Število rezultatov iskanja: 2660

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (7)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (65)
Acta chimica slovenica (17)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (11)
Amfiteater (Ljubljana) (8)
Annales. Series historia et sociologia (54)
Annales. Series historia naturalis (13)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (25)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (7)
Arheološki vestnik (5)
Arhivi (157)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (12)
Asian studies (1)
Atlanti (21)
Bogoslovni vestnik (12)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (27)
Časopis za zgodovino in narodopisje (22)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (6)
Delo in varnost (1)
Dialogi (16)
Didakta (5)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (12)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Družboslovne razprave (5)
Dve domovini (27)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Etnolog (Ljubljana) (7)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (78)
Farmacevtski vestnik (4)
Filozofski vestnik (13)
Fizika v šoli (4)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (24)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (3)
Geografski obzornik (4)
Geografski vestnik (12)
Geografski zbornik (1)
Geologija (3)
Glasba v šoli in vrtcu (23)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (53)
Gozdarski vestnik (13)
Gradbeni vestnik (4)
Hmeljar (Žalec) (1)
Image analysis and stereology (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
Informatica Medica Slovenica (1)
Javnost (Ljubljana) (8)
Jezik in slovstvo (44)
Jezikoslovni zapiski (6)
Keria (Ljubljana) (2)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (47)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Kronika (Ljubljana) (467)
Kronika slovenskih mest (9)
Kula (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (15)
Linguistica (Ljubljana) (4)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (7)
Loški razgledi (112)
Management (1)
Materiali in tehnologije (5)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (49)
Nerazvrščeno - članki (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2015 (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2016 (1)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija znanja (5)
Otrok in knjiga (10)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (5)
Planinski vestnik (49)
Poligrafi (1)
Primerjalna književnost (6)
Prispevki za novejšo zgodovino (10)
Proteus (15)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (11)
Retrospektive (3)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (25)
Slovenski čebelar (14)
Slovenski etnograf (56)
Slovenščina v šoli (1)
Socialno delo (4)
Sodobna pedagogika (20)
Sodobnost (1963) (2)
Stati inu obstati (8)
Strojniški vestnik (6)
Šolska kronika (119)
Šolsko polje (3)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (29)
Traditiones (3)
Traditiones (Ljubljana) (65)
Učiteljski tovariš (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Vakuumist (48)
Ventil (Ljubljana) (8)
Verba hispanica (5)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Vzgoja in izobraževanje (4)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (19)
Zdravniški vestnik (4)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovina za vse (36)
Zgodovinski časopis (136)
Železne niti (46)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (157)
Čebelarska zveza Slovenije (15)
Didakta (5)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (7)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (48)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (8)
Geološki zavod Slovenije (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za novejšo zgodovino (10)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (5)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (8)
Knjižnica Ivana Tavčarja (90)
Knjižnica Litija (6)
Knjižnica Logatec (7)
Knjižnica Medvode (5)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (10)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (21)
Mestna knjižnica Kranj (12)
Mestna knjižnica Ljubljana (10)
Mladinska knjiga (24)
Muzejsko društvo Škofja Loka (112)
Muzejsko društvo Železniki (46)
Narodna in univerzitetna knjižnica (761)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Osnovna šola dr. Franja Žgeča (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osrednja knjižnica Celje (8)
Osrednja knjižnica Mozirje (11)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (3)
Pedagoška obzorja (1)
Petrol d.d. (2)
Planinska zveza Slovenije (49)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (15)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
Rokodelski center Ribnica (1)
Slavistično društvo Slovenije (22)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenski etnografski muzej (53)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (8)
Slovenski šolski muzej (119)
Slovensko arheološko društvo (7)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (53)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (17)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (8)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (19)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Študentska založba (20)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (12)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (14)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (64)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (16)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (12)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Zavod RS za šolstvo (38)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (3)
Zgodovinsko društvo Celje (36)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (22)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (67)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (140)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (36)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (20)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (16)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (13)
Zveza lesarjev Slovenije (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (314)
Vsebina
Arheologija (18)
Arhitektura (111)
Astronomija, astrofizika (10)
Bibliografije (9)
Bibliotekarstvo (101)
Biografije (136)
Biologija (3)
Botanika (11)
Cerkvena glasba. Religiozna glasba. Liturgična glasba (2)
Civilizacija (7)
Demografija (51)
Domoznanstvo (136)
Družabne pesmi. Pesmi določenih socialnih slojev, poklicev itd. Otroške pesmi (2)
Družbene vede (4)
Ekonomija (76)
Etnologija (210)
Filozofija, psihologija (42)
Fizika (47)
Fotografija (10)
Geografija (25)
Geologija (79)
Glasba (84)
Gledališče (32)
Gospodinjstvo (8)
Gradbeništvo (8)
Grafična industrija, tiskarstvo, založništvo, knjigotrštvo (18)
Grafična umetnost (2)
Humanizem (1)
Industrija, obrt, rokodelstvo (47)
Informatika (1)
Instrumentalna glasba. Simfonična glasba. Komorna glasba. Godbe. Jazz (7)
Inženirstvo, tehnologija (87)
Javna uprava (24)
Jezikoslovje in jeziki (61)
Kemija (16)
Kemijska tehnologija (29)
Kinematografija (11)
Kmetijstvo (93)
Knjigovodstvo (3)
Književnost (64)
Letopisi. Imeniki, adresarji. Almanahi. Koledarji (1)
Likovna umetnost (18)
Ljudsko slovstvo (8)
Matematika (3)
Medicina (77)
Menedžment (2)
Naravoslovne vede (11)
Odrska glasba. Opera (9)
Oglaševanje (4)
Organizacije (119)
Paleontologija, paleobotanika, paleozoologija (1)
Pisave, knjige (11)
Politika (75)
Popularne, tradicionalne pesmi. Ljudske pesmi. Popevke (9)
Poslovni menedžment (2)
Pravo (55)
Promet (51)
Računalništvo (6)
Risanje (15)
Rokopisi (7)
Slikarstvo (14)
Socialno delo (10)
Sociologija (29)
Standardizacija (2)
Statistika (3)
Šport (77)
Telekomunikacije (4)
Tiskovine (27)
Umetnost (12)
Urbanizem (55)
Verstva. Teologija (86)
Vokalna glasba (3)
Vzgoja, izobraževanje (249)
Zgodovina (290)
Zgodovina Slovenije (1)
Znanost (12)
Zoologija (8)
Založnik
A. Golobič (1)
A. Koblar (7)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademska založba (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (3)
Arhivsko društvo Slovenije (157)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (6)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (2)
Bombažna predilnica in tkalnica (1)
C. Gerold's Sohn (1)
Cankarjeva založba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (67)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Čebelarsko društvo (1)
D. Krajčič (1)
Delavska univerza 'Boris Kidrič', Sektor za strokovno izobraževanje (1)
der Verfasser (2)
Deželni odbor kranjski (1)
Didakta (5)
DOPPS - BirdLife Slovenia (2)
Dramatično društvo (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (7)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo psihologov Slovenije (29)
Društvo Slovencev Triglav (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (48)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (4)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (2)
Družina (8)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (2)
Državni zbor (1)
E. Cevc (1)
E. de Schönfeld (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Etnografski muzej (63)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (8)
F. Kokalj (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za dizajn (1)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (28)
Filatelistični klub (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (47)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (13)
France Stele Institute of Art History ZRC SAZU (1)
Gasilsko društvo (1)
Geološki zavod (3)
gimnazija (1)
Gimnazija (5)
Glasbena šola (3)
Gutsverwaltung (1)
Halm und Goldmann (1)
Handcraft Centre - an Institute for Handcraft, Museum and Gallery Activities (1)
Hinko Badiura (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
Institute for Ethnic Studies (8)
Institute for Slovene Emigration Research (25)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (12)
Inštitut za novejšo zgodovino (10)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (27)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
International Institute for Archival Science (18)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
J. K. Seitz (1)
J. Orešnik (1)
J. Rakusch (2)
J. Šorn (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Javni zavod za kulturo (1)
Jezerska cerkev (1)
Jožef Blaznik (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jutri 2052 (2)
'Jutro' (1)
K. K. Oberststallmeisteramte (1)
Kasaški klub (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kommissionverlag W. Blanke's Nachf. W. Heinz (1)
Koroški pokrajinski muzej (1)
Krajevna skupnost Sora (1)
Križniški red (1)
KS (1)
KS Laze-Jakovica (1)
Kulturni center (1)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Kulturno umetniško društvo (1)
lastna založba (1)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
LDS (1)
Lipa (1)
Ljudska in študijska knjižnica (1)
Ljudska univerza (1)
M. Verbič (1)
Mariborska knjižnica (10)
Matica hrvatska, Ogranak (2)
Matica Slovenska (1)
Mercator (1)
Mestna občina (9)
Mladinska knjiga (24)
Mohorjeva družba (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzejsko društvo (112)
Muzejsko društvo Železniki (46)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Narodna tiskarna (1)
natisnil Dominik Biasutti (1)
Nova revija (5)
NUK (1)
Občina (2)
Občina Medvode (1)
Občinski sindikalni svet (1)
Območno združenje Rdečega križa (1)
Obrtno združenje (1)
Obzorja (24)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Ogranak Matice hrvatske (1)
Ogranak Matice Hrvatske (2)
Onkološki inštitut (3)
Osnovna šola (3)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Preska (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Tabor (1)
Osrednja knjižnica (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
OŠ (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Preska (1)
Pedagoška fakulteta (11)
Pedagoška obzorja (1)
Petrol (1)
Pevsko društvo 'Slavec' (1)
PGD (6)
pisatelj (2)
Planinska zveza Slovenije (49)
Pokrajinski arhiv (1)
Požarna skupnost (1)
Predilnica (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (15)
Prostovoljno gasilsko društvo (6)
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec (1)
Prosvetna zveza (1)
Prosvetno društvo Savinja (1)
Pustno društvo Pust Mozirski (1)
R. Bordon (1)
R. Trofenik (1)
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (3)
Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
Rokus (1)
S. Bohinec Gorjak (2)
S. n. (1)
samozal. (4)
samozal. A. Budja (1)
samozal. F. Rákuša (1)
samozal. J. Grdina (1)
samozal. pisatelj (1)
samozal. T. Zupan (1)
samozaložba (2)
Savinjske novice (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (67)
Selbstverl. (4)
Selbstverlag (1)
Skupščina občine Radovljica (1)
Slavistično društvo Slovenije (69)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (144)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (80)
Slovenski gledališki muzej (13)
Slovenski šolski muzej (119)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (53)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (25)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (17)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (8)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (19)
Slovensko zdravniško društvo (4)
Societá storica del Litorale (67)
Sokolska župa (1)
Sokolska župa Maribor (1)
Splošna bolnišnica (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
St. Norbertus-Verlag (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče (1)
Štamparija D. P. Dozel (1)
Študentska založba (30)
T. Brate (1)
Technical Museum of Slovenia (2)
Tehniški muzej Slovenije (2)
Teološka fakulteta (4)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
Tiskarna Aco (1)
Tiskovna zadruga (8)
Turistica (1)
Turistično društvo (1)
UMco (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (8)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
V. Bevc (1)
V. Mujbegović (1)
Verlag des F. V. Lavant. Ordinariates (1)
Viharnik (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
Založba /*cf (1)
Založba /*cf. (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (54)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
založil pisatelj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (35)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za kulturo (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (3)
Zgodovinski arhiv etc. (1)
Zgodovinsko društvo (52)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (68)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (37)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (67)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Založba Annales (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (48)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (14)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (26)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (20)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (16)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (156)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (436)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (11)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Župna cerkev (1)
Župnijski urad (3)
Išči med rezultati (2660)