Število rezultatov iskanja: 187

Založnik
(5)
... stampe Gasparo Weis (1)
a Iohanne Fabro (1)
appresso Bernardo Basa (1)
appresso Domenico Occhi (1)
Appresso Domenico Padovani (1)
Appresso Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli (1)
appresso Gierolamo Albrizzi (1)
appresso Gio. Battista Natolini (1)
Appresso Giorgio Greco (1)
appresso Girolamo Albrizzi (1)
appresso il Turrini (2)
appresso la Compagnia de gli Uniti (1)
appresso Pietro Farri (1)
apud Paulum, & Io: Baptistam Seraphinum (1)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
ATS Od me-je (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (5)
Biblioteca civica (1)
C. Ferrari (1)
C. Reichard (1)
Centar za razvoj i obrazovanje (1)
Centro di sviluppo e formazione (3)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
Cobol & Priora (2)
coi tipi del Ljudevito Gaj (1)
Comando Superiore Ff. Aa. 'slovenia-Dalmazia' (1)
Comune (2)
Conzatti a S. Bartolommeo (1)
D. del Bianco (1)
dalla Stamperia di Antonio Maldini ... (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Državni izpitni center (5)
E. de Schönfeld (1)
Edizioni Universita del Litorale (1)
ex tpographia Rev. Cam. Apostol. (1)
Fratelli Treves (1)
Fulvio Giovanni (1)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (2)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger ... (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
gedruckt und zu finden bey denen Johann Friderich Kleinmayr seel. Erben (1)
gedruckt von Adam Fridrich Reichardt (1)
Gioani Georgio Heptner (1)
Giovanni de Rossi (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (3)
Histria editiones (1)
Histria Editiones (2)
I. A. Kleinmayr (1)
Ign. Merk, Stampadore (1)
im Verlag bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
KUD Logos (2)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (1)
L. Cappelli (1)
l'autore T. Orter (1)
Logatec : Občina (1)
M. Skubic (1)
M. Verbič (1)
Mestna knjižnica (1)
Milocco (1)
Ministero Della Guerra (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja (1)
nella Stamparia di Adamo Frid. Reichardt (1)
nella stamparia di Adamo Frid. Reichhardt (1)
nella Stamperia de Giunti (1)
Nella Stamperia Della Sac. Congr. de Propag. Fide (1)
Nella Tipigr. Del Seminaris (1)
Občina Miren - Kostanjevica (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (5)
Paternolli (2)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
per Gioan Battista Pedrezzano (1)
Per La Stamperia Camerali (1)
Per La Stamperia Camerate (1)
per la stamperia del Nob. di Kleinmayer (1)
Per Li Fratelli Gallici Alla Fontana (1)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (1)
Pivec (1)
Premiata tipografia Paternolli (1)
presso Alvise Milocco (1)
presso Cristoforo Zanne (1)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja (1)
Rokus Klett (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
Schubart in Trieste (1)
Servizio foreste sloveno (2)
Slori (1)
Slovenska turistična organizacija (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Stabilimento artistico tipografico G. Caprin (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
stampata apresso Giovanni Battista Mayr (1)
stampato da Anna Elisabetha Reichhardtin ... (1)
stapatto da me Adamo Reichart (1)
T. L. Merlo (1)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
Tip. Metastasio. Assisi (1)
Tip. Sociale (1)
Tipogr. Della Minerva (1)
Tipograf. Sociale (1)
Tipografia del Lloyd Austriaco (1)
Tipografia del patronato (1)
Tipografia del Patronato (1)
Tipografia Gaetano Coana (1)
Tipografia sociale (1)
Tiskarna Slovenija (1)
Trgovinska zbornica Slovenije (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Ulrich Morhart (1)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
Universita di Padova, Instituto do medicina legale e delle assicurazioni (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicinsko genetiko, Ginekološka klinika (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zempel (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Išči med rezultati (187)