Število rezultatov iskanja: 316

Založnik
(1)
1A internet (1)
A. Kosi (1)
A. Piša (1)
A. Turk (1)
A. Zorn (1)
Akademska založba (1)
Alfred Brežnik AM (1)
And T. Cadell (1)
appresso Girolamo Albrizzi (1)
Arhiv Republike Slovenije (5)
B. Grafenauer (1)
Beletrina (2)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (2)
bey Christian Friedrich Wappler (1)
Cankarjeva založba (6)
Carl Gerold (1)
Cedall (1)
Celjska turistična zveza (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (6)
Changuion (1)
Chez Blaizot (1)
Chez Froulle (1)
Chez P. Al. Le Prieur (1)
Cobol & Priora (1)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
D. Hribar (1)
Damian und Sorge (1)
de L'Imprimerie de Monsieur (1)
Didakta (2)
DigitPen (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Družba sv. Mohora (1)
Družina (1)
durch Abraham Lamberg (1)
durch Hans Manel (1)
DZS (10)
E. Weber (1)
Episcopalis ordinariatus (1)
F. Ferstl (1)
Faculty of Arts (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
formis J. G. Mayr ... (1)
G. Szelinski (1)
gedruckt mit Leon'schen Schriften (1)
Genija (1)
Giovanni de Rossi (1)
Goričar & Leskovšek (2)
Gričar & Leskošek (1)
Heinrich Steiner (2)
Histria Editiones (1)
Hoffmann (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. pl. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
I. Rakovec (1)
I. Vodopivec (1)
im Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleisses bey St. Anna in der Johannis-Gasse (1)
in aedibus Ioannis Steelsij (1)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Intelyway webmedia (2)
J. G. Cotta (1)
J. Giontini (1)
J. Jeretin (1)
J. Rakusch (1)
Johann Singriener (1)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
Kais. Akademie der Wissenschaften (1)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Klub dobrovoljaca (1)
Klub dobrovoljcev (7)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Knjižnica Laško (1)
KUD Logos (1)
Kulturna skupnost (2)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturno umetniško društvo (1)
L. Novak (1)
L. Schwentner (1)
Leonova družba (5)
Leuschner & Lubensky (1)
Leykam-Josefstahl (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljudska univerza (1)
Ljudski glas (1)
Ljudski odbor občine Celje (1)
M. Pahor (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mailing (1)
Matica slovenska (3)
Matica Slovenska (1)
Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
mit Egerschen Schriften (3)
Mladinska knjiga (4)
Moser (1)
Murski (1)
Muzej revolucije (1)
Muzejsko društvo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna in univerzitetnaknjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Narodni svet za Koroško (1)
Naš glas (1)
National Geographic Slovenija (1)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
natisnil Janes Leon (1)
Nova obzorja (3)
NS Gauverlag und Druckerei Kärnten (1)
Občina (1)
Občina Komenda (1)
Odbor za Vilharjev spomenik (1)
Okrajna učiteljska knjižnica (1)
Olepševalno in turistično društvo Celje (1)
OOOF (1)
P. Luković (1)
Památník odboje (1)
PeBook (1)
Pedagoški inštitut (4)
per Gioan Battista Pedrezzano (1)
po Iuane Manline (1)
Pokrajinski arhiv (4)
Pokrajinski muzej (1)
Pokrajinski muzej NOB (1)
Pr. For G. G. J. And J. Robinson (1)
Pr. For The Author''s Widow (1)
Premiata tipografia Paternolli (1)
Prijatelj (2)
Printed And Sold By James Phillips, George Gard (1)
printed for the author, by Darnton and Harvey (1)
Printed For W. Strahan (1)
R. Claussner (1)
R. Čeh (1)
R. Milic (1)
Research and Documentation Center JAS (1)
Revija SRP (2)
Rokus Klett (3)
Ruslica (1)
S. l., (1)
samozal. (2)
samozal. D. Žunkovič (2)
samozal. J. Grdina (1)
samozal. M. Klasinc (1)
samozal. P. Urankar (1)
samozaložba (2)
Sanje (3)
Selbstverl. (1)
Selbstverlag (3)
Skupščina občine Litija (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska krščansko-socialna zveza (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Sophia (1)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (1)
Svet za šolstvo OLO (1)
Študentska založba (4)
Tajništvo za šolstvo, prosveto in kulturo OLO (1)
Teubner (1)
Tisk J. Blasnikovih Nasledn. (1)
tiskom Dragutina Laubnera (1)
Tiskovna zadruga (1)
Turistično društvo (1)
Turistično olepševalno društvo (1)
Typis Jo. Georgii Schlegae (1)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (1)
typis Melchioris Haan ... (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Verl. V. G. Tarmon (1)
Verlag von J.G. Heubner (1)
W. Braumüller (1)
Za svobodu (1)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (18)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zgodovinski arhiv (2)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo Maribor (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
zu finden bey Wolfgang Moritz Endter ... (1)
Zvezna trgovina (1)
Življenje in svet (1)
Župna cerkev (1)
Župnijski urad (1)
Župnijski urad v Puščavi (1)
Išči med rezultati (316)