Število rezultatov iskanja: 448

Založnik
(3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
A. Cividini (1)
A. Dervishi (1)
A. Kaurin (1)
A. Majer (1)
A. Medjedović (1)
A. Pediček (1)
A. Penko (1)
A. Slatnar (1)
A. Sreš (1)
A. Straže (1)
A. Vončina (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
B. Brajović (2)
B. Breznik (1)
B. Hribernik (1)
B. Naglič (1)
B. Pipan (1)
Beletrina (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (2)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (9)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (11)
Biotehniška šola (7)
Biotehniški center Naklo (3)
Biotehniški izobraževalni center (9)
c. k. kmetijska družba (1)
C. k. kmetijska družba Kranjska (1)
C. k. krajnska kmetijska družba (1)
C. k. kranjska kmetijska družba (1)
C. k. ministerstvo za poljedelstvo (1)
C. kr. kmetijska družba kranjska (2)
C. Mastnak (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Covirias (1)
Čebelarska zveza Slovenije (6)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čebelarsko društvo (1)
Čebelarsko društvo za Slovenijo (1)
D. Firm (1)
D. Hrastnik (1)
D. Josipović (1)
D. Kerin (1)
D. Koron (1)
D. Krajčič (1)
D. Marčeta (1)
D. Marković (1)
D. Roženbergar (1)
Deželni odbor kranjski (4)
DigitPen (2)
dLib distributer (8)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (4)
E. Habič (1)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
F. Černe (1)
F. Jagodic (1)
F. Perko (1)
F. Sunčič (1)
F. Zadravec (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Fakulteta za strojništvo (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
G. Kušar (1)
G. Paternolli (3)
G. Tomažič (1)
gedruckt bei Johann Leon (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (3)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
gedruckt bey Joseph Kurzböck ... (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (2)
Grm - center biotehnike in turizma (7)
Güssing Energy Technologies (2)
H. T. Oršanič (1)
Halauc (1)
I. Boltar (1)
I. Delač (1)
I. Jazbec (1)
I. Kreft (1)
I. Šmid (1)
Im Verlage Des Landeskomitees Für Krain In Der Ersten Internationalen Jagdausstellung In Wien (1)
ino na komision pri A. Wajcingeri v' Radgoni (1)
Institute for Sustainable Development (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (7)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Izvestja c. kr. postaje za varstvo rastlin (1)
J. Bizjak (1)
J. Blasnikovi nasledniki (1)
J. Blaznik (2)
J. Colnarič (1)
J. Erjavec (1)
J. Ferčej-Cencelj (1)
J. Furlan (1)
J. Gostiša (1)
J. Gričar (1)
J. Jenko (1)
J. Keber (1)
J. Kralj (1)
J. L. van Haaften (1)
J. Lamovšek (1)
J. Mehle (1)
J. R. Milic (1)
J. Rozman (1)
J. Sušin (1)
J. Urbas (1)
K. Eler (1)
K. Jerina (1)
K. K. Oberststallmeisteramte (1)
K. k. Seiden- und Weinbau-Versuchsstation (1)
K. Košmrlj (1)
Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei (1)
Kasaški klub (1)
Kleinmayer (1)
Kmetijska založba (3)
Kmetijski inštitut Slovenije (36)
Kmetijsko tiskovna zadruga (1)
Komisija za pogozdovanje Krasa (1)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Krajec (1)
Kralj. banska uprava Dravske banovine (1)
Kranjska deželna komisija za konjstvo (1)
L. Brulc (1)
L. Sinkovič (1)
L. Tajnšek (1)
Landwirtschaft-Gesellschaft (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
M. Adamič (1)
M. Ažnik (1)
M. Bohar Topolovec (1)
M. Colarič (1)
M. Devetak (1)
M. Ferlan (1)
M. Hladnik (1)
M. Hudina (1)
M. Janc (1)
M. Jelušič (1)
M. Kolar (1)
M. Kovačič (1)
M. Kovič (1)
M. Krofič Žel (1)
M. Leonardi (1)
M. Leskošek (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Mihelič (1)
M. Perušek (1)
M. Petek (1)
M. Piškur (1)
M. Planinc (1)
M. Pogačnik (1)
M. Simčič (1)
M. Skudnik (1)
M. Špehar (1)
M. Štrukelj (1)
M. Zakošek Pipan (1)
M. Zmrzlak (1)
M. Zupan (1)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (17)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia (1)
N. Klemenc (1)
N. Ogris (1)
N. Šterbenc (1)
N. Thaler (1)
N. Weber (1)
Natis. J. Blasnik (1)
natişnil ... Kleinmayr (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
natisnil Na. od Kleinmayr (1)
natisnil shlahten Kleinmayr (1)
Občinski sindikalni svet (1)
Okaši (5)
P. Hafner (1)
P. Košir (1)
P. Pengal (1)
P. Štrekelj (1)
P. Titan (1)
P. Zadravec (1)
Paternolli (3)
per Aloys Kleinmarju ... (1)
per Ignaziu Kleinmajerju (1)
per Joanesu Leonu, ... (1)
R. Pamić (1)
R. Robek (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (4)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Reichsnährstand (1)
Ruslica (2)
S. Poljanšek (1)
S. Popovski (1)
samozal. (5)
samozal. Verein (1)
samozaložba (1)
se najde blisu Shkofye per Mihelnu Prombergarju ... (2)
Seitz (1)
Selbstverlag des herzoglichen Forstamtes Gottschee (1)
Silva Slovenica (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (3)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (2)
Slovensko čebelarsko društvo (1)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (3)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (4)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Strokovno sadjarsko društvo Slovenije (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (2)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (2)
T. Bohinc (1)
T. Grebenc (1)
T. Hauptman (1)
T. Klinar-Krivic (1)
T. Levanič (1)
T. Pardubsky (1)
T. Petelinc (1)
T. Stare (1)
T. Trebušak (1)
T. Vidrih (1)
T. Zadražnik (1)
Tehniška založba Slovenije (2)
Tehniški muzej Slovenije (4)
Tiskovna zadruga (1)
typis, Joannis Thoma Trattner ... (1)
U. Tomažin (1)
U. Vilhar (1)
Unicommerce (1)
University of Maribor Press (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetna založba Univerze (7)
utissnenu, inu se najde per Fr. Jos. Jenko (1)
V. Bračič (1)
V. Simčič (1)
V. Steiner (1)
V. Stupar (1)
V. Vek (1)
V. Zupanc (1)
V. Žepič (1)
Verein zum Schutze des österreichischen Weinbaues (1)
Verlag der k. k. Landwirtschaftsgesellschaft für Steiermark (1)
Veterinarska fakulteta (6)
Veterinary Administration of the Republic of Slovenia (1)
vu založbi knižne predaje pri Damian'i ino Sorge'i (1)
W. Blanke (3)
Z. Korošec-Koruza (1)
Zal. društvo za varstvo avstrijske vinoreje (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
založil pisatelj (1)
Založilo slovensko Čebelarsko Društvo (1)
Zavod IRC (12)
Zavod Prijetno domače (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS (1)
Ž. Ramšak (1)
Išči med rezultati (448)