Število rezultatov iskanja: 251

Založnik
A. Cividini (1)
A. Dervishi (1)
A. Flašker (1)
A. Guček (1)
A. Kansky (1)
A. Kladnik (1)
A. Lazar (1)
A. Lukanc (1)
A. Maver (1)
A. Mavrič (1)
A. Moškrič (1)
A. Oslizlo (1)
A. Ota (1)
A. Zupan (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
B. Brzin (1)
B. Drinovec (1)
B. Kirm (1)
B. Logar (1)
B. M. Walter (1)
B. Pipan (1)
B. Podpečan (1)
Beletrina (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (3)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Biotehniška šola (2)
Biotehniški izobraževalni center (2)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Center za kartografijo favne in flore (1)
D. Blatnik (1)
D. Goranovič (1)
D. Jevšinek Skok (1)
D. Josipović (1)
D. Lužnik (1)
D. Podgoršek (1)
dLib distributer (4)
Doba Epis (1)
DOBA EPIS (1)
Društvo biofizikov Slovenije (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (1)
Društvo študentov biologije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) (1)
DZS (30)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
F. Planinc (1)
Faculty of Medicine (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genetic Society Slovenia (1)
H. Šeme (1)
Hrvatska književna naklada (1)
I. Kregar (1)
I. Roškar (1)
Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta (1)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
J. Babnik (1)
J. Beltram (1)
J. Ferdin (1)
J. Jakše (1)
J. Jenko (1)
J. Kovač (1)
J. Orehek (1)
J. Vojvoda (1)
J. Zajc (1)
J. Zajc-Satler (1)
K. Bezek (1)
K. Gorenc (1)
K. Klun (1)
K. Pirc (1)
K. Rajapakse (1)
K. Trontelj (1)
K. Vrabec (1)
K. Zupančič (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (3)
L. Ausec (1)
L. Bolha (1)
L. Fajs (1)
L. Strauch (1)
Ljubljana: A. Hodžić (1)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
M. Ambrožič (1)
M. Antonijević (1)
M. Avčin (1)
M. Blas (1)
M. Brzin (1)
M. Čitar (1)
M. Dolenc (1)
M. Flajšman (1)
M. Gregorič (1)
M. Grundner (1)
M. Hafner (1)
M. Hrovat (1)
M. Jelen (1)
M. Jelenčič (1)
M. Konec (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Likar (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Mahnič (1)
M. Mikelj (1)
M. Mozetič (1)
M. Novak Babič (1)
M. Pavlič (1)
M. Pezdirc (1)
M. Planinc (1)
M. Plankar (1)
M. Plavšak (1)
M. Rupar (1)
M. Šikić Pogačar (1)
M. Tajnik (1)
M. Zorc (1)
M. Žavbi (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (2)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (3)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (3)
Mladinska knjiga (2)
N. Glavaš (1)
N. Lindič (1)
N. Mehle (1)
N. Pavšelj (1)
N. Prezelj (1)
N. Švent-Kučina (1)
N. Verdel (1)
Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja (2)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (2)
P. Kramar (1)
P. Oražem (1)
P. Schauer (1)
P. Singh (1)
P. Treven (1)
R. Šiling (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Rokus Klett (6)
S. D. Matvejev (1)
S. Jančič (1)
S. Koprivec (1)
S. Piskernik (1)
S. Prpar Mihevc (1)
Sezam-Masima (1)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Biochemical Society (2)
Slovenian Biophysical Society (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (2)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (3)
Slovensko biokemijsko društvo (3)
Študentska založba (1)
T. Petelinc (1)
T. Robič (1)
T. Skrbinšek (1)
T. Španić (1)
T. Vardjan (1)
T. Zadražnik (1)
U. Bidovec-Stojkovič (1)
U. Čepin (1)
U. Jamnikar (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor Press (2)
Univerzitetni klinični center, Ginekološka klinika, Klinični inštitut za medicinsko genetiko (1)
V. Katstelic (1)
V. Kocbek (1)
V. Petkovska (1)
V. Pitacco (1)
V. Turk (1)
Z. Dolinar-Osoletova (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod IRC (3)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Ž. Fišer Pečnikar (1)
Išči med rezultati (251)