Število rezultatov iskanja: 2055

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta chimica slovenica (10)
Acta medico-biotechnica (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Arheo (2)
Arhivi (3)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Atlanti (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Didakta (2)
Družboslovne razprave (1)
Elektrotehniški vestnik (8)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (1)
Geodetski vestnik (9)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (3)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gradbeni vestnik (2)
Image analysis and stereology (3)
Informacije MIDEM (131)
Informatica (Ljubljana) (1082)
Informatica Medica Slovenica (197)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (5)
Jezik in slovstvo (2)
Kakovostna starost (1)
Knjižnica (22)
Les (Ljubljana) (3)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Management (3)
Managing global transitions (3)
Materiali in tehnologije (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Naše gospodarstvo (8)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Organizacija (Kranj) (126)
Organizacija znanja (24)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Pravni letopis (1)
Presek (1)
Projektna mreža Slovenije (7)
Raziskave in razprave (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (76)
Slovenščina 2.0 (1)
Strojniški vestnik (1)
Teorija in praksa (3)
Uporabna informatika (5)
Uporabna informatika (Ljubljana) (250)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (13)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Didakta (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (8)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (76)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (24)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (26)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (1337)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (197)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (10)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (131)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (126)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (15)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (9)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (2)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Didakta (2)
Društvo ekonomistov Maribor (8)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (3)
Ekonomski center Maribor (8)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
Faculty of management (3)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (15)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
IZUM (1)
Medicinska fakulteta (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Moderna organizacija (126)
Nova revija (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Society Informatika (107)
Slovensko društvo Informatica (7)
Slovensko društvo Informatika (1223)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (197)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (10)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (7)
Societá storica del Litorale (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (131)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (13)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (76)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (172)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (22)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (10)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Išči med rezultati (2055)