Število rezultatov iskanja: 194

Založnik
(10)
A. Hölder (1)
author R. DiRicchardi (1)
Beletrina (1)
Cankarjeva založba (4)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Delavska tiskovna družba (1)
Deutschen Vereines (1)
Didakta (1)
Direktorijum Orjune (1)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Družina (1)
Drž. Štamp. (1)
durch Michaeln Zimermann gedruckt (1)
Faculty of Social Sciences (3)
Fakulteta za družbene vede (8)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (14)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Festausschuss der Gottscheer 600-Jahrfeier (1)
Friedens-Warte (2)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
Gerold & Co. (1)
Goga (1)
Gorenjski muzej (1)
Goriška Sokolska Župa (1)
I. Rakovec (1)
IFIMES (1)
Imprimerie de la cour (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut za mladinsko politiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za proučevanje enakosti spolov (1)
Intelyway webmedia (2)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (1)
J. Blaznik (1)
J. Pleterski (1)
Jugoslavenska komisija (1)
Kärtner Heimatdienst (1)
Klub koroških Slovencev (1)
Konzorcij (1)
Leonova družba (1)
L'imprimerie S. Cyrillus (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
M. Pahor (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mariborski sokol (1)
Mariborski Sokol (1)
Mavrica (3)
Mladinska knjiga (5)
natisnil Jožef Blaznik (1)
Nova obzorja (3)
Občina (1)
Obzorja (1)
P. Luković (1)
PeBook (2)
Pedagoški inštitut (1)
Prelog (1)
Prijatelj (1)
R. Bordon (1)
Revija SRP (1)
Ruslica (1)
s .n. (1)
Salve (1)
samozal. B. Ornik (1)
samozal. I. Vogrin (1)
samozal. M. Gams (1)
samozal. M. Hren (1)
samozal. Marko Hren (1)
samozal. R. Kušej (1)
samozal. T. Kure (1)
Sanje (9)
Selbstverl. des Verfassers (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska Narodna Zveza (1)
Slovenska pravda (1)
Slovenski narodni svet Viktorije (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (3)
Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovenski znanstveni inštitut (3)
Socialna akademija (1)
Sophia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Študentska založba (2)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (1)
Tucović (1)
typis, Joannis Georgij Mayr ... (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
UMco (1)
University of Maribor Press (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetski odbor za proslavu 50 godina SKJ i SKOJ (1)
V. Bevc (1)
V. Melik (1)
V. Mujbegović (1)
Založba časopisa Naprej (2)
Založba časopisa Naprej! (2)
Založba knjižnice Naprej! (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba Zarje (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zemun. jugoslavija (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza romskih skupnosti Umbrella - Dežnik, Anglunipe - RIC (1)
Zvezna tiskarna (1)
Išči med rezultati (194)