Število rezultatov iskanja: 182

Založnik
Adriatikus (1)
B. Fidel (1)
B. Filej (1)
Banka Slovenije (1)
Biteks (1)
Ceeman (2)
CEEMAN (4)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Covirias (1)
Dashöfer (1)
Doba Epis (2)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Društvo Pekinpah (2)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (1)
Družba sv. Mohora (1)
Družina (1)
E. Dornik (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Faculty of Economics (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of Management (4)
Faculty of Organization Studies (1)
Faculty of Public Administration (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za logistiko (3)
Fakulteta za management (24)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (3)
Fotospring E-založništvo (1)
GEA College (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (3)
Huannes (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
International School for Social and Business Studies (1)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
Kranj: Mercator (1)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (3)
Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
M. Krajnc (2)
M. Ulčar (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za javno upravo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje (1)
Moderna organizacija (3)
Novativa, inštitut za inovacije v športu (1)
P. Grošelj (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Prah izobraževalni center (1)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (1)
samozal. M. Maučec (1)
samozal. M. Račnik (1)
self-published Š. Ivanko (1)
Slovenian Evaluation Society (1)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (3)
Sofos, Inštitut za izobraževalni management (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (6)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Šola za ravnatelje (2)
Šolski center (1)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
The Center of Excellence in Finance (1)
ToKnowPress (6)
University of Maribor Press (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
V. Rupnik (1)
Visoka šola za management (3)
Visoka zdravstvena šola (2)
Založba Univerze na Primorskem (10)
Zavod IRC (21)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (2)
Združenje nadzornikov Slovenije (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Išči med rezultati (182)