Število rezultatov iskanja: 222

Založnik
(1)
(Michaelis) (1)
A. Baš (1)
A. Kosi (1)
Allg. D.Verl. Anst. (1)
Arnold (2)
Aschendorff (1)
B. Kuhar (1)
Baldamus (1)
Barth. (1)
Battara (1)
Behr (1)
Bergson (1)
Bird Publisher (1)
Blasnikova Tisk. (1)
Braumüller (1)
Brockhaus (7)
Buchner (1)
C.T. Winter (1)
chez N. M. Tilliard (1)
Conzatti a S. Bartolommeo (1)
Costenoble (1)
Cotta (1)
Cotter (1)
D. Bastiančič (1)
Dëmmler (1)
Denicke (1)
Didakta (7)
Druck und Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Druck. D. Gr. Ztg. (1)
Društvo Naše korenine (1)
Družba sv. Mohorja (3)
Drž. zaloga šolskih knjig in učil (1)
Duncker (1)
Dürr (1)
Dyk (1)
Ekslibris (1)
Emil Felber (1)
Engel (1)
Folklorna skupina (1)
Fotospring (5)
Franckh'she Verlagsbuchhandlung (1)
Freytag (2)
G. H. Wigand (1)
G. Senf (4)
G. Westermann (1)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (2)
Genija (5)
Goričar & Leskovšek (1)
Hahn (1)
Herbig (1)
Herder (1)
Hertz (1)
Hof- U. Staatsdruck. (1)
Hofbuchdr. (1)
Hölder (1)
Humblot (1)
im Industrie-Comptoir (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
J. G. Cotta (1)
J. Giontini (3)
J. Krajec (1)
J. Perthes (1)
K. P. Ilir. Nar. tiskarna dra. Ljudevita Gaja (1)
Kern (1)
Kleinmayr (1)
Klič (1)
Knjigca (2)
Knjižnica (2)
Kollmann (1)
Könyvtár (1)
Korn. (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (2)
Kreidel (1)
Kulturni center Ivana Napotnika (1)
Leykam (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Luc (1)
M. Klinc (1)
M. Makarovič (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (2)
Manz (1)
Maribor : Fotospring (1)
Matica slovenska (2)
Matica srpska (1)
Matthes (1)
Mauke (2)
Mladinska knjiga (4)
Multima (2)
natisnil Joshef Blasnik (1)
natisnjene ino naprodaj per Janesu Leonu (1)
O. Janke (1)
O. Wigand (1)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (2)
Okaši (2)
P. Štrukelj (1)
per Joan. Fr. Eger, natiskavzi (1)
Pevska zveza (1)
Purfürst (Costenoble) (1)
R. Bauer (1)
Reinhard (1)
Reyländer (1)
Ruslica (2)
samozal. (3)
samozal. D. Kunaver (1)
samozal. I. Pangeršič (3)
samozal. M. Čemažar (1)
samozal. M. Klemen (1)
samozal. M. M. Pavićević (1)
Sanje (1)
Sauerlauder (1)
Schmidt (1)
se najde per Wilhel. Heinrihu Kornu (1)
Senf (4)
Seuf (1)
Slovenska krščansko-socijalna zveza (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko etnološko društvo (1)
Spitzer (1)
stiskan per Jan. Fridr. Egerju (1)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Študentska založba (6)
Tempsky (3)
Th. Thomas (1)
Tiskovna zadruga (1)
Učiteljska tiskarna (3)
V. Kremenšek (1)
Velhagen & Kl. (1)
Verlag der J.G. Cotta'scen Buchhandlung (1)
Verlags- Comptoir (1)
Wiegandt Etc. (1)
Wilh. Braumüller (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod IRC (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC Publishing House (1)
Zvezna Tisk. (1)
Išči med rezultati (222)