Število rezultatov iskanja: 3086

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (7)
Academica turistica (1)
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (66)
Acta chimica slovenica (17)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (11)
Amfiteater (Ljubljana) (8)
Annales (Koper) (6)
Annales. Series historia et sociologia (56)
Annales. Series historia naturalis (13)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (25)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (Ljubljana) (7)
Arheološki vestnik (5)
Arhivi (157)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (12)
Asian studies (1)
Atlanti (21)
Bilten Slovenske vojske (1)
Bogoslovni vestnik (13)
Communio (Ljubljana) (2)
Časopis za kritiko znanosti (27)
Časopis za zgodovino in narodopisje (33)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (6)
Delo in varnost (2)
Dialogi (16)
Didakta (5)
Dileme (3)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (12)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Družboslovne razprave (7)
Dve domovini (27)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Erjavecia (1)
Etnolog (Ljubljana) (7)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (79)
Farmacevtski vestnik (5)
Filozofski vestnik (13)
Fizika v šoli (4)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (24)
Geodetski vestnik (4)
Geografija v šoli (3)
Geografski obzornik (19)
Geografski vestnik (13)
Geografski zbornik (1)
Geologija (3)
Glasba v šoli in vrtcu (24)
Glasbenopedagoški zbornik (Ljubljana) (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (59)
Gospodarska gibanja (1)
Gozdarski vestnik (24)
Gradbeni vestnik (5)
Grafičar (Ljubljana) (1)
Hmeljar (Žalec) (1)
Image analysis and stereology (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Informatica Medica Slovenica (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (10)
Javnost (Ljubljana) (9)
Jezik in slovstvo (44)
Jezikoslovni zapiski (6)
Keria (Ljubljana) (4)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (48)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Kronika (Ljubljana) (472)
Kronika slovenskih mest (9)
Kula (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (15)
Linguistica (Ljubljana) (4)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (7)
Loški razgledi (121)
Management (1)
Materiali in tehnologije (5)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (49)
Nerazvrščeno - članki (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2015 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2016 (1)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija znanja (5)
Otrok in knjiga (10)
Papir (Ljubljana) (1)
Pasijonski doneski (4)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Planinski vestnik (49)
Poligrafi (1)
Pomurska obzorja (3)
Primerjalna književnost (7)
Prispevki za novejšo zgodovino (11)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (16)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (17)
Retrospektive (4)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (35)
Slovenski čebelar (14)
Slovenski etnograf (56)
Slovenščina v šoli (1)
Socialno delo (4)
Sodobna pedagogika (24)
Sodobni vojaški izzivi (1)
Sodobnost (1963) (2)
Stati inu obstati (10)
Strojniški vestnik (6)
Studia Historica Slovenica (18)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolska kronika (145)
Šolsko polje (5)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (29)
Traditiones (Ljubljana) (68)
Učiteljski tovariš (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (6)
Urbani izziv. Posebna izdaja (4)
Vakuumist (48)
Varstvo narave (2)
Ventil (Ljubljana) (10)
Verba hispanica (5)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vzgoja (Ljubljana) (5)
Vzgoja in izobraževanje (6)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (6)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (19)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (7)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovina za vse (81)
Zgodovinski časopis (139)
Zgodovinski zapisi (38)
Železne niti (46)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (157)
Čebelarska zveza Slovenije (15)
DELO, d.d. (1)
Didakta (5)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov Ljubljana (7)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (48)
Družina d.o.o. (2)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (9)
Geološki zavod Slovenije (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (10)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (17)
Inštitut za novejšo zgodovino (11)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (5)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Domžale (2)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (10)
Knjižnica Ivana Tavčarja (90)
Knjižnica Litija (6)
Knjižnica Logatec (7)
Knjižnica Medvode (5)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (3)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (4)
Mariborska knjižnica (10)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (21)
Mestna knjižnica Kranj (15)
Mestna knjižnica Ljubljana (12)
Ministrstvo za obrambo RS (2)
Mladinska knjiga (24)
Muzejsko društvo Škofja Loka (125)
Muzejsko društvo Železniki (46)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (875)
Ogranak Matice hrvatske u Čabru (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (7)
Osnovna šola dr. Franja Žgeča (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osrednja knjižnica Celje (8)
Osrednja knjižnica Mozirje (11)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (3)
Pedagoška obzorja (1)
Petrol d.d. (2)
Planinska zveza Slovenije (49)
Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (16)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
Rokodelski center Ribnica (1)
Slavistično društvo Slovenije (24)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenski etnografski muzej (54)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (8)
Slovenski šolski muzej (145)
Slovensko arheološko društvo (7)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (59)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (17)
Slovensko odonatološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (10)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (19)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Študentska založba (20)
Študijski center za narodno spravo (3)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (12)
Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (16)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (65)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (18)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod RS za šolstvo (41)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (4)
Zgodovinsko društvo Celje (81)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (18)
Zgodovinsko društvo Ormož (39)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (33)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (75)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (155)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (37)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (24)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (32)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (24)
Zveza lesarjev Slovenije (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (322)
Vsebina
Založnik
(10)
"Slavec" (1)
= Institute for Ethnic Studies (6)
= Slovene Anthropological Society (1)
A. Benedejčič (1)
A. Bogdan Zupančič (1)
A. Golobič (1)
A. Koblar (7)
Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademska založba (1)
Alojzijevišče (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (3)
Arhivsko društvo Slovenije (157)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (6)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (2)
Bombažna predilnica in tkalnica (1)
Buchdrucker-Fortbildungsverein (1)
C. Gerold's Sohn (1)
C. k. kmetijska družba (1)
C. kr. kmetijska družba (1)
Cankarjeva založba (6)
Carl Gerold''s Sohn (1)
Center Janeza Levca (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (35)
Č. Lorber (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Čebelarsko društvo (1)
D. Krajčič (1)
Delavska univerza 'Boris Kidrič', Sektor za strokovno izobraževanje (1)
der Verfasser (2)
Deželni odbor kranjski (1)
Didakta (5)
DOPPS - BirdLife Slovenia (2)
Dramatično društvo (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov (8)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo psihologov Slovenije (29)
Društvo Slovencev Triglav (1)
Društvo Sokol (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za primerjalno religiologijo (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (48)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (5)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (2)
Družina (10)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (2)
Državni zbor (1)
E. Cevc (1)
E. de Schönfeld (1)
E. Klavžar (1)
Ekonomski institut Pravne fakultete (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Etnografski muzej (63)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (9)
F. Kokalj (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za dizajn (1)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (28)
Fakulteta za strojništvo (1)
Filatelistični klub (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (47)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (13)
France Stele Institute of Art History ZRC SAZU (1)
Fundacja Slawistyczna (8)
G. Pivec (1)
Gasilsko društvo (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey J.P. Sollinger (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Geološki zavod Slovenije (3)
gimnazija (1)
Gimnazija (5)
Glasbena šola (3)
Gorenjski muzej (1)
Goriška Mohorjeva družba (2)
Gornjesavski muzej Jesenice (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Gutsverwaltung (1)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (1)
Halm und Goldmann (1)
Handcraft Centre - an Institute for Handcraft, Museum and Gallery Activities (1)
Hermann Böhlaus Nachfolger (1)
Hinko Badiura (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
in Commission Manz (1)
Institute for Ethnic Studies (8)
Institute for Slovene Emigration Research (25)
Institute of Oncology, Epidemiology and Cancer Registry, Slovenian Cancer Registry (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (10)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (4)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (18)
Inštitut za novejšo zgodovino (12)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (27)
International Institute for Archival Science (18)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (2)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
J. Babnik (1)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
J. Gulič (1)
J. K. Seitz (1)
J. Orešnik (1)
J. Rakusch (2)
J. Šorn (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Javni zavod za kulturo (1)
Jezerska cerkev (1)
Jožef Blaznik (1)
Jugoslovanska knjigarna (3)
Jutri 2052 (2)
'Jutro' (1)
K. K. Oberststallmeisteramte (1)
K. Rauch (1)
Kasaški klub (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kommissionverlag W. Blanke's Nachf. W. Heinz (1)
Koroška lovska zveza (1)
Koroški pokrajinski muzej (1)
Krajevna skupnost Sora (1)
Križniški red (1)
KS (2)
KS Laze-Jakovica (1)
KUD Sodobnost International (2)
Kulturni center (2)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Kulturno umetniško društvo (1)
L. Peternelj Uran (1)
lastna založba (1)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
LDS (1)
Lipa (1)
Ljudska in študijska knjižnica (1)
Ljudska univerza (1)
M. Horvat (1)
M. Šašelj (1)
M. Verbič (1)
Mariborska knjižnica (10)
Matica hrvatska, ogranak (1)
Matica hrvatska, Ogranak (2)
Matica Slovenska (1)
Mercator (1)
Mestna občina (9)
Mihelač (1)
Military Schools Centre (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Mladinska knjiga (24)
Mohorjeva družba (1)
Muzej Jesenice (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzejsko društvo (126)
Muzejsko društvo za Slovenijo (1)
Muzejsko društvo Železniki (46)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (6)
Narodna tiskarna (1)
natisnil Dominik Biasutti (1)
Nova revija (5)
Nova založba (1)
NUK (1)
Občina (3)
Občina Medvode (1)
Občinski sindikalni svet (1)
Območno združenje Rdečega križa (1)
Obrtno združenje (1)
Obzorja (18)
Odbor za proslavo 100-letnice grafične organizacije na Slovenskem (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Ogranak Matice Hrvatske (3)
Onkološki inštitut (5)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije (1)
Orao (1)
Osnovna šola (3)
Osnovna šola Bršljin (1)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Preska (1)
Osnovna šola Rodica (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Tabor (1)
Osrednja knjižnica (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
OŠ (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Preska (1)
Partizanska knjiga (1)
Pedagoška fakulteta (11)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (2)
Petrol (1)
Pevsko društvo 'Slavec' (1)
PGD (7)
pisatelj (5)
Plamen (1)
Planinska založba (1)
Planinska zveza Slovenije (50)
Pokrajinski arhiv (1)
Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Požarna skupnost (1)
Pravna fakulteta (1)
Predilnica (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (16)
Prostovoljno gasilsko društvo (7)
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Log (1)
Prosvetna zveza (1)
Prosvetno društvo Savinja (1)
Pustno društvo Pust Mozirski (1)
R. Bordon (1)
R. Trofenik (1)
Ravnateljstvo Cesarja Franca Jožefa I. mestnega dekliškega liceja (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (10)
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (3)
Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
Rokus (1)
Ruslica (1)
S. Bohinec Gorjak (2)
s. n. (1)
S. n. (1)
samozal. (7)
samozal. A. Budja (1)
samozal. F. Rákuša (1)
samozal. I. Lapajne (1)
samozal. J. Grdina (1)
samozal. J. Markič (1)
samozal. K. Ponikvar (1)
samozal. pisatelj (1)
samozal. S. Cvenkel (1)
samozal. T. Zupan (1)
samozaložba (2)
Savinjske novice (1)
Selbstverl. (5)
Selbstverlag (2)
Skupščina občine Radovljica (1)
Slavistično društvo Slovenije (79)
Slov. šolska matica (1)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (146)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska matica (4)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (81)
Slovenski gledališki muzej (13)
Slovenski šolski muzej (145)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (59)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (25)
Slovensko kemijsko društvo (17)
Slovensko odonatološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (9)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (19)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (65)
Sokolska župa (1)
Sokolska župa Maribor (1)
Splošna bolnišnica (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
St. Norbertus-Verlag (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Studia Slovenica (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Šmihelska cerkev (1)
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče (1)
Štamparija D. P. Dozel (1)
Študentska založba (30)
Študijski center za narodno spravo (3)
T. Brate (1)
T. Košta (1)
Technical Museum of Slovenia (3)
Tehniški muzej Slovenije (3)
Teološka fakulteta (5)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
Tiskarna Aco (1)
Tiskovna zadruga (8)
Turistično društvo (1)
U. Železnik (1)
Udruženje diplomiranih tehnikov (1)
UMco (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (8)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (10)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (10)
Univerza v Mariboru (22)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
uprava "Sokolskega vestnika" združenih žup (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (10)
V. Bevc (1)
V. Mujbegović (1)
Verfasser (1)
Verlag des F. V. Lavant. Ordinariates (1)
Viharnik (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
Založba /*cf (1)
Založba /*cf. (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba Univerze v Ljubljani (2)
Založba ZRC (55)
Založba ZRC, ZRC SAZU (5)
založil pisatelj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (38)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod za kulturo (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (4)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (81)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (18)
Zgodovinsko društvo Ormož (38)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (33)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (76)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Založba Annales (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (131)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (26)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (42)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (35)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Založba Annales (1)
ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (49)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (14)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (26)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (24)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (28)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (13)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza slovenskih glasbenih šol, skupnost zavodov (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (387)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (67)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Župna cerkev (1)
Župni urad (1)
Župnijski urad (3)
Išči med rezultati (3086)