949 (5)
1950 (1)
1951 (3)
1952 (3)
1952/1953 (1)
1953 (44)
1953-1954 (4)
1954 (38)
1955 (33)
1955/1956 (12)
1956 (34)
1956/1957 (1)
1957 (40)
1958 (38)
1958/1959 (1)
1958-1960 (1)
1959 (40)
1960 (43)
1961 (35)
1962 (39)
1963 (41)
1963-1964 (5)
1964 (46)
1965 (37)
1965/1966 (1)
1966 (40)
1967 (53)
1968 (44)
1969 (43)
1970 (54)
1971 (42)
1972 (43)
1973 (36)
1974 (45)
1975 (58)
1976 (45)
1977 (43)
1977/1978 (1)
1978 (34)
1979 (36)
1980 (41)
1981 (45)
1982 (43)
1983 (51)
1983-1987 (1)
1984 (41)
1984/1985 (1)
1985 (43)
1986 (28)
1987 (46)
1988 (95)
1988-1990 (1)
1989 (134)
1989/1990 (1)
1990 (126)
1991 (125)
1991-1991 (1)
1992 (127)
1993 (89)
1994 (133)
1995 (104)
1995-1996 (3)
1996 (117)
1997 (113)
1998 (101)
1999 (137)
2000 (94)
2001 (107)
2002 (130)
2003 (115)
2004 (127)
2005 (111)
2006 (117)
2007 (127)
2008 (202)
2008-2009 (1)
2009 (164)
2010 (171)
2011 (224)
2012 (249)
2013 (247)
2014 (273)
2015 (243)
2016 (270)
2017 (289)
2018 (259)
2019 (239)
2020 (222)
2020/2021 (1)
2021 (120)
2022 (39)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (12)
Arhivsko društvo Slovenije (783)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (36)
Botanično društvo Slovenije (5)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (5)
Čebelarska zveza Slovenije (44)
DELO, d.d. (1)
Društvo antropologov Slovenije (18)
Društvo arhitektov Ljubljana (5)
Društvo biologov Slovenije (8)
Društvo humanistov Goriške (12)
Društvo Jarina Bohinj (27)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (14)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (66)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (13)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (36)
Družina d.o.o. (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (7)
Geološki zavod Slovenije (5)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (2)
Göteborgs universitet (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (14)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (174)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (2)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (9)
Knjižnica Ivana Tavčarja (38)
Knjižnica Litija (5)
Knjižnica Logatec (2)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (8)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (7)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (125)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Lutkovno gledališče Ljubljana (1)
Mariborska knjižnica (3)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (32)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (7)
Mestna knjižnica Kranj (88)
Mestna knjižnica Ljubljana (23)
Mestni muzej Radovljica (1)
Ministrstvo za obrambo RS (11)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (1)
Mladinska knjiga (1)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (4)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (63)
Muzejsko društvo Železniki (12)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5731)
Osrednja knjižnica Celje (9)
Osrednja knjižnica Mozirje (6)
Petrol d.d. (2)
Planinska zveza Slovenije (34)
Prirodoslovni muzej Slovenije (25)
Prirodoslovno društvo Slovenije (33)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Slavistično društvo Slovenije (121)
Slovenian Media House (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (12)
Slovensko arheološko društvo (8)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (4)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (4)
Slovensko etnološko društvo (31)
Slovensko filozofsko društvo (19)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (10)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (52)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (9)
Študijski center za narodno spravo (27)
Universita degli Studi di Trieste (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (63)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (21)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (23)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba Univerze na Primorskem (46)
Zavod RS za šolstvo (209)
Zavod RS za varstvo narave (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (7)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (5)
Zgodovinsko društvo Celje (142)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (179)
Zgodovinsko društvo Ormož (23)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (85)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (287)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (64)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (10)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (36)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (9)
Zveza geodetov Slovenije (27)
Zveza geografov Slovenije (30)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (16)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (42)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (72)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1469)
Vsebina
Založnik
(12)
= Institute for Slovene Emigration Research (1)
= Institute of Contemporary History (2)
= ZRC Publishing (2)
A. Baš (1)
A. Leykam's Erben (1)
A. M. Strgačić (1)
A. Zorn (1)
Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino glasbe, Oddelek za glasbeno pedagogiko (30)
Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (11)
Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (5)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Akademska založba (2)
Alfons Müllner (108)
Alfred Brežnik AM (1)
Alma Mater Europaea - European Center Maribor (1)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Annales (1)
Annales Press (1)
Arhiv Republike Slovenije (15)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (9)
Arhivsko društvo Slovenije (783)
Artur Kollitsch (1)
Association of Radiology and Oncology (1)
Audibook (3)
B. Cigoj (1)
B. Grafenauer (1)
B. Orel (1)
Beletrina (3)
bey Heinrich Wilhelm Korn, und in den besten Buchhandlungen des österreichischen Kaiserthums (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (3)
Bogoslovni vestnik (1)
Borec (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Brat Frančišek (1)
C. Gerold's Sohn (1)
C. Žebot (1)
Cankarjeva založba (2)
Carmina Slovenica (1)
Cecilijino društvo (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (12)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (287)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
D. Hribar (1)
D. Praznik Bračič (1)
Didakta (2)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (2)
DigitPen (1)
DMFA - založništvo (5)
Dolenjska založba (1)
DPD Svoboda (1)
Društvo antropologov Slovenije (18)
Društvo arhitektov (5)
Društvo biologov Slovenije (8)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (12)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (1)
Društvo Jarina Bohinj (27)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (14)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (56)
Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo Primorci in Istrani v Prekmurju (1)
Društvo psihologov Slovenije (64)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo Slovenski staroverci (3)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo upokojencev (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (9)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (36)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (14)
Družina (14)
Državna založba Slovenije (168)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Elektro (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Ernest Klavžar (1)
Etnografski muzej (45)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (7)
F. Dular (1)
F. Žakelj (1)
Faculty of Arts (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (12)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za socialno delo (8)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (3)
Fakulteta za telesno kulturo (4)
Festfest (1)
Festival (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (8)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Gasilsko društvo (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (15)
Generalštab Slovenske vojske, CVŠ - Vojaški muzej Slovenske vojske (3)
Genija (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod Slovenije (5)
Glasbena šola (1)
Goga (1)
Gorenjski muzej (4)
Grafika 13 A (1)
GV Revije (1)
H. Dermol Hvala (1)
Hermann Böhlaus Nachfolger (1)
Historian Committee of the American Slovenian Anti-Communist War Veterans Association - Tabor (1)
Historischen Verein für Krain (236)
I. A. v. Kleinmayr (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. pl. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (367)
im Verlage der k. k. Schulbücher-Verschleiss-Administration bey St. Anna in der Johannis-Gasse (1)
Institut des études ethniques (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (14)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe kulture in okolja (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (2)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (7)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (205)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (9)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Intelyway webmedia (2)
International Institute for Archival Science (23)
IOOF (2)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
J. Giontini (1)
J. K. Seitz (1)
J. Krajec (1)
J. Orešnik (1)
J. P. Emeršič (1)
J. Šorn (1)
Janko M. Pajk (150)
Javni zavod za kulturo (1)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
Jurij Stadelmann (302)
Jutri 2052 (1)
Kleinmayr (1842)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Klub Revus (1)
Kmetijska založba (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Konzorcij Edinosti (11)
Koroški pokrajinski muzej (1)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
KS Senica (1)
KUD Vladko Mohorič, Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine (1)
Kulturni center (1)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
L. Schwentner (1)
L. Šmuc (2)
LDS (1)
League of CSA (1)
Leonova družba (226)
Leuschner & Lubensky (1)
Lexpera (1)
Litera (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljanska banka, Splošna banka (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljudska univerza (1)
Loški muzej (2)
Lutkovno gledališče (1)
M. Krasnići (1)
M. Mikuž (1)
M. Milošević-Brevinac (1)
M. Pahor (1)
M. Skubic (1)
M. Turnšek (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mariborska knjižnica (4)
Marketing magazin (1)
Martin Pogačar (76)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (5)
Medicinska fakulteta (1)
Mestni arhiv (3)
Mestni arhiv ljubljanski (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (1)
Mladinska knjiga (7)
Modrijan (1)
Moser (1)
Musealverein für Krain (61)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzeji radovljiške občine (1)
Muzejsko društvo (65)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (1)
Muzejsko društvo za Kranjsko (77)
Muzejsko društvo za Slovenijo (2)
Muzejsko društvo Železniki (12)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (14)
Nadškofija, Nadškofijski arhiv (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (8)
Narodni muzej Slovenije (1)
Nasta (58)
Naš glas (1)
National Geographic Slovenija (1)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
Nova obzorja (3)
Nova revija (2)
Občina (5)
Občina Zreče (1)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (7)
Občinski odbor Zveze borcev (1)
Obzorja (7)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Österreichisch-Ungarischen Revue (1)
P. Luković (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Partizanska tiskarna (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (6)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Petrol (1)
Pihalni orkester (1)
pisatelji doneskov (1)
Planinska založba (1)
Planinska zveza Slovenije (35)
Pokrajinski arhiv (2)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
Pravna praksa (1)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Prirodoslovni muzej Slovenije (19)
Prirodoslovno društvo Slovenije (33)
Prostovoljno gasilsko društvo (2)
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Log (1)
Ravnateljstvo Cesarja Franca Jožefa I. mestnega dekliškega liceja (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (11)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Reichspropagandaamt Kärnten (1)
Reitenburg (1)
Revija SRP (1)
Rokus Klett (1)
Ruslica (2)
samozal. (7)
samozal. A. Šalehar (1)
samozal. D. Žunkovič (1)
samozal. F. Jeza (1)
samozal. F. Stele (1)
samozal. T. Mamić (1)
samozaložba (3)
Sanje (4)
Savinjske novice (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (287)
Science and Research Centre, Annales (1)
Science and Research Centre, Institute for Historical Studies (1)
Skupščina občine Litija (1)
Slavistično društvo Slovenije (420)
Slovene Anthropological Society (16)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (43)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska kulturna akcija (2)
Slovenska matica (9)
Slovenska straža (1)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski dom (1)
Slovenski etnografski muzej (11)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski knjižni zavod OF (1)
Slovenski šolski muzej (12)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko dušno pastirstvo (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (31)
Slovensko filozofsko društvo (60)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo etc. (4)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (5)
Slovensko sociološko društvo (10)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (52)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Societa storica del Litorale (10)
Societá storica del Litorale (287)
Sophia (1)
Stamperia Speraindio & Comp. (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Svobodna misel (2)
Svobodna Slovenija (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (11)
Študijski center za narodno spravo (27)
T. Lubarda (1)
Tabor (1)
Technical Museum of Slovenia (2)
Tehniški muzej Slovenije (4)
Teološka fakulteta (9)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
Tiskarna Aco (1)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskovna zadruga (6)
typis haeredum Widmanstadii (1)
U. Mosers (1)
Union of Slovenian Parishes of America (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Universita degli Studi di Trieste (2)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru (70)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (1)
Uradni list LRS (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Bevc (1)
V. Lahtov (1)
V. Melik (1)
V. Šribar (1)
Verlag des Verfassers (1)
Viharnik (4)
Villa Litta klub - fondacija (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Zaliv (1)
Založba /*cf (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Sij (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (8)
Založba ZRC (35)
Založba ZRC, ZRC SAZU (32)
Zavod Prijetno domače (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (52)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (167)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (5)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (5)
Zbornica zdravstvene nege (7)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (5)
ZDSPB Tabor - Zgodovinski odsek (1)
Zedinjena Slovenija (3)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski arhiv mesta Ljubljane (3)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo Celje (142)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (179)
Zgodovinsko društvo Ormož (21)
Zgodovinsko društvo 'Poetovio 69' (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (145)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (289)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (62)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (655)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (155)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (30)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (287)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (5)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (44)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (43)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (9)
Zveza društev pravnikov Slovenije (4)
Zveza društev slovenskih protikomunističnih borcev Tabor (1)
Zveza geodetov Slovenije (27)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (29)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (11)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (4)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (42)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1536)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (434)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (72)
Žebot (1)
Življenje in svet (1)
Išči med rezultati (10779)