Število rezultatov iskanja: 516

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (23)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (12)
Acta chimica slovenica (2)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta silvae et ligni (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (32)
Arhivi (5)
Atlanti (29)
CEPS journal (3)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (8)
Delo in varnost (3)
Documenta Praehistorica (4)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (14)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (6)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (6)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (2)
Geologija (36)
Gozdarski vestnik (6)
Gradbeni vestnik (10)
Hacquetia (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Image analysis and stereology (5)
Javna tribuna - Delegatska priloga (1)
Jezik in slovstvo (6)
Jezikoslovni zapiski (2)
Journal of energy technology (4)
Kinesiologia Slovenica (2)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Knjižnica (12)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (4)
Les (Ljubljana) (11)
Linguistica (Ljubljana) (4)
Ljubljanski zvon (7)
Materiali in tehnologije (6)
Medicinski razgledi (7)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naše delo (Ptuj) (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (4)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Phainomena (Ljubljana) (3)
Pravni letopis (2)
Presek (13)
Primerjalna književnost (4)
Proteus (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Revija za geografijo (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Sanitarno inženirstvo (4)
Scopolia (1)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (5)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (2)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (5)
Svet ptic (2)
Štajerc (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (21)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (21)
Urbani izziv. Posebna izdaja (4)
Vakuumist (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Zbor (1936) (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (12)
Zdravniški vestnik (1)
Železne niti (5)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (23)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (17)
Društvo Medicinski razgledi (7)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Geološki zavod Slovenije (18)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (7)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (4)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (29)
Mestna knjižnica Ljubljana (6)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (133)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Sheffield (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (33)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (27)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (25)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (19)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (10)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (6)
Zveza lesarjev Slovenije (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
(2)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (4)
B. Grasset (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (3)
Bos. Pošta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
D. Balažic (1)
D. Grigillo (1)
Dolenjska turistična zveza (1)
Društvo arhitektov (23)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (17)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (5)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Društvo za zgradbo učit. konvikta (2)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (5)
Državna založba Slovenije (1)
DZS (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (33)
Fakulteta za energetiko (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Fotolik (1)
Geološki zavod (18)
Geološki zavod, Ljubljana (18)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Hotel Paka (1)
I. Šušteršič (1)
I. Vurnik (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (10)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (7)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
International Institute for Archival Science (28)
J. Blasnik nasl. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (21)
Jožef Blaznik (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (14)
Kompas (1)
Konzorcij (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
M. Brozovič (1)
M. Colarič (1)
M. Popović (1)
M. Uranjek (1)
M. Vittori (1)
Matica Slovenska (1)
Medicinski razgledi (7)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (2)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Naše delo (1)
Nova revija (3)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (8)
Onkološki inštitut (2)
Orient (1)
P. Hafner (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Putnik (1)
Rokus Klett (1)
RSS (1)
S. Fras (1)
S. n. (1)
samozal. društva (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (17)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (3)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (18)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (18)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (4)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Studio Sombor (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska založba (1)
T. Pazlar (1)
T. Trebušak (1)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (7)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistkomerc (1)
Umanotera (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (25)
Verlag Fritz Rasch (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Vitra, center za uravnotežen razvoj (1)
Zadružna knjiga (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (10)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (14)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Ž. Pipan Tkalec (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (516)