Število rezultatov iskanja: 355

Založnik
(24)
1A internet (1)
A. Krošl (1)
A. Makra (1)
A. Poznik (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Akademska založba (1)
apud Franciscum Salerni, & Ioannem Cagnolini (1)
apud haeredes Melchioris Sessae (1)
apud Ioan. Wecheli viduam, sumtib. Petri Fischeri (1)
apud Ioannem Emmeum (1)
apud Nicolaum Buon ... (1)
aus der k.k. Hof und Staatsdruckerey (1)
Bei Mösle (1)
bey Joseph Thadaeo Mayr ... (1)
bey Josepho Thaddaeo Mayr (1)
Cankarjeva založba (1)
Dashöfer (6)
Doba Epis (1)
Druck und Verlag von Ignaz Alois v. Kleinmayr (1)
Druck und Verlag von J. A. Kienreich (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (3)
Družina (1)
Državni sekretariat za notranje zadeve LRS (1)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Državni zbor (1)
durch Alexander und Samuel Weissenhorn Gebrüder (2)
durch Alexander und Samuel Weyssenhorn ... (1)
durch Alexander unnd Samuel Weyssenhorn Gebrüder (1)
durch Georgen Schenken (1)
durch Hans Mannel (1)
durch Matthaeus und Johannem Singriener (1)
durch Michael Manger (2)
E. Pierson (1)
Ekhard (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Evropska pravna fakulteta (4)
Faculty of Criminal Justice and Security (5)
Faculty of Law (2)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (14)
Fakulteta za državne in evropske študije (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za upravo (6)
Fakulteta za varnostne vede (2)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Friedrich Reichardt (1)
Friedrich-Ebert-Stiftung (1)
gaj (1)
Gedruckt Bei J. Blasnik Marburg Und Stadtmagist. (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt mit v. Widmanstättenschen Schriften (1)
gedruckt und volendt von Anna Rügerin ... (1)
gedruckt vnd verlegt durch Josephum Thaddaeum Mayr (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami (1)
GV založba (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (5)
I. Kristan (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (20)
Inštitut za Intelektualno lastnino {Ipi} (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni Fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za proučevanje enakosti spolov (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Intelyway webmedia (1)
Ioannes Gymnicus (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (3)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (4)
Ipi (1)
IUS Software, GV založba (2)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
Izida Vita (1)
J. Leon (1)
J. Pečar (1)
Jugoslovenski Novinski d. d. (Ivan Malinar) (1)
Kleinmayer (1)
Litera (1)
literis Ioannis Friderici Eger (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (1)
M. Damaška (1)
M. N. Sukijasović (1)
M. Vugrin (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (5)
Ministrstvo za notranje zadeve (5)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (3)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (3)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (2)
Ministry of Labour,Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Mladinska knjiga (4)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
NALAS - Network of Associations of Local Authorities of South East Europe (1)
Naravni začetki, združenje za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečnosti, poroda in starševstva (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna Skupština Kraljevine Jugoslavije (1)
Narodna Tiskarna (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnjena v' Egerzhni poglavarski natiskavnizi (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (2)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
noviter impressa per Bernardinum de Tridino de Monte Ferrato ... (1)
Občina (1)
Obzorja (2)
Odsek za zasedeno ozemlje (1)
P. Marc (1)
Pasadena (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (1)
Permanent secretariat of the Alpine Convention (1)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (1)
Planet GV (1)
Pravna fakulteta (10)
printed for the author, by Darnton and Harvey (1)
Research and Documentation Center JAS (1)
RSS (4)
S. l., (1)
s. n. (2)
S. Schaup (1)
s.n. (1)
samozal. (3)
samozaložba (1)
Sanje (4)
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu (1)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
Selbstverl. (1)
Singriener (1)
Skopje (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Socialnovarstveni zavod Hrastovec (1)
Sophia (1)
SOS, Association of Municipalities and Towns of Slovenia (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (3)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (2)
tiskala in založila c. k. dvorna in državna tiskarnica (1)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
Trattner (1)
Trgovinska zbornica Slovenije (1)
Typ. C. R. Untae Estatus Typ. (1)
typis Annae Elisabethae Reichhardtin viduae (1)
typis Joannis Georgij Mayr ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhart ... (1)
University of Maribor Press (4)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (6)
Uradni list LRS (1)
Uradni list Republike Slovenije (14)
V. Katstelic (1)
V.-D. Degan (1)
verlegts Franz Xav. Müller ... (1)
Veselin Masleša (1)
Višja strokovna šola Academia (1)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavarovalnica Triglav (1)
Zavod IRC (16)
Zavod Movit (1)
Zavod Rakmo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zbornica kliničnih psihologov Slovenije (2)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza SUP (1)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Išči med rezultati (355)